Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2011 október 06 :: Múltba néző :: Elfeledett Mártírjaink
Elfeledett Mártírjaink

 

 

 

 

Elfeledett Mártírjaink

 

 

 

           Fekete betűkkel van beírva október 6. a magyar történelembe, hiszen 1849-ben Budapesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét és Aradon azokat a magas rangú honvédtiszteket, akik emléke 13 aradi vértanúként maradt fenn az utókor számára. Közülük egy altábornagyi és tizenegy vezérőrnagyi rangot viselt, Lázár Vilmos ezredest pedig azért kezelték tábornokként, mert a szabadságharc vége felé egy seregtestet irányított.

 

 

 

 

 

 

 

 

          E tragédia árnyékában hajlamosak vagyunk megfeledkezni a többi halálra ítélt és kivégzett, vagy súlyos börtönbüntetéssel sújtott és ott elhunyt honvédtisztről, akiknek a pontos számát nem is ismerjük. Bona Gábor számításai szerint, a honvédseregnek csak a tábornoki és törzstiszti karából, 22 főt végeztek ki, 14 halt meg fogságban és 273 fő 2-9 évig terjedő várfogságot szenvedett.

 

 

 

 

 

 

 

 

       A századosok közül 364 került hadbíróság elé, közülük 7 főn hajtották végre a halálos ítéletet, 245 fő 1-től, 20 évig terjedő várfogságot kapott, többségük ítélete 6, 10 vagy 12 évre szólt. Az ő emlékük elhalványodott, vagy már ki is törlődött a köztudatból. Nincs ez helyén, hiszen a többi is olyan hős volt, mint az aradi 13 és ugyan úgy áldozta életét a Magyar Hazáért, mint ők, ezért róluk sem szabad méltatlanul megfeledkezni.

 

 

 

 

 

 

 

         A megtorlások a Székelyföldet sem kerülték el, ugyanis az osztrák hatóságok nem feledték, hogy 1848-ban a rebellis székelyek akadályozták meg Magyarország hátbatámadását, s ezáltal a forradalom mihamarabbi vérbefojtását. A leszámolások halálos áldozatai között egy háromszéki és két csíki származású alezredes található.

 

 

 

 

 

 

 

         Közülük, a nemesi származású Szabó Ferdinánd (Nándor) – ’48-as alezredes, 1820-ban, Bibarcfalván született és 1853-ban a csehországi Olmütz várában lelte halálát. Szabó János cs. kir. főhadnagy fiaként a kézdivásárhelyi katonai nevelőintézetben tanul, melyet sikeresen el is végez. 1838-ban már hadfi, 1846-ban pedig alhadnagy. Kezdetben a Délvidéken és a feldunai hadtestnél szolgál, majd a honvédséghez csatlakozik és Bem parancsnoksága alatt részt vesz az erdélyi hadjáratban.

 

 

 

 

 

 

 

 

         A győztes nagyszebeni csata után a tábornok, zászlóaljával együtt haza küldi Háromszékre, de 1949. Március 19-én dandárjával a feketehalmi ütközetben ismét a fő sereghez csatlakozik. A csatákban tanúsított vitézségéért többször kitűntetik és előléptetik, így az osztrák haderő, március 21-én történt Erdélyből való kiverése után, már alezredesként veszi át a tömösi szoros védelmét. Június 19-én itt éri, a Lüders tábornok által vezetett orosz haderő fő hadoszlopának betörése, mellyel szemben a sokszoros túlerő miatt csak pár órán keresztül képes tartani a magát.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A csatatérről való távozása közben, 600 gyalogosával és 50 lovasával, egy alkalommal visszavág az őket üldöző 2000 főnyi orosz lovasságnak, több száz ellenséges katona halálát okozva, de végül visszavonul Sepsiszentgyörgyre. Ettől kezdve, a mostanig vitézül harcoló honvédtiszt cselekedeteiről sokszor ellentmondásos, tehát még kutatást igénylő hírek maradtak fenn. Ezek szerint nem vesz részt a június 23-án lezajló első kökösi csatában, sőt, Sepsiszentgyörgyről is visszavonulva, lehetővé teszi annak orosz megszállását.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A július 2-án zajló és Gábor Áron halálával végződő, második kökösi csatában azonban már vitézségével újra kitünteti magát, hogy a július 5-én, a közben visszafoglalt Sepsiszentgyörgyöt ért, az eprestetői csatában kicsúcsosodó, orosz támadás idején, ismét méltatlanul viselkedjék. A történtek után még semmi sincs veszve, de ő érthetetlen módon, harc nélkül visszavonul előbb Tusnádra, majd Csíkszeredába. Pontosan nem tudni, hogy mindez miért történt, azonban tény, hogy szabadságharc leverése után a császári hadbíróság Nagyszebenben halálra ítéli, majd az ítéletet később 16 évi várfogságra módosítja.

 

 

 

 

 

 

 

          Október folyamán van, tehát amire emlékeznünk, de ezt a hősök előtti kegyelet teljes főhajtás és bizakodó büszkeség, s nem a kétségbeesett gyász és örök reménytelenség jegyében kell tennünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hiszen a forradalmi eszmék végül is diadalmaskodtak, s néhány év múlva Magyarország és Erdély is elnyerte szabadságát. Azt viszont ne feledjük, hogy küzdelem és áldozatok nélkül ez soha sem történhetett volna meg.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]