Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2011 november 08 :: Múltba néző :: Illúziók nélkül
Illúziók nélkül

 

 

 

 

Illúziók nélkül

 

 

 

           A Székely Nemzeti Múzeumban az elmúlt hét derekán, a Bartók termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt került sor, a Székely Akadémia első előadására. Amint Kádár Gyula történész bevezetőjéből megtudtuk, e számunkra még szokatlan elnevezés, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ szervezet és városi tanács által, a kevésbé köztudott, de ugyanakkor fontos ismeretek átadása érdekében életre hívott fórumot takarja. Az előadóról elmondta, hogy Békés megyében való születése révén, már gyermekkorában szembesült a szomszédos ország területén élő magyarok sorsával, a 70-es években pedig, diákként Erdélyben bolyongva, közvetlenül is megismerhette azt.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Így nem véletlen, hogy a Szegedi és Babeş- Bolyai Egyetem tanáraként is, tudományos tevékenységének fő témája a terület magyar népességének 20. századi történelme lett. Vincze Gábor, előadása során néhány, számunkra mai napig indokolatlan történés okaira világított rá, egyúttal eloszlatva, a hozzájuk kötődő illúziókat is, melyekkel valóban le kell számolni egy egészséges történelemszemlélet kialakítása érdekében. Jövőt ugyanis, csak a múlt helyes ismeretének birtokában lehet építeni.

 

 

 

 

 

 

 

         Megtudhattuk, hogy az előrenyomuló szovjet hadsereg, Jászvásár 1944. augusztus 22. Történt elfoglalásával rákényszerítette Mihály királyt az augusztus 23 puccs végrehajtására, melynek során az országot irányító németbarát Antonescu marsallt letartóztatták. E lépés megtételével lehetőség nyílt a tűzszüneti egyezmény megkötésére, melyre 1944. szept. 12. kerül sor, miután az oroszok, 130 000 román hadifoglyot ejtenek. A diktátumjellegű dokumentum, észak Erdélyre vonatkozóan így fogalmaznak: „Erdély, (vagy annak legnagyobb része) adassék vissza Romániának.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A további események kulcsa, éppen ebben a zárójelben lévő fél mondatban rejlik, ugyanis világosan kitűnik belőle, hogy Sztálin egyelőre úgy tesz, mintha nem állna szándékában a bécsi döntés által Magyarországnak ítélt területet teljes egészében a románoknak átjátszani. Az Erdélyt bármi áron megszerezni akaró Romániát ez sokszor meggondolatlan és mélyen elitélendő lépések és intézkedések megtételére kényszeríti a háború hátra lévő időszakában, melyek román katonák és magyar emberek ezreinek életébe kerültek. Közéjük tartozott a román hadsereg ágyútöltelékként való felhasználásának eltűrése éppúgy, mint az ártatlan magyar lakósság legyilkolása és internálása.

 

 

 

 

 

 

 

          A szovjetekkel előrenyomuló román hadsereg nyomában, a Székelyföldön újra berendezkedik a román közigazgatás, mely helyet ad az úgymond rendteremtő, román félkatonai alakulatok több tucat magyar lemészárolását eredményező garázdálkodásainak. Mégsem e tragikus tényeknek tulajdonítható a román közigazgatás észak- Erdély többi részében való bevezetésének, az orosz katonai parancsnokság általi megtiltása, hanem a háttérben zajló politikai játszmáknak.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sztálin ugyanis a bizonytalanság fenntartásával akarta Romániát, egyre nagyobb háborús szerepvállalásra és a hatalomnak a kommunisták kezébe való adására kényszeríteni. Az így előállt helyzet, ha csak röpke 4 hónapig is, de alkalmat adott az észak-erdélyi magyarság önszerveződésre, azonban a román politikusok hallani sem akartak a hatalom magyarokkal való megosztásáról, ezért végig a Romániához való csatlakozás hívei maradtak.

 

 

 

 

 

 

 

        Miután a már említett lavírozással Mihály királyt 1945. március 6-án rákényszerítették az orosz barát és kommunista Petru Groza, miniszterelnökké való kinevezésére, vége szakadt a magyar reményeket keltő állapotnak, ugyanis Románia engedélyt kap észak- Erdély újbóli bekebelezésére.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]