Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2011 szeptember 22 :: Múltba néző :: A legnagyobb magyar
A legnagyobb magyar

 

 

 

 

A legnagyobb magyar

 

 


     A magyar sors egyik, de nem egyetlen visszásága, hogy a Kossuth által „legnagyobb magyarnak” nevezett gróf Széchenyi István, nem Magyarországon, hanem Bécsben született és az osztrák főváros ma már XIX. kerületét képező Döblingben lelte halálát. Talányos és ellentmondásos élete és elhunyta ellenére, kimagasló egyéniség volt, aki már ifjúkorában rájött, hogy a nemzet felemelkedésének biztosítéka csak a tudás lehet. Vagyona tetemes részét, különböző intézetek és intézmények létrehozására, valamint az ország korszerűsítésére áldozta, másoknak is példát mutatva cselekvő hazafiasságból.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Származása ismeretében már érthetőbb, hogy miként válhatott már fiatal korában a reformmozgalom kezdeményezőjévé és hajtómotorjává, ugyanis apja, gróf Széchenyi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár alapítója, anyai nagyapja pedig a Keszthelyen gazdasági iskolát létrehozó és működtető gróf Festetics György. Kevesen tudják, hogy 1808-ban katonai pályára lépve, résztvevője volt a Napóleon elleni háborúknak, megfontolt bátorságával és helytállásával elismerést és megbecsülést szerezve magának.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Neki köszönhető például Bernadotte, svéd trónörökösnek a szövetséges hatalmak mellé való átállása, s ezzel a francia seregek vereségével végződő lipcsei csata sorsának eldöntése. Érdemei elismeréséül első osztályú kapitányi rangot kapott, s osztrák, orosz és porosz katonai kitüntetésekben részesült. Sikeres pályafutása ellenére, 1826-ban kilép a hadseregből, hogy politikusként a reformtörekvések élére állhasson.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Szabadidejében a polgárosodás és technikai fejlődés útján elindult országokba, így Franciaországba és Angliába tett utazásokat, de megfordult Olaszországban, Görögországban, s Kis-Ázsiában is. a külföldi útjain magába szívott tudást, otthon igyekezett hasznosítani. Neki köszönhető a lóversenyek meghonosítása, a lótenyésztés fellendítése, a Duna hajózhatóvá tétele a Fekete tengerig, a gőzhajózás és gőzgépek használatának bevezetése, a Tisza szabályozása, a Lánchíd építése, a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Országos Gazdasági Egyesület és Nemzeti Kaszinó létrehozása. Ezen kívül, író, közgazdász, polihisztor, politikus és államférfi egy személyben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bár a reform mozgalom vezetőjeként teljes erejével a ország megújításán dolgozik, mely bizonyos nemesi előjogok megvonását és a polgári társadalom kiépítését feltételezi, nem ért egyet Kossuth Lajos nézeteivel. Kossuth forradalmi radikalizmusával szemben ugyanis jómaga békés úton, a Habsburgokkal együttműködve, reformok által, képzeli el az ország korszerűsítését. Éppen ezért örömmel fogadja a vértelen márciusi forradalom győzelmét, s az uralkodó által is szentesített polgári átalakulást, természetesnek tartván, hogy a Batthyány kormány közlekedési minisztereként folytassa Magyarország megújulásáért végzett munkáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Éppen ezért, becsületes egyénisége már nem tudta elviselni az általa tisztelt bécsi udvar Magyarországgal szemben megnyilvánuló, a már egyszer jóváhagyott reformok és szabadságjogok visszavonására irányuló politikáját. Mindezek hatására, jelentkezni kezdtek rajta az elmebaj tünetei, ezért 1848 szeptemberében a döblingi ideggyógyintézetbe vonul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1857- re azonban tudata annyira kitisztul, hogy rádöbbenve a Habsburgok álnok voltára, ellenük fordul, memorandumok sokaságával árasztva el a francia és angol kormányt. Mivel politikai tevékenységére az osztrák titkosrendőrség is felfigyel, nagy valószínűséggel, 1860-ban bekövetkezett, öngyilkosságnak álcázott haláláért is őket terheli a felelősség.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]