Utolsó 10 cikk
A küzdelmet folytatni kellA küzdelmet folytatni kell

 

 

     Mellbevágóan kevesen voltunk július 12 –én a székely politikai foglyok, Beke István és Szőcs Zoltán ellen hozott igazságtalan ítélet miatt, Kézdivásárhelyre meghirdetett tiltakozó nagygyűlésen. 

Légy az első aki kommentálja
A követendő példaA követendő példa

 

 

     „Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!"- válaszolta 1805-ben Francois Talleyrand Napóleonnak, amikor a francia uralkodó Bécs városához érkezve megkérdezte tőle, hogy mit tegyen a magyarokkal.  

Légy az első aki kommentálja
Üzent a hatalomÜzent a hatalom

 

     Románia Legfelsőbb Ítélő és Semmitőszéke öt év letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyi tagjait, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.  

Légy az első aki kommentálja
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

     Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja


Múltba néző

2016 november 18 :: Múltba néző :: A kényszerű csatlós

A kényszerű csatlós

 

          A két világháború közötti időszakban lefegyverzett Magyarország kénytelen volt Olaszországgal és Németországgal szövetkezni, mert csak tőlük remélhette a sérelmei orvoslását, fogalmazódott meg Szakály Sándor anyaországi történésznek a Székely Nemzeti Múzeumban szerda este tartott előadásán.

[..]


2013 augusztus 10 :: Múltba néző :: Közlemény

Közlemény

 

1981, Szent Anna- tó, Anna nap. Fordulópont az erdélyi magyarság történelmében, hiszen ekkor, ha csak egy pillanatig is, de felemeltük a fejünket, s nemzetiségi jogaink és emberi méltóságunk védelmében, szembe fordultunk a zsarnoksággal.

[..]


2013 augusztus 10 :: Múltba néző :: Mikor szembe fordultunk a diktatúrával

Mikor szembe fordultunk a diktatúrával

 

A kommunizmus, volt az erdélyi magyarság történelmének a legnehezebb és kilátástalanabb korszaka, ugyanis az ország minden állampolgárát sújtó társadalmi elnyomáson túl, ránk az egyre jobban dühöngő román nacionalizmus terhe is nehezedett.

[..]


2013 június 28 :: Múltba néző :: Adjunk életet a jövendőnek

Adjunk életet a jövendőnek

 

A református vártemplom falának tövébe ültetett kopjafasornál gyűltek össze szombat délelőtt a Székely Mikó Kollégium, húsz, huszonöt, harminc, negyven, ötven, hatvan, hatvanöt és hetven éve végzett diákjai, hogy leróják kegyeletüket elhunyt tanáraiknak és diáktársaiknak.

[..]


2012 november 22 :: Múltba néző :: A Székely Nemzeti Múzeum Őre

A Székely Nemzeti Múzeum Őre

 

Erdély 1920-as Romániához csatolása után, a kisebbségi sorsot vállaló gazdasági, politikai és szellemi magyar elit vállaira az elszakított nemzetrész megmentésének és talpra állításának terhe és felelőssége nehezedett.

[..]


2012 január 16 :: Múltba néző :: Szabadságeszményeink őre volt

Szabadságeszményeink őre volt

 

A történelem folyamán mindig voltak és remélhetőleg lesznek, olyan személyiségeink, akik csendben, szerényen, de annál konokabbul végezték mindennapi és a nemzet megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen munkájukat.

[..]


2011 november 08 :: Múltba néző :: Illúziók nélkül

Illúziók nélkül

 

A Székely Nemzeti Múzeumban az elmúlt hét derekán, a Bartók termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt került sor, a Székely Akadémia első előadására.

[..]


2011 november 07 :: Múltba néző :: A harcot és küzdelmet vállalni kell

A harcot és küzdelmet vállalni kell

 

A II. világháború folyamán, az 1944. augusztus 23-án sikeresen végrehajtott katonai puccsot követően az addig szövetséges Németországot cserbenhagyva, Románia átállt a Szovjetunió oldalára, és dél- Erdélyben szinte azonnal nekifogott magyar nemzetiségű állampolgárai tömeges internálásának.

[..]


