Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2009 november 26 :: Múltba néző :: Feláldozott nemzedék 1
Feláldozott nemzedék 1

 

 

 

 

Feláldozott nemzedék


- történelmi riport a leventemozgalomról -


1


          Ezerkilencszáznegyvennégy decemberében történt. Egy zömmel 16-17 éves fiúkból álló, civil ruhás, rosszul felfegyverzett csapat bolyongott Somogy megyében, az előretört szovjet hadsereg alakulatainak közvetlen közelében. Nagykanizsai leventék voltak, a Vécsey iskolában összegyűjtött, felületesen kiképzett, tapasztalatlan gyerekek, akiket a háború végi fejvesztettség és nyilas-őrület lökött védtelenül a frontra. 1945 első napjaiban fogságba estek. Többségük soha nem tért haza. A szovjet hadsereg katonai törvényszéke ítélkezett felettük: néhányukat golyó általi halálra, többségüket sokévi kényszermunkára ítélte. Pedig ártatlanok voltak: a hazaárulás, diverzáns-tevékenység, kémkedés vádjával 8-10 évre ítélt fiatalok a vádat sem értették, mely az életüket forgatta fel.
Szovjet emberek milliói mellett legalább százezer, Magyarországról elhurcolt fogoly is raboskodott a GULAG lágereiben, háborús bűnösként súlyos kényszermunkára ítélve. Tízből kilenc elpusztult az embertelen körülmények között. De valóban bűnösök voltak ők? „Horthy leventéi”- ahogy a bélyeget viselték magukon évtizedeken át?
A leventemozgalom története, szerepe a huszadik századi magyar históriában még jórészt feltáratlan, mint ahogy kevesek előtt ismert azoknak az embereknek a sorsa is, akik egyenesen az iskolapadból kerültek a szovjet lágerekbe. Ezt kutatja ez az összeállítás.

 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                                       Levente vagyok, a bátyám katona,
                                                       S a Kárpátokban harcolt az apám.
                                                       Büszke piros lesz arcom, ha őt látom,
                                                       Mint apám vére a hegyek haván.
                                                       A szakaszunknak sincsen sehol párja,
                                                       Mert édestestvér itt minden legény,
                                                       Együtt menetel hajnali mezőkön
                                                       Gazdag gyermeke s a koldusszegény.
                                                       Levente vagyok, a bátyám katona,
                                                       S a Kárpátokban vérzett az apám.
                                                       Tudom, elmegyek én is katonának
                                                        Egy szép őszi nap piros hajnalán.
                                                        Nótás fiúk, bajtársak várnak ott rám,
                                                        Fegyvert fogunk majd, ellenségölőt,
                                                        Mert így ad Isten végre a magyarnak
                                                        Tengernyi bánat után - szebb jövőt!

                                                     

                                                         (Kuti Zoltán: Magyar levente éneke)

 

 

          Az első világháború elvesztése után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az országban csak kis létszámú hadsereg maradhat. Az országon belül ugyanakkor nem volt válasz arra a kérdésre, hogy mi legyen a feleslegessé vált tiszti és altiszti karral, s vajon hogyan lehetne megteremteni a későbbi hadsereg utánpótlásának lehetőségét? Egyetlen megoldásként az mutatkozott, hogy a katonai előképzést is biztosító testnevelésre kötelezik az ország teljes ifjúságát. Így létrejött egy új intézmény, melynek tagjai, a 12-21 éves fiúk sportoltak, erősödtek, miközben oktatóik a hagyományos erkölcsi értékrendet, az erő, az egészség, a vitézség kultuszát növesztették bennük. Megszületett a leventemozgalom. Ekkor még senki sem készült egy második világháborúra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Berentés Tamás: Édesapám egy kis faluban volt körorvos, és ott, abban a faluban találkoztam először leventékkel, igazi leventékkel. Mezítlábasok voltak, a vállukon fapuska volt. És lelkesen énekelték: "Csínom Palkó, csínom Jankó..." Megdobbant a kis gyermekszívem, hogy bárcsak én is köztük lehetnék! Pedig az én lábamon cipő volt, meg harisnya is volt, és hát jóllakott voltam, azok közül meg bizony nem mindegyik volt az. De kipirult kis arcocskájukon láttam, hogy milyen büszkén viselik a fejükön a leventesapkát. Mert leventesapkája és azon jelvénye mindegyiknek volt. Ha nem volt rá pénze, akkor megkaphatta ingyen.

