Utolsó 10 cikk
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja


2010 október 06 :: Múltba néző :: A vértanúk üzenete
A vértanúk üzenete

 

 

 

 

A vértanúk üzenete

 

 

 

           A Paszkievics herceg vezette kétszázezres orosz sereg 1849 júniusában Magyarországra történt betörésével a nemzet szabadságáért vívott fegyveres harc sorsa megpecsételődött. A korabeli Európa két legjobban felszerelt, vészes számbeli fölényben lévő hadserege közé ékelődött magyar haderőnek ugyanis semmilyen esélye nem maradt a győzelemre. Belátta ezt Kossuth is, ezért augusztus 11-én kormányával együtt lemondott s a polgári és katonai hatalmat Görgey Artúr tábornoknak adta át.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A helyzet ismeretében és egy nyolcvantagú, tábornokokból és törzstisztekből álló haditanács döntése alapján, végül Görgey is a fegyverletétel mellett kötelezte el magát. Utasítására, 1849. augusztus 13-án, pénteken, a magyar csapatok, a Komárom várát tartó Klapka György tábornok kivételével országszerte beszüntették az ellenállást. A fő hadtest az Aradtól 20 kilométerre lévő Világos mellett, gróf Rüdiger orosz tábornok előtt tette le a fegyvert. Görgey érdeme, hogy a fegyveres magyar szabadságharc nem fejvesztett meneküléssel és mészárlással ért véget, hanem harmincezer magyar katona fájdalmasan ünnepélyes csapatszemléjével. Ugyancsak neki köszönhető, hogy az osztrákok nem részesülhettek a győzelem mámorában, hiszen a magyarok nem előttük, hanem az akkori világ talán legerősebb hadserege előtt hajoltak meg. E lépésnek volt még egy fontos diplomáciai üzenete is, ugyanis általa megerősítették, hogy Magyarországon 1848-ban nem lázadás, hanem szabadságharc vette kezdetét, melyet két nagyhatalom ellenében lehetetlen volt tovább folytatni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Talán ennek is köszönhető, hogy a bécsi udvar, a vérszomjáról híres Haynaut nevezi ki Magyarország tejhatalmú kormányzójává, ezáltal szabad utat adva neki beteges bosszúvágya kielégítéséhez. A megtorlás nem is késlekedet. Aradon már 1849. augusztus 22-én kivégzik Ormai Norbert honvédezredest, október 6-án további tizenkét tábornokot és egy ezredest, majd 25-én Kazinczy Lajos ezredest, 1850.február 19-én pedig Bem hadsegédjét, Ludwig Hauk alezredest. Megtébolyodása miatt, Lenkey János vezérőrnagyot nem végezték ki, de az aradi várbörtönben pusztult el. A Kossuth által magyar Golgotának nevezett helyen tehát összesen 16 magyar honvédtiszten hajtották végre a halálos ítéletet, közülük tizenhármon október 6-án. Mivel Budapesten ugyan ezen a napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét Batthyány Lajost is, számunkra október 6. nemzeti gyásznappá vált.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bár a világosi fegyverletétellel katonailag véget ért a harc, politikai síkon tovább folytatódott, az ország függetlenségét biztosító 1967-es kiegyezésig, de az osztrák kormány azelőtt sem merte visszavonni a forradalom ideje alatt hozott döntő fontosságú törvényeket. Ezért az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nem tekinthető kudarcnak s a vértanúk halála sem volt hiábavaló. Bátorságuk, emberi gyarlóságokon felülemelkedni képes tartásuk és helytállásuk örök példát szolgáltat a nemzet mindenkori fiainak a megmaradásért folyatott küzdelemhez. Mert Görgey szavaival élve „az igaz ügy örökre veszve nem lehet”! Számunkra ez az ő valódi üzenetük.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

 

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]