Utolsó 10 cikk
Gyűlöletszítás a hatalomért Gyűlöletszítás a hatalomért

         

          Kihasználva a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban való jelenlétét, az egyre erősödő magyarellenes hisztériáról, annak hátteréről és céljairól, semlegesítésének lehetőségeiről, valamint a magyar – román kapcsolatok jövőjéről faggattuk dr. Valentin Stant, a Bukaresti Egyetem Történelem Karának professzorát.

Légy az első aki kommentálja
Mi nem ünnepelhetünkMi nem ünnepelhetünk

 

          Újabb magyarellenes hisztériát váltott ki a román médiában Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek ama kijelentése, mely szerint a románságnak el kell fogadnia, hogy mi nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at.

Légy az első aki kommentálja
Államfő SzékelyföldönÁllamfő Székelyföldön

 

          Klaus Iohannis román államfő július 18 –n Hargita és Kovászna megyébe látogat, jelentette be meglepetésszerűen Madalina Dobrovolschi, az elnöki hivatal szóvivője.

Légy az első aki kommentálja
Örök bizonyosságÖrök bizonyosság

 

Isten az embert érző, gondolkodó, valamint tudattal és szabad akarattal rendelkező lénynek teremtette, ezzel megnyitván előtte a korlátlan fejlődés lehetőségét, de a csúfos bukásét is. És csak tiszteletet, szeretetet, valamint némi engedelmességet kért ezért cserébe.

Légy az első aki kommentálja
Múltunk ismerete a jövőnk zálogaMúltunk ismerete a jövőnk záloga

 

          1848. március 15. örökre beleégette magát a magyar nemzet lelkébe és tudatába, mert egy olyan dicsőséges korszaknak a kezdetét jelentette, melyre tudomásom szerint nem akad példa a történelemben.

Légy az első aki kommentálja
Székely SzabadságSzékely Szabadság

 

Immár 97 esztendeje, hogy a székely nemzet újból idegen uralom alá került. És ezúttal sem a saját hibájából, netán gyávaságából, hanem egy vérlázító békediktátum következtében, hiszen idegenek döntöttek rólunk - nélkülünk és akaratunk ellenére.

Légy az első aki kommentálja
Szekus módszerek és intézkedésekSzekus módszerek és intézkedések

 

          Az erdélyi magyar sajtóban az elmúlt héten futótűzként terjedt a hír, hogy a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium több diákjának a szüleit beidézte és tanúként hallgatta ki a korrupcióellenes ügyészség.

Légy az első aki kommentálja
Az üldözöttre emlékeztekAz üldözöttre emlékeztek

 

          Halálának évfordulója alkalmából (1998. február 17) Sepsiszentgyörgyön ebben az esztendőben szombat délután hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt.

Légy az első aki kommentálja
A példaképünk volt és maradA példaképünk volt és marad

 

          Egy megcsonkított testű, idegen határok közé szorított, vagyonából kiforgatott, intézményeiből kilakoltatott, szülőföldjén üldözött nemzetnek nem marad más kapaszkodója csak a múltja. Életereje pedig az önazonosságát meghatározó nyelvéből és a kultúrájából fakad.

Légy az első aki kommentálja
Helytállásuk követendőHelytállásuk követendő

 

          A magyar hadtörténet talán legnagyobb tragédiája következett be a Don – kanyarban az 1943. január 12 – én elindított orosz ellentámadásban, melynek során a többszörös túlerőben lévő szovjet haderő tankjai valósággal legázolván a csupán kézifegyverekkel felszerelt magyar katonákat, áttörték a folyó mentén szeptember óta megmerevedett frontvonalat.

Légy az első aki kommentálja2015 május 25 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A csíksomlyói búcsú eredetéről

A csíksomlyói búcsú eredetéről

 

A világ és a Kárpát – medence, különböző sarkaiban élő magyarok százezrei kelnek útra pünkösdkor évről - évre, hogy a Csíkszereda melletti Kis és Nagy – Somlyó csúcsa között található nyeregbe érve bűnbocsánatot nyerjenek.

[..]


2011 április 19 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 15: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek, mint a magyarság ötvözőelemei

A magyar nép őstörténete 15: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek, mint a magyarság ötvözőelemei

 

A szkíta őstörténetünk egyik legellentmondóbb, de kialakulásunkban igen nagy szerepet játszó nép, hiszen egy része a Kárpát-medencében telepedett le és a későbbi "alaplakosságot" adta, más része pedig tovább élt a Kárpát-medencében letelepedett hunokban és az avarokban - így áttétesen a magyarokban.

[..]


2011 március 21 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 14: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek

A magyar nép őstörténete 14: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek

 

A káliz a középiránihoz hasonló nyelvet beszélő indoeurópai nép. Ötvöződésük helye a Kr.előtti XIII. században az Amu-darja deltája körüli Horezm volt.

[..]