2011 október 25 :: Múltba néző :: Az összefogás jegyében

Az összefogás jegyében

 

Az erdélyi magyar pártok egyes elöljárói által gerjesztett, értelmetlen és káros egymásnak feszülésünk virágkorában, már az is örvendetes és óriási eredménynek tűnik, ha ezek különböző rendű és rangú vezetői képesek együtt ünnepelni.

[..]


2011 október 06 :: Múltba néző :: Elfeledett Mártírjaink

Elfeledett Mártírjaink

 

 

Fekete betűkkel van beírva október 6. a magyar történelembe, hiszen 1849-ben Budapesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét és Aradon azokat a magas rangú honvédtiszteket, akik emléke 13 aradi vértanúként maradt fenn az utókor számára.

[..]


2011 szeptember 22 :: Múltba néző :: A legnagyobb magyar

A legnagyobb magyar

 

A magyar sors egyik, de nem egyetlen visszásága, hogy a Kossuth által „legnagyobb magyarnak” nevezett gróf Széchenyi István, nem Magyarországon, hanem Bécsben született és az osztrák főváros ma már XIX. kerületét képező Döblingben lelte halálát.

[..]


2011 július 26 :: Múltba néző :: Székelyföld, a szövetségi állam

Székelyföld, a szövetségi állam

 

Egy nem túl gyakran emlegetett szerzőt és annak érdekes, mi több, figyelemre méltó kötetének tartalmát ismertetett Bíró Béla, publicista, egyetemi tanár, a tusnádi nyári egyetem első napján elhangzott, Székelyföld, mint az Egyesült Államok 12. Tagköztársasága címet viselő előadásában.

[..]


2011 május 13 :: Múltba néző :: II. János Pál és az isteni csoda

II. János Pál és az isteni csoda

 

Karol Józef Wojtyła, vagyis a néhai II. János Pál pápa nemrég történt boldoggá avatása alkalmából, több vele kapcsolatos, illetve kapcsolatba hozható különös eset került nyilvánosságra.

[..]


2010 december 01 :: Múltba néző :: Erdély sorsát nem a Gyulafehérváron döntötték el

Erdély sorsát nem a Gyulafehérváron döntötték el

 

December 1, Románia nemzeti ünnepévé való tételének jogosságát igaz, különböző meggondolásból, de úgy magyar, mint román oldalon sokan megkérdőjelezik.

[..]


2010 október 06 :: Múltba néző :: A vértanúk üzenete

A vértanúk üzenete


A Paszkievics herceg vezette kétszázezres orosz sereg 1849 júniusában Magyarországra történt betörésével a nemzet szabadságáért vívott fegyveres harc sorsa megpecsételődött.

[..]


2010 szeptember 28 :: Múltba néző :: Szembe kell szállni a zsarnoksággal 3

Szembe kell szállni a zsarnoksággal 3

 

Csak iskolakezdés után indult be a megtorló gépezet. Az álltaluk gyengébbnek és kevésbé veszélyesnek tartott egyénekkel kezdték, különböző módszerekkel terhelő vallomást csikarva ki belőlük, a főkolomposok ellen.

[..]


2010 szeptember 22 :: Múltba néző :: Háromszék visszatérése Magyarországhoz 2

Háromszék visszatérése Magyarországhoz 2

 

A második Bécsi Döntés és a magyar csapatok Háromszékre való bevonulásának 70. évfordulója alkalmából, lapunk hétfői számában egy szemtanú segítségével idéztük fel az akkori eseményeket. Ezúttal egy korabeli újság által megírtak tükrében emlékezünk.

[..]


2010 szeptember 13 :: Múltba néző :: Háromszék visszatérése Magyarországhoz 1

Háromszék visszatérése Magyarországhoz 1

 

A Második Bécsi Döntés értelmében 43 492 négyzetkilométernyit csatoltak vissza Magyarországhoz, mely terület magában foglalta a Székelyföldet is.

[..]


2010 augusztus 24 :: Múltba néző :: Szembe kell szállni a zsarnoksággal 2

Szembe kell szállni a zsarnoksággal 2


Hajnalban civil és egyenruhás szekusok hada lepte el a fennsíkot és a környező erdőket. Brassó, Hargita, valamint Kovászna megyéből vezényelték ki a terrorelhárító alakulatokat, melyekhez a milícia bevethető állománya is csatlakozott.

[..]


