Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2010 szeptember 13 :: Múltba néző :: Háromszék visszatérése Magyarországhoz 1
Háromszék visszatérése Magyarországhoz 1

 

 

 

 

Háromszék visszatérése Magyarországhoz

 

 

           A Második Bécsi Döntés értelmében 43 492 négyzetkilométernyit csatoltak vissza Magyarországhoz, mely terület magában foglalta a Székelyföldet is. Az így kialakult helyzetben, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó parancsára, a magyar csapatok 1940, szeptember 5-én átlépték a trianoni határt és 13-án Háromszékre értek.

 

 

 

 

 

 

 

          Nekünk, középkorúaknak, a román nacionalizmussal bélelt kommunista terror ellenére, még nagyszüleink és szüleink elmeséléséből volt szerencsénk megismerni ezeket az eseményeket, mert felmenőink kötelességüknek tartották utódaikra hagyni emlékeiket. A mai fiatal nemzedék már nincs ebben a szerencsés helyzetben, ezért a történelmi tények igazsághoz hű változatának megőrzése érdekében, a mi feladatunk a még rendelkezésre álló dokumentumok és élő tanúk elbeszélése alapján, azok rögzítése.

 

 

 

 

 

 

 

          Sajnos egyre kevesebben vannak azok, akik személyes élményként élték meg a magyar csapatok Székelyföldre való bevonulását, ezért igyekeznünk kell, ha ennek elmondására illetékes ajakról akarjuk hallani a történteket. Egyikükkel, az Úzvölgyét is megjárt és ott megsebesült Kovács Béla, nyugalmazott tanítóval, akinek ez úton is köszönetet mondunk, hogy megosztotta velünk emlékeit, sepsiszentgyörgyi lakásán beszélgettünk.

 

 

 

 

 

 

 

         Béla bácsi, emlékszik-e a magyar csapatok 1940-es sepsiszentgyörgyi bevonulására?

 

Mindenre úgy emlékszem, mintha a tegnap történt volna. Egy ilyen eseményt nem lehet elfelejteni.

 

Akkor megkérem, meséljen, az ön által látottakról.

 

A sepsiszentgyörgyi bevonulás 1940, szeptember 13-án történt. Én akkor a Romániánál maradt Aldobolyban laktam, kb. 200 méterre az ideiglenes határtól, mely szülőfalum és Ilyefalva között húzódott. Édesapám, református kántor-tanító lévén, nagy magyar volt, ezért a bécsi döntés hallatán a román hatóságok bosszújától tartva Kolozsvárra szökött és ott várta be a magyar csapatokat, akikkel visszatért Háromszékre. A nagy nap reggelén kezembe kaptam a szandáljaim és a mezőn keresztül uzsgyí, átszöktem a határon. Aldobolyban csak édesanyám és öcsém maradt.

 

Nem félt? Voltak-e román katonák a határon?

 

Hébe-hóba. Mint már említettem, csak ideiglenes határ volt és a magyarok még nem érkeztek meg, ezért román katonát is alig lehetett látni.

 

Hány éves volt akkor?

 

Tizenhat, második gimnazista a Mikóban.

 

 

 

 

 

 

 

Mi történt a továbbiakban?

 

Szentgyörgyön tengernyi nép várta a magyar katonák érkezését, a környező falvak lakói is bejöttek erre az alkalomra. Amerre a szem ellátott, kezükben virágcsokrokat szorongató magyar s székelyruhás hölgyek és kislányok, valamint ünneplőbe öltözött férfiak várták a csodát. A tömeg között és a házak ablakaiban piros, fehér, zöld színű zászlók ezreit lengette a szél. Először egy terepjáró kocsi érkezett meg Csíkszereda felől a Csíki utcába, fedélzetén egy magyar és román tiszttel. A román tiszt átadta a várost, majd eltűnt Brassó irányába. Ezt követően percek alatt megérkeztek és szétfolytak utcánként a magyar hadsereg motorkerékpáros egységei, őket követték a terepjárók és harckocsik, majd a kerékpárosok és huszárok, legvégén a poros, kimerült gyalogsággal. Uram, én akkora örömet és annyi boldog embert azóta sem láttam- mondja elcsukló hangon és könnyes szemekkel beszélgető társam. A honvédek megpillantásakor üdvrivalgásban tört ki a tömeg, sírtak még a férfiak is, s a katonák a lábuk elé szórt virágszőnyegen kellett lépkedjenek. Este bálokat rendeztek a városban és vidéken is, napokon keresztül ünnepeltek és vigadoztak mindenütt az emberek.

 

 

 

 

 

 

 

Történtek-e még ezen kívül említésre méltó események?

 

Történtek bizony. Egyes közeli települések, például Kökös és Bikkfalva nem estek a bécsi döntés hatálya alá, de még Ilyefalván sem lehetett tudni, mi lesz. Ezért ezekből a helységekből küldöttségek járultak a magyar katonai vezetés elé, szorgalmazva a hadsereg falvaikba való bevonulását. Visszamentem Ilyefalvára, ahol egész éjjel izgultak az emberek, ugyanis ide csak másnap, vagyis szeptember 14-én jött be néhány hernyótalpas, Botond teherautók és gyalogság kíséretében. A községházán felül, a mérlegháznál volt felállítva a díszemelvény, ahol az elöljárók fogadták őket. Volt ott egy Bakó nevezetű magyar tanító, aki a jobb érvényesülés érdekében az utolsó években átállt románnak, ezért a bevonuló magyar csapatok parancsnokától nyilvánosan bocsánatot kellett kérjen és fogadalmat tegyen, hogy visszaáll magyarnak, ha már saját kijelentése szerint a szíve magyarul ver. Ezek után itt is napokig folyt az ünneplés.

 

Kökös helyzete, hogy rendeződött?

 

A mezőn lévő szalma kaszalyokba voltak elrejtőzve a falut megvédeni hivatott román géppuskások. A minden irányból érkező magyar katonák pillanatok alatt körbe kerítették és megadásra szólították fel őket, mely kérésnek mivel azok eleget is tettek, harc nélkül vonulhatott be Kökösbe is a magyar hadsereg. Az elfogott katonákat nem bántották, Molnár százados utasítására páncélozott járműre rakták és áttették a Feketeügy közepén időközben meghúzott új határon, az iskola előtt románok által fel és magyarok által levont román zászlókkal együtt. Ugyan így jártak el Bikfalva esetében is, melyet szintén harc nélkül sikerült megszerezni.

 

A románok mit szóltak a falvak elfoglalásához?

 

Semmit, ugyanis ahány magyar falut így elfoglalt a honvédség, annyi román falut adott vissza Máramaros környékén. Biztos volt közöttük valami féle hallgatólagos egyezség.

 

Volt-e tudomása egyik, vagy másik fél részéről elkövetett visszaélésről, vagy erőszakos cselekedetről?

 

Csak Kökösben történt egy kisebb incidens, ugyanis a honvédokat váró román papné kezéből egy magyar asszony, aki már régebb haragosa volt, kikapta a virágcsokrot és a fejébe vágta. Az időközben odaérkezett magyar katonák viszont a történteket látva azonnal közre fogták és elvezették a magyar fehérnépet. Akkor nem volt helye kérem gyűlöletnek, vagy egymás mocskolásának. Az efféle viselkedést nem tűrték meg a magyar hatóságok.

 

 

 

 

 

 

 

          A honvédség Háromszékre történő bevonulása eseményeinek felidézését egy későbbi lapszámunkban, a korabeli újságok által rögzítettek alapján folytatjuk.

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]