Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2010 október 06 :: Múltba néző :: A vértanúk üzenete
A vértanúk üzenete

 

 

 

 

A vértanúk üzenete

 

 

 

           A Paszkievics herceg vezette kétszázezres orosz sereg 1849 júniusában Magyarországra történt betörésével a nemzet szabadságáért vívott fegyveres harc sorsa megpecsételődött. A korabeli Európa két legjobban felszerelt, vészes számbeli fölényben lévő hadserege közé ékelődött magyar haderőnek ugyanis semmilyen esélye nem maradt a győzelemre. Belátta ezt Kossuth is, ezért augusztus 11-én kormányával együtt lemondott s a polgári és katonai hatalmat Görgey Artúr tábornoknak adta át.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A helyzet ismeretében és egy nyolcvantagú, tábornokokból és törzstisztekből álló haditanács döntése alapján, végül Görgey is a fegyverletétel mellett kötelezte el magát. Utasítására, 1849. augusztus 13-án, pénteken, a magyar csapatok, a Komárom várát tartó Klapka György tábornok kivételével országszerte beszüntették az ellenállást. A fő hadtest az Aradtól 20 kilométerre lévő Világos mellett, gróf Rüdiger orosz tábornok előtt tette le a fegyvert. Görgey érdeme, hogy a fegyveres magyar szabadságharc nem fejvesztett meneküléssel és mészárlással ért véget, hanem harmincezer magyar katona fájdalmasan ünnepélyes csapatszemléjével. Ugyancsak neki köszönhető, hogy az osztrákok nem részesülhettek a győzelem mámorában, hiszen a magyarok nem előttük, hanem az akkori világ talán legerősebb hadserege előtt hajoltak meg. E lépésnek volt még egy fontos diplomáciai üzenete is, ugyanis általa megerősítették, hogy Magyarországon 1848-ban nem lázadás, hanem szabadságharc vette kezdetét, melyet két nagyhatalom ellenében lehetetlen volt tovább folytatni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Talán ennek is köszönhető, hogy a bécsi udvar, a vérszomjáról híres Haynaut nevezi ki Magyarország tejhatalmú kormányzójává, ezáltal szabad utat adva neki beteges bosszúvágya kielégítéséhez. A megtorlás nem is késlekedet. Aradon már 1849. augusztus 22-én kivégzik Ormai Norbert honvédezredest, október 6-án további tizenkét tábornokot és egy ezredest, majd 25-én Kazinczy Lajos ezredest, 1850.február 19-én pedig Bem hadsegédjét, Ludwig Hauk alezredest. Megtébolyodása miatt, Lenkey János vezérőrnagyot nem végezték ki, de az aradi várbörtönben pusztult el. A Kossuth által magyar Golgotának nevezett helyen tehát összesen 16 magyar honvédtiszten hajtották végre a halálos ítéletet, közülük tizenhármon október 6-án. Mivel Budapesten ugyan ezen a napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét Batthyány Lajost is, számunkra október 6. nemzeti gyásznappá vált.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bár a világosi fegyverletétellel katonailag véget ért a harc, politikai síkon tovább folytatódott, az ország függetlenségét biztosító 1967-es kiegyezésig, de az osztrák kormány azelőtt sem merte visszavonni a forradalom ideje alatt hozott döntő fontosságú törvényeket. Ezért az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nem tekinthető kudarcnak s a vértanúk halála sem volt hiábavaló. Bátorságuk, emberi gyarlóságokon felülemelkedni képes tartásuk és helytállásuk örök példát szolgáltat a nemzet mindenkori fiainak a megmaradásért folyatott küzdelemhez. Mert Görgey szavaival élve „az igaz ügy örökre veszve nem lehet”! Számunkra ez az ő valódi üzenetük.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

 

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]