2010 július 01 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 13: A magyarság

A magyar nép őstörténete 13: A magyarság

 

A magyarság - azt akár a hunoktól a kunok megtelepedéséig számoljuk, akár Árpád népére korlátozzuk - a Kárpát-medencébe való jutása előtti évszádokban szinte csak türk (török) és iráni népekkel találkozott

[..]


2010 május 12 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 12: A honfoglalás és a magyarság megítélése

A magyar nép őstörténete 12: A honfoglalás és a magyarság megítélése


Monarchikus és marxista szemléletű "történészek" a honfoglalást "hazátlan és nincstelen finnugor tömegek Kárpát-medencébe kényszerült hordái" beözönléseként ítélik meg.

[..]


2010 április 29 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 11: Az új haza

A magyar nép őstörténete 11: Az új haza


Eurázsiában csak két olyan síkság van, amely mindig bő terméssel jutalmazza meg az ember fáradtságos munkáját: az egyik Mezopotámia, a másik a Magyar Alföld, illetve a Kárpát-medence.

[..]


2010 április 11 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 10: A magyarok

A magyar nép őstörténete 10: A magyarok

 

A "honfoglalás" szó viszonylag új keletű. Anonymus 1195 körül, Kézai Simon 1283-ban "visszaköltözésnek", Thuróczy János 1488-ban "visszatérésnek", Székely István 1559-ben és Heltai Gáspár 1575-ben "második bejövetelnek" nevezi.

[..]


2010 április 01 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 9: A magyarok őseinek szálláshelyei

A magyar nép őstörténete 9: A magyarok őseinek szálláshelyei

 

Az "Etelközi Magyarországot" a X. századi arab utazók pontosan leírták. Szerintük Etelköz terjedelme 360 000 négyzetkilométer; a Kárpátok, a Fekete-tenger, a Duna, a Volga és a szláv világ határolja.

[..]


2010 március 11 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 8: A magyarok őseinek szálláshelyei

A magyar nép őstörténete 8: A magyarok őseinek szálláshelyei

 

E fejezet címéül leginkább Bakay Kornél és Varga Géza egyik könyvcíme lenne a legalkalmasabb: "Rabló nomád hordák inváziója - avagy a kincses Kelet örököseinek honalapítása". A magyarok "őshazáját" ott kell keresnünk, ahová őseink már nem érkeztek, hanem ott alakultak ki vagy ott ötvöződtek

[..]


2010 március 03 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 7: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

A magyar nép őstörténete 7: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

 

A hunok nyelve. Ha a sinológusok valaha is a magyar őstörténettel foglalkoztak volna, messzemenő szakmai következtetéseket vonhattak volna le abból, hogyan "ment át" egy Kína szomszédságában élő néphez az a sok, a kínai nyelvben még ma is előforduló szó, amely a magyar nyelvben is megvan.

[..]


2010 február 24 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 6: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

A magyar nép őstörténete 6: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

 

A hun-kutatás nélkül nincs magyar őstörténet. Gyökereink olyan területekre - Belső-Ázsiába - vezetnek, amely terület múltját Európában nem- vagy csak alig ismerik. A hunokkal kapcsolatban az ókori történetírás az ókori földrajztudomány évezredes képtelenségeit ismételgeti.

[..]


2010 február 18 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 5: A magyarok és a kelet kutatás

A magyar nép őstörténete 5: A magyarok és a kelet kutatás

 

A magyar Európa egyetlen olyan népe, amely részben Ázsiából származtatható; a magyarság "Eurázsia kicsinyben". A magyarság "mássága" egyrészt felelősséget követel múltunk kutatóitól, másrészt ennek tudomásulvétele és elfogadása záloga fennmaradásunknak.

[..]


2010 február 14 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 4: Elméletek a magyarok eredetéről

A magyar nép őstörténete 4: Elméletek a magyarok eredetéről

 

A magyar őstörténet kutatását meghatározta a mindenkori korszak általános szellemi képe, ideológiai igénye és orientáltsága. Őstörténetünket illetően a jelenben is mást mond a krónikáinkra épülő nemzeti hagyomány és mást a politikától irányított "tudomány".

[..]


2010 február 10 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 3: A magyarok nevéről és nyelvéről

A magyar nép őstörténete 3: A magyarok nevéről és nyelvéről

 

A népneveket használatuk szerint két nagy csoportba oszthatjuk. Az elsőbe az önelnevezések, a másodikba pedig azok az elnevezések tartoznak, amelyeket más népek használnak egy-egy nép megjelölésére.

[..]


2010 február 06 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 2: Írott források, amelyekből ismereteket szerezhetünk a magyarok elődeiről

A magyar nép őstörténete 2: Írott források, amelyekből ismereteket szerezhetünk a magyarok elődeiről

 

A magyarok ősei Belső-Ázsiából a Kárpát-medencébe való jutása előtt mindig nagy kultúrnépek látókörében mozogtak.

[..]


