Utolsó 10 cikk
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja


2011 szeptember 22 :: Múltba néző :: A legnagyobb magyar
A legnagyobb magyar

 

 

 

 

A legnagyobb magyar

 

 


     A magyar sors egyik, de nem egyetlen visszásága, hogy a Kossuth által „legnagyobb magyarnak” nevezett gróf Széchenyi István, nem Magyarországon, hanem Bécsben született és az osztrák főváros ma már XIX. kerületét képező Döblingben lelte halálát. Talányos és ellentmondásos élete és elhunyta ellenére, kimagasló egyéniség volt, aki már ifjúkorában rájött, hogy a nemzet felemelkedésének biztosítéka csak a tudás lehet. Vagyona tetemes részét, különböző intézetek és intézmények létrehozására, valamint az ország korszerűsítésére áldozta, másoknak is példát mutatva cselekvő hazafiasságból.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Származása ismeretében már érthetőbb, hogy miként válhatott már fiatal korában a reformmozgalom kezdeményezőjévé és hajtómotorjává, ugyanis apja, gróf Széchenyi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár alapítója, anyai nagyapja pedig a Keszthelyen gazdasági iskolát létrehozó és működtető gróf Festetics György. Kevesen tudják, hogy 1808-ban katonai pályára lépve, résztvevője volt a Napóleon elleni háborúknak, megfontolt bátorságával és helytállásával elismerést és megbecsülést szerezve magának.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Neki köszönhető például Bernadotte, svéd trónörökösnek a szövetséges hatalmak mellé való átállása, s ezzel a francia seregek vereségével végződő lipcsei csata sorsának eldöntése. Érdemei elismeréséül első osztályú kapitányi rangot kapott, s osztrák, orosz és porosz katonai kitüntetésekben részesült. Sikeres pályafutása ellenére, 1826-ban kilép a hadseregből, hogy politikusként a reformtörekvések élére állhasson.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Szabadidejében a polgárosodás és technikai fejlődés útján elindult országokba, így Franciaországba és Angliába tett utazásokat, de megfordult Olaszországban, Görögországban, s Kis-Ázsiában is. a külföldi útjain magába szívott tudást, otthon igyekezett hasznosítani. Neki köszönhető a lóversenyek meghonosítása, a lótenyésztés fellendítése, a Duna hajózhatóvá tétele a Fekete tengerig, a gőzhajózás és gőzgépek használatának bevezetése, a Tisza szabályozása, a Lánchíd építése, a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Országos Gazdasági Egyesület és Nemzeti Kaszinó létrehozása. Ezen kívül, író, közgazdász, polihisztor, politikus és államférfi egy személyben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bár a reform mozgalom vezetőjeként teljes erejével a ország megújításán dolgozik, mely bizonyos nemesi előjogok megvonását és a polgári társadalom kiépítését feltételezi, nem ért egyet Kossuth Lajos nézeteivel. Kossuth forradalmi radikalizmusával szemben ugyanis jómaga békés úton, a Habsburgokkal együttműködve, reformok által, képzeli el az ország korszerűsítését. Éppen ezért örömmel fogadja a vértelen márciusi forradalom győzelmét, s az uralkodó által is szentesített polgári átalakulást, természetesnek tartván, hogy a Batthyány kormány közlekedési minisztereként folytassa Magyarország megújulásáért végzett munkáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Éppen ezért, becsületes egyénisége már nem tudta elviselni az általa tisztelt bécsi udvar Magyarországgal szemben megnyilvánuló, a már egyszer jóváhagyott reformok és szabadságjogok visszavonására irányuló politikáját. Mindezek hatására, jelentkezni kezdtek rajta az elmebaj tünetei, ezért 1848 szeptemberében a döblingi ideggyógyintézetbe vonul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1857- re azonban tudata annyira kitisztul, hogy rádöbbenve a Habsburgok álnok voltára, ellenük fordul, memorandumok sokaságával árasztva el a francia és angol kormányt. Mivel politikai tevékenységére az osztrák titkosrendőrség is felfigyel, nagy valószínűséggel, 1860-ban bekövetkezett, öngyilkosságnak álcázott haláláért is őket terheli a felelősség.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]