Utolsó 10 cikk
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja


2011 július 26 :: Múltba néző :: Székelyföld, a szövetségi állam
Székelyföld, a szövetségi állam

 

 

 

 

Székelyföld, a szövetségi állam

 

 

 

           Egy nem túl gyakran emlegetett szerzőt és annak érdekes, mi több, figyelemre méltó kötetének tartalmát ismertetett Bíró Béla, publicista, egyetemi tanár, a tusnádi nyári egyetem első napján elhangzott, Székelyföld, mint az Egyesült Államok 12. Tagköztársasága címet viselő előadásában. Az már az első mondatok után kiderült, hogy nem az Amerikai Egyesült Államokról van szó, hanem egy olyan közép európai államszövetségről, melynek egyik, a többivel egyenrangú tagja, a Székelyföld nevet viselő ország lenne. A Lipcsében 1906-ban német nyelven megjelent, Nagy-ausztriai Egyesült Államok címet viselő, térképmellékleteket tartalmazó könyv megírója és a benne található tervezet kidolgozója pedig, Aurel C. Popovici egy bánsági román történész, aki a kor nemzetközi vonatkozásban is számot tevő szociológusává képezte ki magát.

 

 

 

 

 

 

 

          A kötet megjelenésének helye, ideje és nyelve nem véletlen, ugyanis Popovici úgy véli, hogy az adott történelmi helyzetben a monarchia, föderalizálása, kizárólag a németektől függ, Franciaország, Anglia és az Amerikai Egyesült Államok ugyanis túl távol vannak ahhoz, hogy közvetlenül bele szóljanak e terület történéseinek alakulásába. Ezt csak a császári Ausztria és a vele szövetségi viszonyban álló Németország teheti meg. Ez a célközösség határozza meg tehát a szerző elképzelését, aki 15, nemzeti alapú, az etnikai határokat, tiszteletben tartó tagköztársaság létrehozását javasolja.

 

 

 

 

 

 

 

         Popovici érvelése szerint a nemzetiségi elv az egyetlen, melyre egy szabad álam felépíthető. Abban a pillanatban ugyanis, hogy az egyik nemzetiséget a másik rovására előnybe helyezi, olyan feszültséggóc keletkezik, mely hosszú távon a széteséséhez vezet. Egy olyan társadalomban, melyben egy kisebbséget legitim, vagyis törvényes eszközökkel háttérbe lehet szorítani, félre lehet állítani, ott elsősorban nem a kisebbség lesz az, aki ezt megszenvedi, hanem maga a többség. Hiszen ha nemzetiségi alapon valakit mellőzni, vagy elnyomni lehet, akkor a valóságban nincs is szükség ennek a létére, hogy ezt megtehessék, mert bizonyos sajátosságok alapján bárkit annak lehet minősíteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

       A nemzeti hatalom birtokosai pedig, például a románok esetében azt is eldönthetik, hogy ki a rossz és jó román, miközben saját politikai ellenfeleiket fogják elmarasztalni, nemzetárulónak nevezni. Ez a magatartás viszont, a többségi nemzeten belül olyan törést okoz, mely előbb-utóbb a társadalmat is felrobbantja. Erre vezethető vissza a korrupció is, hiszen az mindig az összekacsintáson alapszik. A jó románok úgy érzik, nekik járnak azok az előjogok, melyek által az állam homogenizálását elvégezhetik. Ezért olyan juttatásokat várnak el a társadalomtól, melyek felfogásuk szerint csak őket illetik, a nemzeti ügy elárulóit viszont nem.

 

 

 

 

 

 

 

          A szövetség 12. állama a történelmi Székelyföld lett volna, mely az általunk napjainkban autonómiára jogosultnak tartott területnél jóval nagyobb, ugyanis Aranyos széket is magába foglalja. Magyar részről, ennek ellenére elfogadhatatlannak tartották a Popovici féle felosztást. Erdély többi részén ugyanis román fennhatóságú tagköztársaságot akart, melyben a magyar lakosság jelentéktelen, csak itt-ott fellelhető, előbb- utóbb beolvadó töredék népcsoportnak kijáró bánásmódban részesül. Ugyanakkor a német támogatás megszerzése érdekében, az általuk lakott területeken nekik autonómiát ígért.
  

 

 

 

 

 

 

 

          Amint tehát ebből az előadásból is kiderült, a román nyilvánosság számára nem mi találtuk ki a az autonómia fogalmát, de még a Székelyföldét sem, hanem ezek létezésük okán benne éltek a román köztudatban.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]