2010 február 02 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 1: Előszó és Bevezetés

A magyar nép őstörténete 1: Előszó és Bevezetés

 

Egy népet (etnikumot) testi jegyei, szellemi- és tárgyi kultúrája valamint nyelve határoz meg. Legmaradandóbbak biológiai-élettani jegyei, legváltozékonyabb nyelve - ezt esetenként "cserélheti" is.

[..]


2010 január 17 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Az igazi magyar őstörténetről 2

Az igazi magyar őstörténetről 2

 

Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. De hát a történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a történésznek mindig szüksége van a vajas-kenyerére egy kis szalámira, netán kaviárra. A történész mindig kiszolgálja az adott hatalmat.

[..]


2010 január 11 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Az igazi magyar őstörténetről 1

Az igazi magyar őstörténetről 1


Ki kell ábrándítanom önöket, mert én nem vagyok történész. Biológus, orvos ember vagyok. Soha nem akartam a magyar őstörténettel foglalkozni. Nagy alapkutatásom az volt, hogy a múltat hozzuk össze a jelennel.

[..]


2009 december 05 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyarok Szentföldje

A magyarok Szentföldje

 

A Bibliában Izajás próféta könyvében olvashatjuk (14,1.): „Az Úr megkönyörül Jákobon, ismét kiválasztja Izraelt s visszatelepíti őket az ő földükre.” A Jordán folyótól a Földközi-tengerig terjedő területet, az egykori Kánaánt és a filiszteusok által lakott földet, azaz Palesztinát nevezték a szent iratok Szent Földnek (Das Heilige Land), amelyet Isten kiválasztott népe kapott örökül, s amelyhez a zsidók ezredévek óta ragaszkodnak.

[..]


2009 november 25 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Népünk eredete és Kárpát-medencei állama 2

Népünk eredete  és Kárpát-medencei állama 2

 

Annak alapján, hogy eleink a VII-VIII. században a kazár birodalom területén éltek, mégpedig nem, mint alávetett szolganép, hanem mint Kazária államalkotó etnikuma (erről írott források és a szaltovó-majackojei régészeti kultúra emlékei tanúskodnak), valamint a régészetileg bizonyítható, erős és magas fokú kulturális rokonság alapján, feltételezhetjük, hogy a magyarság igen hosszú időn keresztül lakott a Kaszpi-tenger vidékén.

[..]


2009 november 15 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Népünk eredete és Kárpát-medencei állama 1

Népünk eredete  és Kárpát-medencei állama 1


Nincsen olyan nép, amelynek őstörténete ne volna homályos és ködös, magyarán bizonytalan vagy bizonyíthatatlan. S ez nem azért van így, mert a kutatók hanyagok, tehetségtelenek, közönyösek vagy felületesek, hanem azért, mert a források nagyon szűkösek. Hiányosak, nem egyértelműek (azaz többféleképpen értelmezhetők), vagy a legősibb időkre nézvést egyáltalán nincsenek.

[..]


2009 november 08 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Finnugor gyökereink 2

Finnugor gyökereink 2

 

A magyar tudósok mind a XVIII. század végén, mind a XIX. század első felében élesen szembefordultak ezekkel a nézetekkel és elutasították a finnugor származás-elméletet.

[..]


2009 november 05 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Finnugor gyökereink 1

Finnugor gyökereink 1

 

Mária Terézia magyar királynő uralkodásának harmadik évtizedében igen jelentős változások történtek a világban. 1765 táján kétségtelenül új korszak kezdődött Európában is, sőt az amerikai gyarmatokon is. Ekkorra a magyar nemesség által kedvelt királynő korábbi okos liberalizmusa megváltozott, fiának, II. Józsefnek társuralkodóként maga mellé vételével.

[..]


2009 október 17 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Őstörténet kutatásunk titkai 2

Őstörténet kutatásunk titkai 2

 

....mit találtak eleink a Kárpát-medencében, kik voltak a már itt élők, valamint arról, hogy mit mondanak erről a kétségbevonhatatlan genetikai vizsgálatok, azok a kőkemény, reáltudományos sarokpontok, amelyeket nehéz vitatni.

[..]


2009 október 04 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Őstörténet kutatásunk titkai 1

Őstörténet kutatásunk titkai 1

 

A magyar őstörténet kutatása ma sem könnyű feladat: a szakértők és tudósok számtalan irányzatot követnek, gyakorta egymásnak ellentmondó állításokkal hozakodnak elő.

[..]


2009 október 03 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A kihirdetett magyar őstörténet alkonya

A kihirdetett magyar őstörténet alkonya

 

Önök eljöttek egy történelmi előadást meghallgatni, s legelőször ezt köszönöm meg. Az elmúlt fél évszázad alatt ugyanis a magyar emberek többségéből is kiveszett a történeti érzék, kiveszett az érdeklődés a valós, az igazi, a meg nem tagadott ősi múltunk iránt.

 

[..]