 

Rózsás János: Amikor harmadik polgáristák lettünk, tehát elmúltunk 12 évesek, akkor a nagykanizsai polgári iskolában minden kedden csak két órát tanultunk, a másik négy óra leventefoglalkozás volt. Télidőben tantermi foglalkozásra mentünk, akkor térképolvasás, hazafias felolvasások meghallgatása volt a feladat. Nevelő célzatú könyvekből hallgattunk részleteket, lelkesítő dolgokat. Meg aztán a trianoni eseményekről, az elszakított országrészekről tartottak nekünk előadásokat. Hazafiasságra meg emberi tartásra neveltek bennünket.

 

Hársfalvi Ferenc: Megmondom őszintén, én nem sokat jártam a leventébe, mert én a leventezenekarban voltam basszein-kürtös. Nálunk minden vasárnap a leventéknek gyülekező volt, mentünk misére. Leventébe kötelező volt mindenkinek menni, minden héten volt foglalkozás. Aki nem ment el egyszer vagy kétszer, azt berendelték. Nagy következménye persze nem volt, be volt zárva két órára vagy két és fél órára, utána kiengedték.

 

Nagy István: Falun volt nagy szükség erre az intézményre, hogy ne engedjék elkallódni a fiatalokat. Foglalkoztak velünk abban a hat-hét-nyolc évben, amíg katonakötelesek lettünk. Soha nem felejtem el, volt levente-szertár, ott voltak bokszkesztyűk, kard, sokszor nekiálltunk egymással bokszolni is. Ilyen lehetőség talán sokkal több volt, biztos, hogy több volt, mint most. Fegyelemre oktatták akkor a fiatalokat.

 

          A leventék képzése korosztályonként elkülönült. Az alapfok, 12-16 éves kor között, a sportot és az erkölcsi nevelést helyezte előtérbe, a vitéz katona alakját rögzítette a kisdiákokban. 16 éves kortól megkezdődtek a katonai képzések, elsősorban az alaki és az alapfokú harci képzés. 19 éves korukban a leventék már harcászati gyakorlatokban is részt vettek, tanultak a mentésről, a tűzoltásról, a tűzből mentésről, diverzánsok elfogásáról, őrséget adtak és menetgyakorlatokat végeztek. A 21 éves fiatal pedig már hadköteles volt. Az 1920-as évek végére a leventeképzés célja megváltozott, lassan, szinte észrevétlenül. A katonaság fizikai és szellemi terhelését, a fiatalok felnőtté válását segítő testi-erkölcsi felkészítés helyett egyre nyíltabban vállalt cél lett a tényleges katonai szolgálatot előkészítő koncepció. Az egységes és tömeges katonai előképzésre az áttérés 1927-ben történt. Az új alapelv az lett, hogy a nehézkes, földműves népet, a leendő katonát, önálló, fürge, rugalmas, küzdőképes egyénné fejlesszék.

 

 

 

 

 

 

 

 

Berentés Tamás: Aki nem vált be katonának, az úgy szégyellte magát, hogy elbujdosott a faluból. A katonaság nemcsak arra volt jó, hogy legyen hadra kész férfi, hanem arra is, hogy a fiatalemberből férfit neveljen. A három év alatt a falusi legény, aki leszerelt, már megházasodhatott, mert férfi lett belőle. Csak néztek rá a lányok, de a többi férfiak is! Aki nem volt katonaviselt, azt lenézték.

 

Szabó Zsigmond: Nagyon sok menetgyakorlat volt, nagyon sokat kellett futni. A gyalogos katonánál elvárás volt, hogy napi harminc kilométert meg tudjon tenni. Ehhez aztán rengeteget sétáltattak, meneteltettek bennünket. A tanárok általában mind tartalékos tisztek voltak, akiknek nagy része megjárta az első világháborút. Meg hát közben voltak bent fegyvergyakorlaton, hiszen a tartalékosokat mindig be-beszipkázták. Úgyhogy azt hiszem, az a 14-15 éves ifjú, aki volt levente, elsajátította azokat a dolgokat, amit egy katonának, egy újoncnak tudnia kellett.

 

Fenyvesi József: Nemes dolognak tartottuk azt, hogy vasárnap elmentünk kiképzésekre. Az nem egy léha foglalkozás volt, összetartott bennünket. Olyan volt, mint egy osztály, ahogy az az iskolában is szokásban volt. Kialakult a testvériség, kialakult az, hogy a leventében egymást megbecsültük.

