Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2011 november 07 :: Múltba néző :: A harcot és küzdelmet vállalni kell
A harcot és küzdelmet vállalni kell

 

 

 

 

A harcot és küzdelmet vállalni kell

 

 

 

           A II. világháború folyamán, az 1944. augusztus 23-án sikeresen végrehajtott katonai puccsot követően az addig szövetséges Németországot cserbenhagyva, Románia átállt a Szovjetunió oldalára, és dél- Erdélyben szinte azonnal nekifogott magyar nemzetiségű állampolgárai tömeges internálásának. Később ugyan ez a sors várt a szovjet és az őket kísérő román csapatok előrenyomulása során elfoglalt, észak-erdélyi területek, így a Székelyföld magyar lakosságára is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A román hatóságok intézkedései során, 1944. augusztus 24 és 1945 októbere között, ártatlan magyar férfiak tízezreit hurcolták az ország területén felállított 36 láger valamelyikébe. Ezek közül a leghírhedtebb, a haláltáborként emlegetett barcaföldvári gyűjtőközpont volt, ugyanis az embertelen bánásmód hatására, illetve a nyomorúságos körülmények miatt kitört tífuszjárvány következtében, több ezren lelték itt halálukat. Ungvári Barna András, akkori hídvégi tiszteletes kitartó küzdelmének köszönhetően, 2000-ben végre sikerült emlékjelt állítani a fedetlen holttestüket takaró egyik tömegsír hantjára. emlékezők elhelyezni a kegyelet virágait.

 

 

 

 

 

 

 

 

          November negyedikén, immár tizenkettedik alkalommal gyűltek össze az egykor Barcaföldváron tobzódó gyűlölet áldozataira emlékezők. A brassói magyar történelmi egyházak lelkészei jelenlétében zajló eseményen a politikusok és civil szervezetek mellett, a környező települések magyarságának tagjai is szép számban képviselték közösségüket.

 

 

 

 

 

 

 

          Miután Nagy János, hídvégi református tiszteletes köszöntötte az egybegyűlteket, Ungvári Barna András, uzoni lelkész az 1928-ban Szárazajtán született, majd Köpecre telepedett és ott nyugdíjazásáig bányászként dolgozó, Incze Imre sorsának felidézésével érzékeltette, a földvári táborban sínylődő magyarok megpróbáltatásait. Az érintett által elmondott és Benkő Levente jóvoltából lejegyzett visszaemlékezésből kiderül, hogy a foglyok között rendszeresen megforduló román papok az ortodox hitre való áttérőknek szabadulást ígértek, és valóban haza engedték azt a néhány embert, aki cserébe hajlandó volt nemzetét és vallását megtagadni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elbeszéléséből az is kiderül, hogy a fogvatartottak közül, csak a mély hittel rendelkezők voltak képesek küzdeni az életben maradásért és átvészelni a kegyetlen és elviselhetetlen megpróbáltatásokat. Az ő példájuk is azt igazolja, hogy a harcot, a küzdelmet minden körülmények között vállalni kell.

 

 

 

 

 

 

 

        Bálint László, brassói ref. lelkipásztor, rokonának, a feldobolyi Bacsó Lajos, szintén Benkő Levente könyvében megjelent vallomásából idézve emlékezett és emlékeztetett a gyűlölet és emberi kegyetlenség sötét éveire. Bacsó, és fogolytársai táborbeli tartása, bátor viselkedése és cselekedetei szintén a reményből táplálkozó megoldáskeresésre ösztökélnek, a bárgyú belenyugvással szemben, még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is.

 

 

 

 

 

 

 

          Koszta István, brassói evangélikus lelkész szerint nehézségek és a szenvedés, nem kell, feltétlenül a kárunkra legyen, hiszen megerősít, együvé kovácsol bennünket, hogy egy hittel, egy szájjal egy lélekkel vallhassuk azt, amiért őseink életüket áldozták az évszázadok során, ezzel ismét bebizonyítván, hogy a magyar nép szabadságvágyát nem lehet elpusztítani.

 

 

 

 

 

 

 

         Lelkünk minden melegével és szeretetével fordulunk hozzád Urunk és imádkozunk az itt ártatlanul szenvedőkért és elhunytakért- fohászkodott Máthé Vilmos, római katolikus plébános.

 

 

 

 

 

 

 

       Füzes Oszkárné, Bajtai Erzsébet, Magyarország bukaresti nagykövetének felesége arra kérte az egybegyűlteket, hogy a tömegsír mellett állva, és az ártatlanul meghurcoltakra emlékezve, azért imádkozzanak, hogy az emberiség többé soha se kövessen el az itt megtörténtekhez hasonló bűntetteket.

 

 

 

 

 

 

 

          A felszólalók sorát, Kovács Attila, brassói RMDSZ elnök zárta, majd az emlékmű megkoszorúzása következett, mely alkalomból a sepsiszentgyörgyi és brassói, 56-os bajtársak közösen rótták le kegyeletüket. Háromszékről még koszorút helyezett el a hídvégi RMDSZ és Márton Árpád, parlamenti képviselő. Az alkalomhoz illő visszafogottsággal és méltóságteljesen lezajlott rendezvény, a fogolytáborban sínylődött magyarok emlékére a hídvégi parókián kialakított emlékszoba megtekintésével és szeretetvendégséggel zárult.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

 

További fotók:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]