2010 augusztus 20 :: Múltba néző :: A keresztény magyar államalapítás ünnepe

A keresztény magyar államalapítás ünnepe

 

Ahhoz, hogy felemelt fejjel járjunk a világban, hogy önmagunk maradhassunk, hogy eldönthessük, merre tartsunk, tudnunk kell, kik voltunk és honnan jövünk. Ez pedig csak múltunk ismeretének birtokában lehetséges. Ezért kell azt feltárni, vállalni, megőrizni és átadni utódainknak. Tiszteletben tartva a történelmi igazságot.

[..]


2010 augusztus 06 :: Múltba néző :: Szembe kell szállni a zsarnoksággal 1

Szembe kell szállni a zsarnoksággal 1

 

Ceauşescu hatalomra kerülése után, Romániában a félelemkeltés, lelki terror, félrevezetés és hatalmi gőg korszaka vette kezdetét, mely dühöngő személyi kultuszt, lezüllesztett kultúrát, valamint nyomort, nincstelenséget és nélkülözést eredményezett.

[..]


2010 július 20 :: Múltba néző :: Aki belesodródott a politikába

Aki belesodródott a politikába

 

Voltak és szerencsére még mindig vannak közöttünk olyan emberek, akik életüket a nemzet szolgálatának szentelték. S tették ezt szerényen, hangoskodás nélkül, de bátran és szívósan.

[..]


2010 július 16 :: Múltba néző :: 75 év a zenei anyanyelv szolgálatában

75 év a zenei anyanyelv szolgálatában


A nyelv és kultúra azok a sajátosságokat, melyek megkülönböztetik a népeket egymástól. És a belőlük fakadó tudat. Eltűnésükkel nemzetként megszűnünk létezni.

[..]


2010 július 13 :: Múltba néző :: A gondolatot nem lehet bezárni

A gondolatot nem lehet bezárni

 

Szívszorongatóan szép élményben volt részük mindazoknak, akik a közelmúltban részt vehettek Ft. Harai Pál kanonok, nyugalmazott esperes „Börtönévek papi emlékei” című könyvének medgyesi bemutatóján.
 

[..]


2010 július 05 :: Múltba néző :: Ki miatt esett el a Székelyföld?

Ki miatt esett el a Székelyföld?


161. évfordulója alkalmából, péntek este a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében, megemlékeztek az 1849-ben lezajlott kökösi csatáról. Ez alkalomból, Bordi Zsigmond Lóránd muzeológus egy részletes előadás során számolt be a csatával kapcsolatban végzett kutatásai eddigi eredményeiről.

[..]


2010 június 04 :: Múltba néző :: Trianon a pusztító titkos erő szimbóluma

Trianon a pusztító titkos erő szimbóluma

 

Trianon - Mohács mellett - a magyarság történetének legsötétebb szimbóluma. Szimbólum, mert ha alaposan megvizsgálnánk történelmünk mélyszerkezetét, valószínűleg rá kellene döbbennünk, hogy Trianon nem egyetlen esemény csupán.

[..]


2010 június 03 :: Múltba néző :: Trianon, avagy Magyarország feldarabolása

Trianon, avagy Magyarország feldarabolása

 

"A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették"...

[..]


2010 május 31 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában-Epilógus

Az ellenség fellegvárában-Epilógus

 

A hatalomátvétel tényét az elkövetkező években bekövetkezett tragikus események és igazságtalan intézkedések egész sora támasztja alá. Például a volt kommunista vezetők magas beosztásokba való helyezése.

[..]


2010 május 21 :: Múltba néző :: Hatvan éve kezdődtek a kitelepítések

Hatvan éve kezdődtek a kitelepítések


A kommunista diktatúra szervezett formában tudatos támadást indított a magyar társadalom ellen az 1950-es évek elején.

[..]


2010 május 14 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában 6

Az ellenség fellegvárában 6

 

Nem tévedtem. Nem sokkal sötétedés után, elszabadult a pokol és az értelmetlen harc ezúttal áldozatokat is szedett. Olyan lövöldözés addig talán nem is volt a városban, mint akkor.

[..]


2010 április 22 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában 5

Az ellenség fellegvárában 5

 

December 24-én, az események újabb fordulatot vettek. Brassóból értesítettek, hogy egy szakasznyi terrorista indult Szentgyörgy irányába. A hír hallatán a vér is megfagyott bennem.

