Utolsó 10 cikk
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja


2010 szeptember 13 :: Múltba néző :: Háromszék visszatérése Magyarországhoz 1
Háromszék visszatérése Magyarországhoz 1

 

 

 

 

Háromszék visszatérése Magyarországhoz

 

 

           A Második Bécsi Döntés értelmében 43 492 négyzetkilométernyit csatoltak vissza Magyarországhoz, mely terület magában foglalta a Székelyföldet is. Az így kialakult helyzetben, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó parancsára, a magyar csapatok 1940, szeptember 5-én átlépték a trianoni határt és 13-án Háromszékre értek.

 

 

 

 

 

 

 

          Nekünk, középkorúaknak, a román nacionalizmussal bélelt kommunista terror ellenére, még nagyszüleink és szüleink elmeséléséből volt szerencsénk megismerni ezeket az eseményeket, mert felmenőink kötelességüknek tartották utódaikra hagyni emlékeiket. A mai fiatal nemzedék már nincs ebben a szerencsés helyzetben, ezért a történelmi tények igazsághoz hű változatának megőrzése érdekében, a mi feladatunk a még rendelkezésre álló dokumentumok és élő tanúk elbeszélése alapján, azok rögzítése.

 

 

 

 

 

 

 

          Sajnos egyre kevesebben vannak azok, akik személyes élményként élték meg a magyar csapatok Székelyföldre való bevonulását, ezért igyekeznünk kell, ha ennek elmondására illetékes ajakról akarjuk hallani a történteket. Egyikükkel, az Úzvölgyét is megjárt és ott megsebesült Kovács Béla, nyugalmazott tanítóval, akinek ez úton is köszönetet mondunk, hogy megosztotta velünk emlékeit, sepsiszentgyörgyi lakásán beszélgettünk.

 

 

 

 

 

 

 

         Béla bácsi, emlékszik-e a magyar csapatok 1940-es sepsiszentgyörgyi bevonulására?

 

Mindenre úgy emlékszem, mintha a tegnap történt volna. Egy ilyen eseményt nem lehet elfelejteni.

 

Akkor megkérem, meséljen, az ön által látottakról.

 

A sepsiszentgyörgyi bevonulás 1940, szeptember 13-án történt. Én akkor a Romániánál maradt Aldobolyban laktam, kb. 200 méterre az ideiglenes határtól, mely szülőfalum és Ilyefalva között húzódott. Édesapám, református kántor-tanító lévén, nagy magyar volt, ezért a bécsi döntés hallatán a román hatóságok bosszújától tartva Kolozsvárra szökött és ott várta be a magyar csapatokat, akikkel visszatért Háromszékre. A nagy nap reggelén kezembe kaptam a szandáljaim és a mezőn keresztül uzsgyí, átszöktem a határon. Aldobolyban csak édesanyám és öcsém maradt.

 

Nem félt? Voltak-e román katonák a határon?

 

Hébe-hóba. Mint már említettem, csak ideiglenes határ volt és a magyarok még nem érkeztek meg, ezért román katonát is alig lehetett látni.

 

Hány éves volt akkor?

 

Tizenhat, második gimnazista a Mikóban.

 

 

 

 

 

 

 

Mi történt a továbbiakban?

 

Szentgyörgyön tengernyi nép várta a magyar katonák érkezését, a környező falvak lakói is bejöttek erre az alkalomra. Amerre a szem ellátott, kezükben virágcsokrokat szorongató magyar s székelyruhás hölgyek és kislányok, valamint ünneplőbe öltözött férfiak várták a csodát. A tömeg között és a házak ablakaiban piros, fehér, zöld színű zászlók ezreit lengette a szél. Először egy terepjáró kocsi érkezett meg Csíkszereda felől a Csíki utcába, fedélzetén egy magyar és román tiszttel. A román tiszt átadta a várost, majd eltűnt Brassó irányába. Ezt követően percek alatt megérkeztek és szétfolytak utcánként a magyar hadsereg motorkerékpáros egységei, őket követték a terepjárók és harckocsik, majd a kerékpárosok és huszárok, legvégén a poros, kimerült gyalogsággal. Uram, én akkora örömet és annyi boldog embert azóta sem láttam- mondja elcsukló hangon és könnyes szemekkel beszélgető társam. A honvédek megpillantásakor üdvrivalgásban tört ki a tömeg, sírtak még a férfiak is, s a katonák a lábuk elé szórt virágszőnyegen kellett lépkedjenek. Este bálokat rendeztek a városban és vidéken is, napokon keresztül ünnepeltek és vigadoztak mindenütt az emberek.

 

 

 

 

 

 

 

Történtek-e még ezen kívül említésre méltó események?

 

Történtek bizony. Egyes közeli települések, például Kökös és Bikkfalva nem estek a bécsi döntés hatálya alá, de még Ilyefalván sem lehetett tudni, mi lesz. Ezért ezekből a helységekből küldöttségek járultak a magyar katonai vezetés elé, szorgalmazva a hadsereg falvaikba való bevonulását. Visszamentem Ilyefalvára, ahol egész éjjel izgultak az emberek, ugyanis ide csak másnap, vagyis szeptember 14-én jött be néhány hernyótalpas, Botond teherautók és gyalogság kíséretében. A községházán felül, a mérlegháznál volt felállítva a díszemelvény, ahol az elöljárók fogadták őket. Volt ott egy Bakó nevezetű magyar tanító, aki a jobb érvényesülés érdekében az utolsó években átállt románnak, ezért a bevonuló magyar csapatok parancsnokától nyilvánosan bocsánatot kellett kérjen és fogadalmat tegyen, hogy visszaáll magyarnak, ha már saját kijelentése szerint a szíve magyarul ver. Ezek után itt is napokig folyt az ünneplés.

 

Kökös helyzete, hogy rendeződött?

 

A mezőn lévő szalma kaszalyokba voltak elrejtőzve a falut megvédeni hivatott román géppuskások. A minden irányból érkező magyar katonák pillanatok alatt körbe kerítették és megadásra szólították fel őket, mely kérésnek mivel azok eleget is tettek, harc nélkül vonulhatott be Kökösbe is a magyar hadsereg. Az elfogott katonákat nem bántották, Molnár százados utasítására páncélozott járműre rakták és áttették a Feketeügy közepén időközben meghúzott új határon, az iskola előtt románok által fel és magyarok által levont román zászlókkal együtt. Ugyan így jártak el Bikfalva esetében is, melyet szintén harc nélkül sikerült megszerezni.

 

A románok mit szóltak a falvak elfoglalásához?

 

Semmit, ugyanis ahány magyar falut így elfoglalt a honvédség, annyi román falut adott vissza Máramaros környékén. Biztos volt közöttük valami féle hallgatólagos egyezség.

 

Volt-e tudomása egyik, vagy másik fél részéről elkövetett visszaélésről, vagy erőszakos cselekedetről?

 

Csak Kökösben történt egy kisebb incidens, ugyanis a honvédokat váró román papné kezéből egy magyar asszony, aki már régebb haragosa volt, kikapta a virágcsokrot és a fejébe vágta. Az időközben odaérkezett magyar katonák viszont a történteket látva azonnal közre fogták és elvezették a magyar fehérnépet. Akkor nem volt helye kérem gyűlöletnek, vagy egymás mocskolásának. Az efféle viselkedést nem tűrték meg a magyar hatóságok.

 

 

 

 

 

 

 

          A honvédség Háromszékre történő bevonulása eseményeinek felidézését egy későbbi lapszámunkban, a korabeli újságok által rögzítettek alapján folytatjuk.

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]