 

                                                       Horthy Miklós katonája vagyok,
                                                       Legszebb katonája.
                                                       Vígan élem katonaéletem,
                                                       Nincsen gondom másra.
                                                       Masírozok káplár úr szavára,
                                                       Úgy gondolok az én violámra,
                                                       Horthy Miklós katonája vagyok,
                                             
            Legszebb katonája.

                                            

                                             (Kalmár Pál: Horthy Miklós katonája vagyok)


          A mozgalom katonai irányítása a 30-as években folyamatosan erősödött. Végül 1938 márciusában Magyarország elnyerte a fegyverkezési egyenjogúságot, innentől kezdve a leventeképzés is tisztán katonai jellegű lett. Vállalt célja, hogy a bevonulás után már ne kelljen az időt egy másodrendű feladatra - az alapkiképzésre - fordítani. Így a menetgyakorlatok, a jelentés, tisztelgés, katonai rendfokozatok ismerete és egyéb, alapvető fegyelmezési szabályok már a leventékre is kiterjedtek. A foglalkozásokról való távolmaradást szigorúan büntették. 1940. márciusában országos lapjuk, („Szebb jövőt!”) is hírül adta egy nagykanizsai fiú egyhónapos börtönbüntetését, melyet rendszeres mulasztásai miatt szabtak ki rá. Bevezették a leventepróbát, ahol az általános magatartást is értékelték, s számot kellett adni a katonai ismeretek elsajátításából. A felső irányítást fokozatosan a hadügy vette át. A honvédség közvetlen tartalékaként a leventéből évente körülbelül 100 ezer fiatal került ki. Ám vették-e ténylegesen hasznukat? 1942-ig ugyanis a magyar csapatok nem vettek részt nagyobb hadműveletekben, így hiányosság az utánpótlásban sem mutatkozott. A leventék mozgósítására tervek azonban már az 1940-es évek elejétől születtek, bár az eredeti elképzelések szerint csupán a haditermelésbe vonták volna be őket. A tervek szerint 1944-re már valamennyi, legalább 18 éves leventének meghatározott ideig dolgoznia kellett volna a hadiipar valamely szektorában. Totális mozgósításukra azonban csak a nyilas hatalomátvétel után került sor. Egyéb katonai intézkedései mellett Szálasi 1944. októberétől - leszállítva a hadkötelezettség alsó korhatárát - a 14 és 20 év közötti leventéket is bevonultatta katonai, sőt, frontszolgálatra. Egy részüket Németországba szállították, speciális kiképzésre. Céljuk szerint ottani utóvédharcokban, repülőterek, rejtett objektumok védelmében akarták bevetni az alig képzett, civil ruhás fiatalokat. Az első önkéntes magyar SS-alakulat a Hunyadi páncélgránátos hadosztály volt. Ide már a 17-20 éves fiatalokat toborozták, de szülői engedéllyel - melytől sok esetben eltekintettek - a 17 év alatti gyerekeket is fogadták.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rózsás János: Amikor 1944 októberében Szálasi átvette a hatalmat a már megszállt Magyarországon, mint volt vezérkari tiszt nagyon jól tudta, hogy a magyar ifjúság értékes katonai előképzésben részesült. Az utolsó erő megfeszítésével mozgósította is a még meg nem szállt magyar területeken a leventéket. Voltak, akiket Németországba szállítottak, további kiképzésre, másokat pedig, főleg az idősebb korosztályt, a frontra dobták. Nahát, ez egy kalandor vállalkozás volt. Mert akkor, a háború vége felé a rend már mindenütt oszlóban volt, sem a harckészültség, sem a felfegyverzettség, egyáltalán semmi feltétel nem volt meg ahhoz, hogy ténylegesen, hatékonyan az ifjúságot a harcokban be lehessen vetni. Ezt az ifjúságot egyszerűen feláldozták a háború oltárán.

 

Nagy István: Sose felejtem el, mielőtt elmentünk Tapolcára, munkatáborba, orvosi vizsgán estünk keresztül. Beváltam katonának. Nem számított akkor már a kor, hiszen voltak 17-18 éves leventék is, akiket a frontra kidobtak. Jött a hír, hogy kivisznek mindenkit Németországba, vagy pedig belépnek valamilyen akkor létrejött alakulatba, mint a Szent László Hadosztály, vagy a Hunyadi Páncélosok. Valahova mindenkinek tartoznia kellett.

