Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2010 október 06 :: Múltba néző :: A vértanúk üzenete
A vértanúk üzenete

 

 

 

 

A vértanúk üzenete

 

 

 

           A Paszkievics herceg vezette kétszázezres orosz sereg 1849 júniusában Magyarországra történt betörésével a nemzet szabadságáért vívott fegyveres harc sorsa megpecsételődött. A korabeli Európa két legjobban felszerelt, vészes számbeli fölényben lévő hadserege közé ékelődött magyar haderőnek ugyanis semmilyen esélye nem maradt a győzelemre. Belátta ezt Kossuth is, ezért augusztus 11-én kormányával együtt lemondott s a polgári és katonai hatalmat Görgey Artúr tábornoknak adta át.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A helyzet ismeretében és egy nyolcvantagú, tábornokokból és törzstisztekből álló haditanács döntése alapján, végül Görgey is a fegyverletétel mellett kötelezte el magát. Utasítására, 1849. augusztus 13-án, pénteken, a magyar csapatok, a Komárom várát tartó Klapka György tábornok kivételével országszerte beszüntették az ellenállást. A fő hadtest az Aradtól 20 kilométerre lévő Világos mellett, gróf Rüdiger orosz tábornok előtt tette le a fegyvert. Görgey érdeme, hogy a fegyveres magyar szabadságharc nem fejvesztett meneküléssel és mészárlással ért véget, hanem harmincezer magyar katona fájdalmasan ünnepélyes csapatszemléjével. Ugyancsak neki köszönhető, hogy az osztrákok nem részesülhettek a győzelem mámorában, hiszen a magyarok nem előttük, hanem az akkori világ talán legerősebb hadserege előtt hajoltak meg. E lépésnek volt még egy fontos diplomáciai üzenete is, ugyanis általa megerősítették, hogy Magyarországon 1848-ban nem lázadás, hanem szabadságharc vette kezdetét, melyet két nagyhatalom ellenében lehetetlen volt tovább folytatni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Talán ennek is köszönhető, hogy a bécsi udvar, a vérszomjáról híres Haynaut nevezi ki Magyarország tejhatalmú kormányzójává, ezáltal szabad utat adva neki beteges bosszúvágya kielégítéséhez. A megtorlás nem is késlekedet. Aradon már 1849. augusztus 22-én kivégzik Ormai Norbert honvédezredest, október 6-án további tizenkét tábornokot és egy ezredest, majd 25-én Kazinczy Lajos ezredest, 1850.február 19-én pedig Bem hadsegédjét, Ludwig Hauk alezredest. Megtébolyodása miatt, Lenkey János vezérőrnagyot nem végezték ki, de az aradi várbörtönben pusztult el. A Kossuth által magyar Golgotának nevezett helyen tehát összesen 16 magyar honvédtiszten hajtották végre a halálos ítéletet, közülük tizenhármon október 6-án. Mivel Budapesten ugyan ezen a napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét Batthyány Lajost is, számunkra október 6. nemzeti gyásznappá vált.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bár a világosi fegyverletétellel katonailag véget ért a harc, politikai síkon tovább folytatódott, az ország függetlenségét biztosító 1967-es kiegyezésig, de az osztrák kormány azelőtt sem merte visszavonni a forradalom ideje alatt hozott döntő fontosságú törvényeket. Ezért az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nem tekinthető kudarcnak s a vértanúk halála sem volt hiábavaló. Bátorságuk, emberi gyarlóságokon felülemelkedni képes tartásuk és helytállásuk örök példát szolgáltat a nemzet mindenkori fiainak a megmaradásért folyatott küzdelemhez. Mert Görgey szavaival élve „az igaz ügy örökre veszve nem lehet”! Számunkra ez az ő valódi üzenetük.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

 

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]