Utolsó 10 cikk
Megbocsájtunk, de nem feledünkMegbocsájtunk, de nem feledünk

 

          A történelem folyamán nem csak messziről jött hordák fosztogatták és mészárolták le a magyarságot, hanem a területszerzési szándékkal ellenünk szövetkezett szomszéd népek is. És cselekedték ezt annak ellenére, hogy éppen a Magyar Királyság védőszárnyai alatt cseperedtek nemzetté.

Légy az első aki kommentálja
A küzdelem folytatódikA küzdelem folytatódik

 

          A nyugati világ kormányai, beleértve a szabadság és demokrácia védelmezőjének magát világszerte kikiáltó Amerikai Egyesült Államokét is, 1956 őszén már a kibontakozásának pillanatában elárulták a magyar forradalmat.

Légy az első aki kommentálja
Gondolatok egy évfordulónGondolatok egy évfordulón

 

          A szabadságvágyat és igényt nem lehet feledtetni, pótolni, vagy elfojtani. Sem megbilincselni, gúzsba kötni és leláncolni. De száműzni, börtönbe zárni, illetve elpusztítani sem.

Légy az első aki kommentálja
Örök főhajtás jár nekikÖrök főhajtás jár nekik

 

          Elődeink alakjának és tetteinek a felidézése nem csak erkölcsi kötelesség, hanem hosszútávon a siker záloga is. Úgy egyénenként, mint nemzetként. Hiszen erényeikből és hibáikból egyaránt tanulni lehet, emberi tartásuk pedig minket is helytállásra kötelez.

Légy az első aki kommentálja
A demokrácia megcsúfolásaA demokrácia megcsúfolása

 

 

          Rendőri erőszakba torkolt Katalóniában a vasárnap megtartott népszavazás, mely a jelenleg Spanyolországhoz tartozó tartomány függetlenségéről, vagy ennek elutasításáról volt hívatott dönteni.

Légy az első aki kommentálja
A németeknek elegük lettA németeknek elegük lett

 

          Vereségnek is beillő győzelmet aratott Németországban az Angela Merkel által vezetett CDU/CSU, vagyis a Kereszténydemokrata Unió és Bajor Keresztény – szociális Unió által alkotott pártszövetség a vasárnapi választásokon.

Légy az első aki kommentálja
Esély a megmaradásraEsély a megmaradásra

 

          Évtizedek óta egy ránk nézve végzetes folyamat, ingatlanjaink kiárusításának a cselekvő részvevői és ebből kifolyólag bűnrészesei vagyunk. Hiszen földjeink, erdeink, és házaink idegen kézbe történő juttatásának a megakadályozása helyett, inkább eladjuk őseink vagyonát.

Légy az első aki kommentálja
Gyűlöletszítás a hatalomért Gyűlöletszítás a hatalomért

         

          Kihasználva a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban való jelenlétét, az egyre erősödő magyarellenes hisztériáról, annak hátteréről és céljairól, semlegesítésének lehetőségeiről, valamint a magyar – román kapcsolatok jövőjéről faggattuk dr. Valentin Stant, a Bukaresti Egyetem Történelem Karának professzorát.

Légy az első aki kommentálja
Mi nem ünnepelhetünkMi nem ünnepelhetünk

 

          Újabb magyarellenes hisztériát váltott ki a román médiában Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek ama kijelentése, mely szerint a románságnak el kell fogadnia, hogy mi nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at.

Légy az első aki kommentálja
Államfő SzékelyföldönÁllamfő Székelyföldön

 

          Klaus Iohannis román államfő július 18 –n Hargita és Kovászna megyébe látogat, jelentette be meglepetésszerűen Madalina Dobrovolschi, az elnöki hivatal szóvivője.

Légy az első aki kommentálja2015 május 25 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A csíksomlyói búcsú eredetéről

A csíksomlyói búcsú eredetéről

 

A világ és a Kárpát – medence, különböző sarkaiban élő magyarok százezrei kelnek útra pünkösdkor évről - évre, hogy a Csíkszereda melletti Kis és Nagy – Somlyó csúcsa között található nyeregbe érve bűnbocsánatot nyerjenek.

[..]


2011 április 19 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 15: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek, mint a magyarság ötvözőelemei

A magyar nép őstörténete 15: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek, mint a magyarság ötvözőelemei

 

A szkíta őstörténetünk egyik legellentmondóbb, de kialakulásunkban igen nagy szerepet játszó nép, hiszen egy része a Kárpát-medencében telepedett le és a későbbi "alaplakosságot" adta, más része pedig tovább élt a Kárpát-medencében letelepedett hunokban és az avarokban - így áttétesen a magyarokban.

[..]


2011 március 21 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 14: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek

A magyar nép őstörténete 14: Török és más, főleg iráni csatlakozott népek

 

A káliz a középiránihoz hasonló nyelvet beszélő indoeurópai nép. Ötvöződésük helye a Kr.előtti XIII. században az Amu-darja deltája körüli Horezm volt.