[..]


2010 április 11 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában 4

Az ellenség fellegvárában 4

 

A városban és a fejekben uralkodó zűr-zavar ellenére, sértetlenül átvészeltük az éjszakát. Reggel, a helyzetre való tekintettel erősítésért folyamodtunk a hadsereghez. Bár ne tettük volna.

[..]


2010 március 26 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában 3

Az ellenség fellegvárában 3

 

Ilyen előzmények után vezetett a Gondviselő a szekuritáte épületébe, 1989. december 22-én. Még sem forraltam bosszút, senki ellen. Sőt, egyike voltam az erőszak megakadályozóinak. Pedig néhány személyes „jótevőm” is a kezembe került.

[..]


2010 március 11 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában 2

Az ellenség fellegvárában 2

 

Két évvel később, 9,87-es általánossal, elsőként jutottam be a Kolozsvári Műszaki Egyetemre. Az akkori törvények értelmében ősszel katonának vittek. A szakonként való elosztás következtében, éppen a szekuritáte egyik terrorelhárító alakulatához. Tiszti iskolába.

[..]


2010 március 07 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában 1

Az ellenség fellegvárában 1


Sok minden kimaradt az 1989-es eseményeket felelevenítő, Karácsonykor a bilincsek lehullnak című írásomból (Háromszék, 2009.12.31.) Nem véletlenül.

[..]


2010 február 13 :: Múltba néző :: Emlékezzünk

Emlékezzünk

 

1945. február 11. Ez a nap nagyon beszédes. Olyan időt idéz, ami régen volt a magyar katonai történelemben. Ott csuszamlik ma is a több ezer fehérzászlós ártatlan civil vére az Ostrom utca lejtőjén, akiket a szovjetek a felismerhetetlenségig fasírttá szétverettek aknáikkal.

[..]


2010 január 08 :: Múltba néző :: A száműzött

A száműzött

 

A becsülettel elvégzett munka, és az állandó tanulás mellett, csak hitünk, nyelvünk, és kultúránk tarthat meg minket magyarnak, a Kárpátok bércei alatt. Nagy elődeink, ezt felismerve, életüket népük erkölcsi, szellemi és kulturális felemelésének szentelték.

[..]


2009 december 30 :: Múltba néző :: Karácsonykor a bilincsek lehullnak 4

Karácsonykor a bilincsek lehullnak 4

 

Hárman fogtunk neki tehát a város védelmének és közbiztonságának a megszervezéséhez. Ardeleanu ezredes, Scoarţă kapitány és jómagam. Mivel a legtágasabb és legjobban felszerelt helyiség a Dupac-é volt, itt állítottuk fel a parancsnokságot.

[..]


2009 december 29 :: Múltba néző :: Karácsonykor a bilincsek lehullnak 3

Karácsonykor a bilincsek lehullnak 3

 

Néhány mámoros pillanat után nyugtalanság lett úrrá rajtam. Hihetetlennek tűnt ugyanis, hogy ilyen hirtelen véget ért, az immár 24 éve tartó vészkorszak. Azt is furcsállottam, hogy városunkban mindez egyetlen puskalövés nélkül történt. Hogy áldozatok nélkül sikerült lerázni magunkról a zsarnokságot. Felébredt és egyre erősödött bennem a gyanú - még nincs vége.

[..]


2009 december 24 :: Múltba néző :: Karácsonykor a bilincsek lehullnak 2

Karácsonykor a bilincsek lehullnak 2


Azon az éjszakán nem mentem haza. A házgyár egyik rejtett zugában húztam meg magam. Így munkatársaim reggel az irodában találtak. Még mielőtt szót ejthettünk volna, Erzsike rontott be a szomszédos telefonközpontból.

[..]


2009 december 23 :: Múltba néző :: Karácsonykor a bilincsek lehullnak 1

                     Karácsonykor a bilincsek lehullnak 1


A hetvenes évek közepétől Romániában, a kommunizmus egy sajátos változata vette kezdetét. A nyolcvanas évek közepére pedig megszilárdult és kiteljesedett. A ceausizmus.

[..]


2009 december 15 :: Múltba néző :: Emlékezz

Emlékezz

 

Emlékezz! A hetvenes évek végétől, Románia lakósságát napról-napra nagyobb nyomorba taszította a Ceausescu házaspár. A hatalom kénye-kedvének kitett emberek rettegése, az életszínvonal zuhanásával egyenes arányban nőtt. De ez is volt a cél.

