Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2011 július 26 :: Múltba néző :: Székelyföld, a szövetségi állam
Székelyföld, a szövetségi állam

 

 

 

 

Székelyföld, a szövetségi állam

 

 

 

           Egy nem túl gyakran emlegetett szerzőt és annak érdekes, mi több, figyelemre méltó kötetének tartalmát ismertetett Bíró Béla, publicista, egyetemi tanár, a tusnádi nyári egyetem első napján elhangzott, Székelyföld, mint az Egyesült Államok 12. Tagköztársasága címet viselő előadásában. Az már az első mondatok után kiderült, hogy nem az Amerikai Egyesült Államokról van szó, hanem egy olyan közép európai államszövetségről, melynek egyik, a többivel egyenrangú tagja, a Székelyföld nevet viselő ország lenne. A Lipcsében 1906-ban német nyelven megjelent, Nagy-ausztriai Egyesült Államok címet viselő, térképmellékleteket tartalmazó könyv megírója és a benne található tervezet kidolgozója pedig, Aurel C. Popovici egy bánsági román történész, aki a kor nemzetközi vonatkozásban is számot tevő szociológusává képezte ki magát.

 

 

 

 

 

 

 

          A kötet megjelenésének helye, ideje és nyelve nem véletlen, ugyanis Popovici úgy véli, hogy az adott történelmi helyzetben a monarchia, föderalizálása, kizárólag a németektől függ, Franciaország, Anglia és az Amerikai Egyesült Államok ugyanis túl távol vannak ahhoz, hogy közvetlenül bele szóljanak e terület történéseinek alakulásába. Ezt csak a császári Ausztria és a vele szövetségi viszonyban álló Németország teheti meg. Ez a célközösség határozza meg tehát a szerző elképzelését, aki 15, nemzeti alapú, az etnikai határokat, tiszteletben tartó tagköztársaság létrehozását javasolja.

 

 

 

 

 

 

 

         Popovici érvelése szerint a nemzetiségi elv az egyetlen, melyre egy szabad álam felépíthető. Abban a pillanatban ugyanis, hogy az egyik nemzetiséget a másik rovására előnybe helyezi, olyan feszültséggóc keletkezik, mely hosszú távon a széteséséhez vezet. Egy olyan társadalomban, melyben egy kisebbséget legitim, vagyis törvényes eszközökkel háttérbe lehet szorítani, félre lehet állítani, ott elsősorban nem a kisebbség lesz az, aki ezt megszenvedi, hanem maga a többség. Hiszen ha nemzetiségi alapon valakit mellőzni, vagy elnyomni lehet, akkor a valóságban nincs is szükség ennek a létére, hogy ezt megtehessék, mert bizonyos sajátosságok alapján bárkit annak lehet minősíteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

       A nemzeti hatalom birtokosai pedig, például a románok esetében azt is eldönthetik, hogy ki a rossz és jó román, miközben saját politikai ellenfeleiket fogják elmarasztalni, nemzetárulónak nevezni. Ez a magatartás viszont, a többségi nemzeten belül olyan törést okoz, mely előbb-utóbb a társadalmat is felrobbantja. Erre vezethető vissza a korrupció is, hiszen az mindig az összekacsintáson alapszik. A jó románok úgy érzik, nekik járnak azok az előjogok, melyek által az állam homogenizálását elvégezhetik. Ezért olyan juttatásokat várnak el a társadalomtól, melyek felfogásuk szerint csak őket illetik, a nemzeti ügy elárulóit viszont nem.

 

 

 

 

 

 

 

          A szövetség 12. állama a történelmi Székelyföld lett volna, mely az általunk napjainkban autonómiára jogosultnak tartott területnél jóval nagyobb, ugyanis Aranyos széket is magába foglalja. Magyar részről, ennek ellenére elfogadhatatlannak tartották a Popovici féle felosztást. Erdély többi részén ugyanis román fennhatóságú tagköztársaságot akart, melyben a magyar lakosság jelentéktelen, csak itt-ott fellelhető, előbb- utóbb beolvadó töredék népcsoportnak kijáró bánásmódban részesül. Ugyanakkor a német támogatás megszerzése érdekében, az általuk lakott területeken nekik autonómiát ígért.
  

 

 

 

 

 

 

 

          Amint tehát ebből az előadásból is kiderült, a román nyilvánosság számára nem mi találtuk ki a az autonómia fogalmát, de még a Székelyföldét sem, hanem ezek létezésük okán benne éltek a román köztudatban.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]