[..]


2010 július 01 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 13: A magyarság

A magyar nép őstörténete 13: A magyarság

 

A magyarság - azt akár a hunoktól a kunok megtelepedéséig számoljuk, akár Árpád népére korlátozzuk - a Kárpát-medencébe való jutása előtti évszádokban szinte csak türk (török) és iráni népekkel találkozott

[..]


2010 május 12 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 12: A honfoglalás és a magyarság megítélése

A magyar nép őstörténete 12: A honfoglalás és a magyarság megítélése


Monarchikus és marxista szemléletű "történészek" a honfoglalást "hazátlan és nincstelen finnugor tömegek Kárpát-medencébe kényszerült hordái" beözönléseként ítélik meg.

[..]


2010 április 29 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 11: Az új haza

A magyar nép őstörténete 11: Az új haza


Eurázsiában csak két olyan síkság van, amely mindig bő terméssel jutalmazza meg az ember fáradtságos munkáját: az egyik Mezopotámia, a másik a Magyar Alföld, illetve a Kárpát-medence.

[..]


2010 április 11 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 10: A magyarok

A magyar nép őstörténete 10: A magyarok

 

A "honfoglalás" szó viszonylag új keletű. Anonymus 1195 körül, Kézai Simon 1283-ban "visszaköltözésnek", Thuróczy János 1488-ban "visszatérésnek", Székely István 1559-ben és Heltai Gáspár 1575-ben "második bejövetelnek" nevezi.

[..]


2010 április 01 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 9: A magyarok őseinek szálláshelyei

A magyar nép őstörténete 9: A magyarok őseinek szálláshelyei

 

Az "Etelközi Magyarországot" a X. századi arab utazók pontosan leírták. Szerintük Etelköz terjedelme 360 000 négyzetkilométer; a Kárpátok, a Fekete-tenger, a Duna, a Volga és a szláv világ határolja.

[..]


2010 március 11 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 8: A magyarok őseinek szálláshelyei

A magyar nép őstörténete 8: A magyarok őseinek szálláshelyei

 

E fejezet címéül leginkább Bakay Kornél és Varga Géza egyik könyvcíme lenne a legalkalmasabb: "Rabló nomád hordák inváziója - avagy a kincses Kelet örököseinek honalapítása". A magyarok "őshazáját" ott kell keresnünk, ahová őseink már nem érkeztek, hanem ott alakultak ki vagy ott ötvöződtek

[..]


2010 március 03 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 7: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

A magyar nép őstörténete 7: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

 

A hunok nyelve. Ha a sinológusok valaha is a magyar őstörténettel foglalkoztak volna, messzemenő szakmai következtetéseket vonhattak volna le abból, hogyan "ment át" egy Kína szomszédságában élő néphez az a sok, a kínai nyelvben még ma is előforduló szó, amely a magyar nyelvben is megvan.

[..]


2010 február 24 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 6: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

A magyar nép őstörténete 6: A magyar őstörténet kulcsa, a belső ázsiai hunok

 

A hun-kutatás nélkül nincs magyar őstörténet. Gyökereink olyan területekre - Belső-Ázsiába - vezetnek, amely terület múltját Európában nem- vagy csak alig ismerik. A hunokkal kapcsolatban az ókori történetírás az ókori földrajztudomány évezredes képtelenségeit ismételgeti.

[..]


2010 február 18 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 5: A magyarok és a kelet kutatás

A magyar nép őstörténete 5: A magyarok és a kelet kutatás

 

A magyar Európa egyetlen olyan népe, amely részben Ázsiából származtatható; a magyarság "Eurázsia kicsinyben". A magyarság "mássága" egyrészt felelősséget követel múltunk kutatóitól, másrészt ennek tudomásulvétele és elfogadása záloga fennmaradásunknak.

[..]


2010 február 14 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 4: Elméletek a magyarok eredetéről

A magyar nép őstörténete 4: Elméletek a magyarok eredetéről

 

A magyar őstörténet kutatását meghatározta a mindenkori korszak általános szellemi képe, ideológiai igénye és orientáltsága. Őstörténetünket illetően a jelenben is mást mond a krónikáinkra épülő nemzeti hagyomány és mást a politikától irányított "tudomány".

[..]


2010 február 10 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 3: A magyarok nevéről és nyelvéről

A magyar nép őstörténete 3: A magyarok nevéről és nyelvéről

 

A népneveket használatuk szerint két nagy csoportba oszthatjuk. Az elsőbe az önelnevezések, a másodikba pedig azok az elnevezések tartoznak, amelyeket más népek használnak egy-egy nép megjelölésére.

[..]


2010 február 06 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 2: Írott források, amelyekből ismereteket szerezhetünk a magyarok elődeiről

A magyar nép őstörténete 2: Írott források, amelyekből ismereteket szerezhetünk a magyarok elődeiről

 

A magyarok ősei Belső-Ázsiából a Kárpát-medencébe való jutása előtt mindig nagy kultúrnépek látókörében mozogtak.

