Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2011 november 08 :: Múltba néző :: Illúziók nélkül
Illúziók nélkül

 

 

 

 

Illúziók nélkül

 

 

 

           A Székely Nemzeti Múzeumban az elmúlt hét derekán, a Bartók termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt került sor, a Székely Akadémia első előadására. Amint Kádár Gyula történész bevezetőjéből megtudtuk, e számunkra még szokatlan elnevezés, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ szervezet és városi tanács által, a kevésbé köztudott, de ugyanakkor fontos ismeretek átadása érdekében életre hívott fórumot takarja. Az előadóról elmondta, hogy Békés megyében való születése révén, már gyermekkorában szembesült a szomszédos ország területén élő magyarok sorsával, a 70-es években pedig, diákként Erdélyben bolyongva, közvetlenül is megismerhette azt.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Így nem véletlen, hogy a Szegedi és Babeş- Bolyai Egyetem tanáraként is, tudományos tevékenységének fő témája a terület magyar népességének 20. századi történelme lett. Vincze Gábor, előadása során néhány, számunkra mai napig indokolatlan történés okaira világított rá, egyúttal eloszlatva, a hozzájuk kötődő illúziókat is, melyekkel valóban le kell számolni egy egészséges történelemszemlélet kialakítása érdekében. Jövőt ugyanis, csak a múlt helyes ismeretének birtokában lehet építeni.

 

 

 

 

 

 

 

         Megtudhattuk, hogy az előrenyomuló szovjet hadsereg, Jászvásár 1944. augusztus 22. Történt elfoglalásával rákényszerítette Mihály királyt az augusztus 23 puccs végrehajtására, melynek során az országot irányító németbarát Antonescu marsallt letartóztatták. E lépés megtételével lehetőség nyílt a tűzszüneti egyezmény megkötésére, melyre 1944. szept. 12. kerül sor, miután az oroszok, 130 000 román hadifoglyot ejtenek. A diktátumjellegű dokumentum, észak Erdélyre vonatkozóan így fogalmaznak: „Erdély, (vagy annak legnagyobb része) adassék vissza Romániának.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A további események kulcsa, éppen ebben a zárójelben lévő fél mondatban rejlik, ugyanis világosan kitűnik belőle, hogy Sztálin egyelőre úgy tesz, mintha nem állna szándékában a bécsi döntés által Magyarországnak ítélt területet teljes egészében a románoknak átjátszani. Az Erdélyt bármi áron megszerezni akaró Romániát ez sokszor meggondolatlan és mélyen elitélendő lépések és intézkedések megtételére kényszeríti a háború hátra lévő időszakában, melyek román katonák és magyar emberek ezreinek életébe kerültek. Közéjük tartozott a román hadsereg ágyútöltelékként való felhasználásának eltűrése éppúgy, mint az ártatlan magyar lakósság legyilkolása és internálása.

 

 

 

 

 

 

 

          A szovjetekkel előrenyomuló román hadsereg nyomában, a Székelyföldön újra berendezkedik a román közigazgatás, mely helyet ad az úgymond rendteremtő, román félkatonai alakulatok több tucat magyar lemészárolását eredményező garázdálkodásainak. Mégsem e tragikus tényeknek tulajdonítható a román közigazgatás észak- Erdély többi részében való bevezetésének, az orosz katonai parancsnokság általi megtiltása, hanem a háttérben zajló politikai játszmáknak.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sztálin ugyanis a bizonytalanság fenntartásával akarta Romániát, egyre nagyobb háborús szerepvállalásra és a hatalomnak a kommunisták kezébe való adására kényszeríteni. Az így előállt helyzet, ha csak röpke 4 hónapig is, de alkalmat adott az észak-erdélyi magyarság önszerveződésre, azonban a román politikusok hallani sem akartak a hatalom magyarokkal való megosztásáról, ezért végig a Romániához való csatlakozás hívei maradtak.

 

 

 

 

 

 

 

        Miután a már említett lavírozással Mihály királyt 1945. március 6-án rákényszerítették az orosz barát és kommunista Petru Groza, miniszterelnökké való kinevezésére, vége szakadt a magyar reményeket keltő állapotnak, ugyanis Románia engedélyt kap észak- Erdély újbóli bekebelezésére.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]