Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2011 szeptember 22 :: Múltba néző :: A legnagyobb magyar
A legnagyobb magyar

 

 

 

 

A legnagyobb magyar

 

 


     A magyar sors egyik, de nem egyetlen visszásága, hogy a Kossuth által „legnagyobb magyarnak” nevezett gróf Széchenyi István, nem Magyarországon, hanem Bécsben született és az osztrák főváros ma már XIX. kerületét képező Döblingben lelte halálát. Talányos és ellentmondásos élete és elhunyta ellenére, kimagasló egyéniség volt, aki már ifjúkorában rájött, hogy a nemzet felemelkedésének biztosítéka csak a tudás lehet. Vagyona tetemes részét, különböző intézetek és intézmények létrehozására, valamint az ország korszerűsítésére áldozta, másoknak is példát mutatva cselekvő hazafiasságból.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Származása ismeretében már érthetőbb, hogy miként válhatott már fiatal korában a reformmozgalom kezdeményezőjévé és hajtómotorjává, ugyanis apja, gróf Széchenyi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár alapítója, anyai nagyapja pedig a Keszthelyen gazdasági iskolát létrehozó és működtető gróf Festetics György. Kevesen tudják, hogy 1808-ban katonai pályára lépve, résztvevője volt a Napóleon elleni háborúknak, megfontolt bátorságával és helytállásával elismerést és megbecsülést szerezve magának.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Neki köszönhető például Bernadotte, svéd trónörökösnek a szövetséges hatalmak mellé való átállása, s ezzel a francia seregek vereségével végződő lipcsei csata sorsának eldöntése. Érdemei elismeréséül első osztályú kapitányi rangot kapott, s osztrák, orosz és porosz katonai kitüntetésekben részesült. Sikeres pályafutása ellenére, 1826-ban kilép a hadseregből, hogy politikusként a reformtörekvések élére állhasson.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Szabadidejében a polgárosodás és technikai fejlődés útján elindult országokba, így Franciaországba és Angliába tett utazásokat, de megfordult Olaszországban, Görögországban, s Kis-Ázsiában is. a külföldi útjain magába szívott tudást, otthon igyekezett hasznosítani. Neki köszönhető a lóversenyek meghonosítása, a lótenyésztés fellendítése, a Duna hajózhatóvá tétele a Fekete tengerig, a gőzhajózás és gőzgépek használatának bevezetése, a Tisza szabályozása, a Lánchíd építése, a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Országos Gazdasági Egyesület és Nemzeti Kaszinó létrehozása. Ezen kívül, író, közgazdász, polihisztor, politikus és államférfi egy személyben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bár a reform mozgalom vezetőjeként teljes erejével a ország megújításán dolgozik, mely bizonyos nemesi előjogok megvonását és a polgári társadalom kiépítését feltételezi, nem ért egyet Kossuth Lajos nézeteivel. Kossuth forradalmi radikalizmusával szemben ugyanis jómaga békés úton, a Habsburgokkal együttműködve, reformok által, képzeli el az ország korszerűsítését. Éppen ezért örömmel fogadja a vértelen márciusi forradalom győzelmét, s az uralkodó által is szentesített polgári átalakulást, természetesnek tartván, hogy a Batthyány kormány közlekedési minisztereként folytassa Magyarország megújulásáért végzett munkáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Éppen ezért, becsületes egyénisége már nem tudta elviselni az általa tisztelt bécsi udvar Magyarországgal szemben megnyilvánuló, a már egyszer jóváhagyott reformok és szabadságjogok visszavonására irányuló politikáját. Mindezek hatására, jelentkezni kezdtek rajta az elmebaj tünetei, ezért 1848 szeptemberében a döblingi ideggyógyintézetbe vonul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1857- re azonban tudata annyira kitisztul, hogy rádöbbenve a Habsburgok álnok voltára, ellenük fordul, memorandumok sokaságával árasztva el a francia és angol kormányt. Mivel politikai tevékenységére az osztrák titkosrendőrség is felfigyel, nagy valószínűséggel, 1860-ban bekövetkezett, öngyilkosságnak álcázott haláláért is őket terheli a felelősség.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]