[..]


2010 február 02 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyar nép őstörténete 1: Előszó és Bevezetés

A magyar nép őstörténete 1: Előszó és Bevezetés

 

Egy népet (etnikumot) testi jegyei, szellemi- és tárgyi kultúrája valamint nyelve határoz meg. Legmaradandóbbak biológiai-élettani jegyei, legváltozékonyabb nyelve - ezt esetenként "cserélheti" is.

[..]


2010 január 17 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Az igazi magyar őstörténetről 2

Az igazi magyar őstörténetről 2

 

Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. De hát a történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a történésznek mindig szüksége van a vajas-kenyerére egy kis szalámira, netán kaviárra. A történész mindig kiszolgálja az adott hatalmat.

[..]


2010 január 11 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Az igazi magyar őstörténetről 1

Az igazi magyar őstörténetről 1


Ki kell ábrándítanom önöket, mert én nem vagyok történész. Biológus, orvos ember vagyok. Soha nem akartam a magyar őstörténettel foglalkozni. Nagy alapkutatásom az volt, hogy a múltat hozzuk össze a jelennel.

[..]


2009 december 05 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A magyarok Szentföldje

A magyarok Szentföldje

 

A Bibliában Izajás próféta könyvében olvashatjuk (14,1.): „Az Úr megkönyörül Jákobon, ismét kiválasztja Izraelt s visszatelepíti őket az ő földükre.” A Jordán folyótól a Földközi-tengerig terjedő területet, az egykori Kánaánt és a filiszteusok által lakott földet, azaz Palesztinát nevezték a szent iratok Szent Földnek (Das Heilige Land), amelyet Isten kiválasztott népe kapott örökül, s amelyhez a zsidók ezredévek óta ragaszkodnak.

[..]


2009 november 25 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Népünk eredete és Kárpát-medencei állama 2

Népünk eredete  és Kárpát-medencei állama 2

 

Annak alapján, hogy eleink a VII-VIII. században a kazár birodalom területén éltek, mégpedig nem, mint alávetett szolganép, hanem mint Kazária államalkotó etnikuma (erről írott források és a szaltovó-majackojei régészeti kultúra emlékei tanúskodnak), valamint a régészetileg bizonyítható, erős és magas fokú kulturális rokonság alapján, feltételezhetjük, hogy a magyarság igen hosszú időn keresztül lakott a Kaszpi-tenger vidékén.

[..]


2009 november 15 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Népünk eredete és Kárpát-medencei állama 1

Népünk eredete  és Kárpát-medencei állama 1


Nincsen olyan nép, amelynek őstörténete ne volna homályos és ködös, magyarán bizonytalan vagy bizonyíthatatlan. S ez nem azért van így, mert a kutatók hanyagok, tehetségtelenek, közönyösek vagy felületesek, hanem azért, mert a források nagyon szűkösek. Hiányosak, nem egyértelműek (azaz többféleképpen értelmezhetők), vagy a legősibb időkre nézvést egyáltalán nincsenek.

[..]


2009 november 08 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Finnugor gyökereink 2

Finnugor gyökereink 2

 

A magyar tudósok mind a XVIII. század végén, mind a XIX. század első felében élesen szembefordultak ezekkel a nézetekkel és elutasították a finnugor származás-elméletet.

[..]


2009 november 05 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Finnugor gyökereink 1

Finnugor gyökereink 1

 

Mária Terézia magyar királynő uralkodásának harmadik évtizedében igen jelentős változások történtek a világban. 1765 táján kétségtelenül új korszak kezdődött Európában is, sőt az amerikai gyarmatokon is. Ekkorra a magyar nemesség által kedvelt királynő korábbi okos liberalizmusa megváltozott, fiának, II. Józsefnek társuralkodóként maga mellé vételével.

[..]


2009 október 17 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Őstörténet kutatásunk titkai 2

Őstörténet kutatásunk titkai 2

 

....mit találtak eleink a Kárpát-medencében, kik voltak a már itt élők, valamint arról, hogy mit mondanak erről a kétségbevonhatatlan genetikai vizsgálatok, azok a kőkemény, reáltudományos sarokpontok, amelyeket nehéz vitatni.

[..]


2009 október 04 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: Őstörténet kutatásunk titkai 1

Őstörténet kutatásunk titkai 1

 

A magyar őstörténet kutatása ma sem könnyű feladat: a szakértők és tudósok számtalan irányzatot követnek, gyakorta egymásnak ellentmondó állításokkal hozakodnak elő.

[..]


2009 október 03 :: Magyarok > Az igazság nyomában :: A kihirdetett magyar őstörténet alkonya

A kihirdetett magyar őstörténet alkonya

 

Önök eljöttek egy történelmi előadást meghallgatni, s legelőször ezt köszönöm meg. Az elmúlt fél évszázad alatt ugyanis a magyar emberek többségéből is kiveszett a történeti érzék, kiveszett az érdeklődés a valós, az igazi, a meg nem tagadott ősi múltunk iránt.

 

[..]