Utolsó 10 cikk
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja


2011 november 07 :: Múltba néző :: A harcot és küzdelmet vállalni kell
A harcot és küzdelmet vállalni kell

 

 

 

 

A harcot és küzdelmet vállalni kell

 

 

 

           A II. világháború folyamán, az 1944. augusztus 23-án sikeresen végrehajtott katonai puccsot követően az addig szövetséges Németországot cserbenhagyva, Románia átállt a Szovjetunió oldalára, és dél- Erdélyben szinte azonnal nekifogott magyar nemzetiségű állampolgárai tömeges internálásának. Később ugyan ez a sors várt a szovjet és az őket kísérő román csapatok előrenyomulása során elfoglalt, észak-erdélyi területek, így a Székelyföld magyar lakosságára is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A román hatóságok intézkedései során, 1944. augusztus 24 és 1945 októbere között, ártatlan magyar férfiak tízezreit hurcolták az ország területén felállított 36 láger valamelyikébe. Ezek közül a leghírhedtebb, a haláltáborként emlegetett barcaföldvári gyűjtőközpont volt, ugyanis az embertelen bánásmód hatására, illetve a nyomorúságos körülmények miatt kitört tífuszjárvány következtében, több ezren lelték itt halálukat. Ungvári Barna András, akkori hídvégi tiszteletes kitartó küzdelmének köszönhetően, 2000-ben végre sikerült emlékjelt állítani a fedetlen holttestüket takaró egyik tömegsír hantjára. emlékezők elhelyezni a kegyelet virágait.

 

 

 

 

 

 

 

 

          November negyedikén, immár tizenkettedik alkalommal gyűltek össze az egykor Barcaföldváron tobzódó gyűlölet áldozataira emlékezők. A brassói magyar történelmi egyházak lelkészei jelenlétében zajló eseményen a politikusok és civil szervezetek mellett, a környező települések magyarságának tagjai is szép számban képviselték közösségüket.

 

 

 

 

 

 

 

          Miután Nagy János, hídvégi református tiszteletes köszöntötte az egybegyűlteket, Ungvári Barna András, uzoni lelkész az 1928-ban Szárazajtán született, majd Köpecre telepedett és ott nyugdíjazásáig bányászként dolgozó, Incze Imre sorsának felidézésével érzékeltette, a földvári táborban sínylődő magyarok megpróbáltatásait. Az érintett által elmondott és Benkő Levente jóvoltából lejegyzett visszaemlékezésből kiderül, hogy a foglyok között rendszeresen megforduló román papok az ortodox hitre való áttérőknek szabadulást ígértek, és valóban haza engedték azt a néhány embert, aki cserébe hajlandó volt nemzetét és vallását megtagadni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elbeszéléséből az is kiderül, hogy a fogvatartottak közül, csak a mély hittel rendelkezők voltak képesek küzdeni az életben maradásért és átvészelni a kegyetlen és elviselhetetlen megpróbáltatásokat. Az ő példájuk is azt igazolja, hogy a harcot, a küzdelmet minden körülmények között vállalni kell.

 

 

 

 

 

 

 

        Bálint László, brassói ref. lelkipásztor, rokonának, a feldobolyi Bacsó Lajos, szintén Benkő Levente könyvében megjelent vallomásából idézve emlékezett és emlékeztetett a gyűlölet és emberi kegyetlenség sötét éveire. Bacsó, és fogolytársai táborbeli tartása, bátor viselkedése és cselekedetei szintén a reményből táplálkozó megoldáskeresésre ösztökélnek, a bárgyú belenyugvással szemben, még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is.

 

 

 

 

 

 

 

          Koszta István, brassói evangélikus lelkész szerint nehézségek és a szenvedés, nem kell, feltétlenül a kárunkra legyen, hiszen megerősít, együvé kovácsol bennünket, hogy egy hittel, egy szájjal egy lélekkel vallhassuk azt, amiért őseink életüket áldozták az évszázadok során, ezzel ismét bebizonyítván, hogy a magyar nép szabadságvágyát nem lehet elpusztítani.

 

 

 

 

 

 

 

         Lelkünk minden melegével és szeretetével fordulunk hozzád Urunk és imádkozunk az itt ártatlanul szenvedőkért és elhunytakért- fohászkodott Máthé Vilmos, római katolikus plébános.

 

 

 

 

 

 

 

       Füzes Oszkárné, Bajtai Erzsébet, Magyarország bukaresti nagykövetének felesége arra kérte az egybegyűlteket, hogy a tömegsír mellett állva, és az ártatlanul meghurcoltakra emlékezve, azért imádkozzanak, hogy az emberiség többé soha se kövessen el az itt megtörténtekhez hasonló bűntetteket.

 

 

 

 

 

 

 

          A felszólalók sorát, Kovács Attila, brassói RMDSZ elnök zárta, majd az emlékmű megkoszorúzása következett, mely alkalomból a sepsiszentgyörgyi és brassói, 56-os bajtársak közösen rótták le kegyeletüket. Háromszékről még koszorút helyezett el a hídvégi RMDSZ és Márton Árpád, parlamenti képviselő. Az alkalomhoz illő visszafogottsággal és méltóságteljesen lezajlott rendezvény, a fogolytáborban sínylődött magyarok emlékére a hídvégi parókián kialakított emlékszoba megtekintésével és szeretetvendégséggel zárult.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

 

További fotók:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]