Utolsó 10 cikk
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja


2010 március 11 :: Múltba néző :: Az ellenség fellegvárában 2
Az ellenség fellegvárában 2

 

 

 

 

Az ellenség fellegvárában


Egy résztvevő visszaemlékezései, 1989 decemberének sepsiszentgyörgyi eseményeire


Az út

 

 

 

Neve: Bedő Zoltán.

 

Kora: 17 év.

 

Foglalkozása: Diák.

 

Kihallgatás időpontja: 1976.

 

Helyszín: Nagyenyed.

 

Kihallgató tiszt: Frenţiu őrnagy.

 

Időtartam: Órákon keresztül.

 

Okai: Az Áprily Lajos nevét viselő irodalmi és önképzőkör újraindítása, valamint Móricz Zsigmond Erdély című történelmi regénytrilógiájának ismertetése. Céljai: Megfélemlítés és beszervezés.

 

Eredménye: Sikertelen.

 

Következmények: 8-as magaviselet, KISZ tagság felfüggesztése, pályaválasztás módosítása és állandó megfigyelés.

 

 

 

 

 

 

 

           Két évvel később, 9,87-es általánossal, elsőként jutottam be a Kolozsvári Műszaki Egyetemre. Az akkori törvények értelmében ősszel katonának vittek. A szakonként való elosztás következtében, éppen a szekuritáte egyik terrorelhárító alakulatához. Tiszti iskolába. Létfontosságú intézmények, megvédésére és megsemmisítésére, valamint terroristák semlegesítésére képeztek ki minket. Többek között. Kitűnő céllövő és élsportolóként átlagon felüli felkészítésben részesültem, ami átlagon felüli igénybevétellel járt. Nem törődtem vele. Igyekeztem minél több elméleti és gyakorlati tudás birtokába jutni. Büszkén vállalt magyarságom és önérzetes viselkedésem miatt azonban, kihallgatásaim itt is folytatódtak. A rettegett kémelhárító tiszt állandó vendége lettem. De beszervezni ő sem tudott. Végül társaim szakaszvezetőként, én pedig csak tizedesként szereltem le. Kitűnő eredményeim ellenére.

 

 

 

 

 

 

 


           Egyetemistaként, már az első hetekben magához hivatott a diáknegyedért felelő szekus ezredes. Múltbeli ügyeim felsorolása után, ő is a beszervezésemmel próbálkozott. Kérését a sok tanulnivalóra hivatkozva el utasítottam. Néhány hét múlva, miközben szállásom felé bandukoltam, két alak támadt rám a késő esti órában. Védekezés közben, alaposan elláttam a bajukat. A környéken tartózkodó milicisták pedig engem büntettek meg, csendzavarásért. A Kommunista Egyetemisták Szövetségétől is kaptam egy megrovást. Ekkor derült ki, hogy tagja vagyok ennek a szervezetnek. Bár felvételemet soha nem kértem.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Az engem újból megkereső belügyes, hasonló esetekben védelmet ajánlott, amennyiben…..Kérelmét ezúttal is elfoglaltságomra hivatkozva utasítottam el. Megjegyzem, hogy az indoklásra vigyázni kellett. A Román Szocialista Köztársaság Alkotmánya ugyanis minden állampolgára számára előírta az államellenes cselekedetek, megnyilvánulások és beszélgetések azonnali jelentését. E kötelezettség alól tehát magam sem bújhattam ki, de szóbeli vállalása mellett, az erről szóló formanyomtatvány aláírását már megtagadhattam. Megfelelő érvelés kíséretében. Ez a macska-egér játék még két évig folytatódott, sok kellemetlenséget és álmatlan éjszakát okozva nem csak nekem, hanem a szüleimnek is. Ekkor még sejtelmünk sem volt róla, hogy ez az állapot még rosszabbá is válhat.

 

 

 

 

 

 

 


           1981 nyarának eseményei egy olyan fordulópontot jelentettek az életemben, mely más alapokra helyezte nem csak az emberekhez, hanem a hatalomhoz fűződő viszonyomat is. Ekkor ugyanis néhányan, felemeltük a hangunk az egyre jobban dühöngő elnyomás ellen. Szervezetten, nyilvánosan és egy részletesen kidolgozott cselekvési terv szerint. Annyi év távlatából is szükségesnek tartom kihangsúlyozni: A történtek, nem forrófejű fiatalok meggondolatlan cselekedetei, hanem a nemzetűket féltő ifjak megfontolt tettei voltak. A magyarokra rátelepedett félelem, közöny és reménytelenség elűzése érdekében. Hiszen már nem csak emberi méltóságunk, hanem nemzeti létünk is veszélybe került. A modernizáció leple alatt végrehajtandó falurombolás ugyanis gyökereink kitépését jelentette. Cselekedni kellett. És mi cselekedtünk. Ott és akkor. Több ezer ember figyelmét hívva fel közvetlen módon, a minket fenyegető veszélyre.

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 1981. Június 25 - 26.

 

Helyszín: Szent Anna-tó.

 

Történések: A Tusnád felé vezető oldalon hatalmas magyar zászló kitűzése és őrzése. Éjfélkor a tóparti kápolna tornyából, az erdélyi magyarságot ért súlyos sérelmek felsorolása. A második világháború befejezésétől, napjainkig. Ébredést, összefogást, közös fellépést sürgető beszédek elhangzása. Imádságunk, a Mi Atyánk elmondása. A magyar és székely himnusz eléneklése.


 

 

 

 

 

 

Eredményei: A román és magyar közvélemény, poshadt vizének felkavarása. A hatalom pillanatnyi megingása. A nyugati országok Romániára irányuló kritikus figyelmének fokozása.

 

Következmények: Édesanyám hirtelen halála. Számtalan, fenyegetéssel fűszerezett kihallgatás. Eljegyzésem felbontása. Főiskoláról való eltávolításom, a diplomamunkám megvédésének napján. Két év, segédmunkásként végzett fizikai munka a megye építőtelepein. Négy év szellemi tevékenység a Megyei Építővállalatnál, továbbra is segédmunkási fizetésért. Állandó megfigyelés és zaklatás a szekuritáte részéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Egy alkalommal önként kerestem fel őket. 1989 nyarán ugyanis kihallgatásra jelentkeztem. Mégpedig a szervezet rettegett megyei főnökénél, Dupac Mircea ezredesnél. Útlevél kérésem elutasításának a felülvizsgálatát és az esetleges negatív válasz írásbeli meg indoklását kértem tőle. Ha már önként besétáltam az oroszlán barlangjába, Dupac kihasználva az alkalmat alaposan kihallgatott. A magatartásomat meghatározó érzelmi töltetre volt kíváncsi és szándékaimra. Látszólag összefüggéstelen kérdések feltevésével próbált ellentmondásba keverni, miközben vesékig hatoló tekintettel fürkészte az arcomat. Én pedig hiába igyekeztem a nekem megfelelő irányba terelni a beszélgetést, nem sikerült. Ezért egy óvatlan pillanatban kicsúszott a szájamon: „Nu-i nimic, că roata se-nvîrteşte.”(Nem baj, mert a kerék forog.) Szerencsémre, kijelentésemnek nem voltak azonnali következményei. A hosszú távúak pedig már nem tudtak rontani amúgy is kilátástalan helyzetemen. Mert nemsokára, a kerék valóban fordult.

 

 

 

Bedő Zoltán

 

Folytatjuk

 

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]