 

Szertics László: A biciklimre ültem, jöttem Kanizsára. Útközben elkerült egy másik biciklista. Visszanézett, leugrott a bicikliről: - Szepi, talán csak nem a sorozásra jöttél? - Miféle sorozás? Én nem tudtam róla a világon semmit sem. Mondta, hogy most a Hunyadiba soroznak. - Azért ugye, csak nem fogsz kiszakadni az izéből, az osztályközösségből? - Hát, nagyon jó viszonyban voltunk mi egymással. Osztálytársam volt, nem tudtam, mit csináljak. Higgye el, tudtam, hogy rosszat teszek, Isten bizony tudtam. - Mégis - azt mondta -, csak nem fogsz kilógni a sorból? – Elmentem vele a gimnáziumba, ott volt a sorozóbizottság. Fél óra alatt hunyadista lettem. Otthon alig mertem megmondani, de muszáj volt, mert meglátták a pofámon, hogy milyen hülyeséget csináltam. Azt mondta az apám: rá se ránts! Addigra, mire ti bevonultok, itt már nem lesz Magyarország! November 12-én aztán mégis be kellett vonulni. Ez volt a levente vége...

 

                                                        Most, aki férfi, mind a gátra!
                                                        Most a világ majd újból látja,
                                                        Nincs magyarok közt egy se gyáva,
                                                        Himpellér...
                                                        Messze van Keleten a csatatér,
                                                        Mind a magyar, amikor majd hazatér.
                                                        Homlokán ott van a hervadhatatlan
                                                        Babér.
                                                        Győzni, győzni, győzni kell nekünk,
                                                        Egy hazánk van, egy az Istenünk.
                                                        Szép magyar föld téged véd karunk,
                                                        Érted élünk, érted meghalunk....

                                              

                                               (Mindszenthy István: Győzni, győzni, győzni kell)

 

Nagy István: ... Hát aztán így lettünk mi ilyen 17-18-19 éves fejjel önként bevonulók... Volt egy katonai parancsnokság itt Pacsán, ott dolgozott egy nálam öt-hat évvel idősebb fiú. Akkor már zászlósi rangban volt, azt hiszem Lalinak hívták. Kidobolták, hogy a leventéknek hol kell gyülekezniük háromnapi hideg élelemmel, ruhával. Akkor megkeresett bennünket ez a Lali, és azt mondta, hogy ha nem akarunk kimenni Németországba, akkor ők el tudják intézni, hogy itthon maradhassunk, csak később majd be kell vonulnunk. Hát egy hónap, vagy négy-öt hét múlva megkaptuk a behívót, és akkor aztán bevonultunk Nagykanizsára.

 

Rózsás János: Tudtuk azt, hogy közeledik a front Magyarország felé. Tudtuk, hogy már a Kárpátokban vannak. Éreztük, hogy közeledik felénk a szovjet megszállás, amitől, ugye, az 1919-es véres kommün óta rettegett a magyar nép. De az, hogy bevonultatnak bennünket és a frontra dobnak, erről nem is álmodtunk, nem is gondoltuk. Ez egy lázálom volt, amit velünk csináltak. Az
engedelmességre lettünk nevelve, ezért nem is lehetett volna ezt így megtagadni, mert abban a pillanatban az ember törvényen kívüli állapotba helyezte volna magát. Másrészt a falragaszok bizony úgy fogalmaztak, hogy „felkoncoltatom, helyben agyonlövöm...” - és leventéket, nem is egyet lőttek agyon szökevényként. Nem volt üres szó a fenyegetés. Tudtuk nagyon jól, hogy az életünkkel játszunk.

 

Nagy István: Sose felejtem el, kint várakoztunk az úttesten. Kijött egy nyilas karszalagos, mondja ránk mutatva, hogy most mit csináljon itt ezekkel, tegnap ment ki egy szerelvény Németországba...Ezt hallottuk. Végül áttettek a magyar hadsereghez, leadtak bennünket. Ott volt egy hadnagy. Azt mondta: "Fiúk, holnap adok maguknak egy nyíltparancsot, aztán irány a front." Így kerültünk ki Somogyba. Somogy Liszó, Bolhás környékére vittek, meg volt merevedve ott az arcvonal. Velünk szemben a bolgárok voltak, innen magyarok, de mind fiatalok.

 

 

Folytatjuk

 

Nagy Csaba


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]