[..]


2009 december 12 :: Múltba néző :: Az Árpád-sávos és nyilas zászló különbözősége

Az Árpád-sávos és nyilas zászló különbözősége


Napjainkban a rendszeres tüntetéseken a piros-fehér-zöld zászló mellett mindennapossá vált a lyukas '56-os zászló, és az Árpádsávos zászló jelenléte, ami egyes személyekből ellenszenvet váltott ki, nem tetszésükkel találkozott.

[..]


2009 december 09 :: Múltba néző :: Decemberi jeles napok

Decemberi jeles napok

 

Advent, az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészületek időszaka. Kezdete a Szent András napját (nov. 30.) követő vasárnap előestéje. Eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, s az első időszakban háromnapos böjttel volt összekötve.

 

[..]


2009 november 27 :: Múltba néző :: Feláldozott nemzedék 2

Feláldozott nemzedék 2

 

Nagykanizsán a Gábor Áron laktanya lett a leventék fő gyűjtőhelye. A kiképzőközpontok közül legismertebb talán a Vécsey iskola, az úgynevezett Vécsey-alakulat felkészítő helye. Itt különleges feladatra, azonnali bevetésre, diverzánsfeladatokra két csoportot próbáltak kiállítani.

[..]


2009 november 26 :: Múltba néző :: Feláldozott nemzedék 1

Feláldozott nemzedék 1

 

Ezerkilencszáznegyvennégy decemberében történt. Egy zömmel 16-17 éves fiúkból álló, civil ruhás, rosszul felfegyverzett csapat bolyongott Somogy megyében, az előretört szovjet hadsereg alakulatainak közvetlen közelében. Nagykanizsai leventék voltak, a Vécsey iskolában összegyűjtött, felületesen kiképzett, tapasztalatlan gyerekek, akiket a háború végi fejvesztettség és nyilas-őrület lökött védtelenül a frontra.

[..]


2009 október 24 :: Múltba néző :: Gondolatok 1956 október 23 kapcsán

Gondolatok 1956 október 23 kapcsán


Nándorfehérvár hőse, Kapisztrán János halálának 500. évfordulóján tört ki az \'56-os magyar forradalom. Mintha a hősök feltámadtak volna. Csodálatos, felejthetetlen nemzeti összefogás született. Aki nem élte át, annak nehéz ezt az érzést megéreznie, megértenie.
1956. október 23. A bátorság, az öntudat, a diadal napja volt.

 

[..]


2009 szeptember 07 :: Múltba néző :: Márton Áron a főpap és katona

Márton Áron a főpap és katona

 

Dicső múltunkból energiát, és bátorságot meríthetünk napjaink jövőt formáló cselekedeteihez. De ez csak akkor sikerül, ha ismerjük azt, és ismerjük azokat, akik hozzájárultak alakításához. 

[..]


2009 szeptember 02 :: Múltba néző :: Bethlen Gábor vára

Bethlen Gábor vára

 

Emlékezni szeretnék. Emlékezni szeretnék, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumra. Annál is inkább, mert az erdélyi magyar nyelvű sajtóban méltánytalanul kevés szó esett, és esik róla. És nem csak kevés szó esik róla, hanem állaga is romlik napról napra.

[..]


2009 augusztus 29 :: Múltba néző :: Zendülés a Szent Anna-tónál

Zendülés a Szent Anna-tónál

Huszonnyolc esztendővel ezelőtt, a Szent Anna tónál váratlan események játszódtak le. Hírük bombaként robbant a román hatalom berkeiben, de alaposan felkavarta az erdélyi, és magyarországi társadalmi élet poshadt vizét is.
[..]


2009 augusztus 29 :: Múltba néző :: Gábor Áron üzenete

Gábor Áron üzenete

 

1849. július 2. bekövetkezett halálának 160. Évfordulóján, Gábor Áronra emlékezünk. Bölcsőjét felső Háromszéken, a délkeleti Kárpátok lábánál meghúzódó Bereckben ringatták. Abban a helységben, mely fekvése kapcsán fontos kereskedelmi szerepet betöltő település volt az Ojtozi - hágó előterében.  

[..]