Utolsó 10 cikk
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja


2012 január 16 :: Múltba néző :: Szabadságeszményeink őre volt
Szabadságeszményeink őre volt

 

 

 

 

Szabadságeszményeink őre volt


 

 

    A történelem folyamán mindig voltak és remélhetőleg lesznek, olyan személyiségeink, akik csendben, szerényen, de annál konokabbul végezték mindennapi és a nemzet megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen munkájukat. Ők azok, akik saját érdekeiket félretéve, tevékenységüket a közjó, szolgálatába állították, s vágyaikat, álmaikat, karrierjüket és nem egy esetben az életüket is feláldozták a haza vagy szülőföld oltárán. Ők azok, akik átvették, megőrizték és tovább adták édes anyanyelvünket, múltunk ismeretét, önazonosságtudatunkat és szokásainkat. És ugyancsak ők azok, akik az erőszakkal ránk kényszerített csend dermesztő évei alatt is hallatni merték a hangjuk és félelmüket legyűrve, így-vagy úgy ellenszegültek a létünkre törő hatalomnak. Közéjük tartozott Incze László pedagógus, történelem tanár és muzeológus is, akinek eddig méltatlanul mellőzött személyéről, a feledés fátylát kötelességünknek érezzük fellebbenteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A kézdivásárhelyiek Laci bácsija, polgári családban jött a világra Baróton, 1928. december 14-én. Szülővárosában, majd rövidebb ideig Segesváron tanult. A második világháború eseményei miatt félbeszakított középiskolát a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumban fejezte be 1947-ben, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem történelem– filozófia szakára iratkozott be, melyen 1952-ben kiváló eredménnyel diplomázott. Rövid ideig Mezőbándon, majd 1953-tól, 1970-ig, Kézdivásárhelyen tanított. Még ebben az évben az ő személyes kiállásának is köszönhetően, Turóczi Mózes 1848-as ágyúöntő kézdivásárhelyi házában megnyitották a Gábor Áron és céhtörténeti kiállítást, mely 1972. március 3-tól Kovászna megye múzeumi hálózatának részévé, 1990-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum külső egységévé vált. Ettől kezdődően, 2007. április 2. bekövetkezett haláláig, a Céhtörténeti Múzeum néven ismert részleg vezetője, fáradhatatlan őrzője és gyarapítója volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Amint az ilyenkor lenni szokott, a felsoroltak felvillantják ugyan élete főbb állomásait, de mit sem érzékeltetnek az őt körülvevő ellenséges világban gyötrődő értelmiségi, kétségekkel telített, mindennapi küzdelmeiből. Mivel az önmagában vívódó, de kifelé kemény és igaza tudatában hajthatatlan, magán és közéleti ember, tanár és tudós, intézményalapító és intézményépítő személyiség alakját, a maga árnyalt és sokoldalú mivoltában szeretnénk felidézni, engedtessék meg nekünk, hogy az alábbiakban őt jól ismerő és éppen ezért tisztelő neves tudósok, írásaiból szemelgessek. Tesszük ezt Incze László rátermettsége szakértelme és emberi tartása bizonyításának, valamint a múzeumalapításban játszott szerepe megerősítésének szándékával is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár, a MTA külső tagja, többek között a következőket írta róla:
“Incze László évtizedeken át az önismeret, az erdélyi magyar nemzettudat, a ’48-as polgári forradalom szabadságeszményeinek hűséges őreként, nagy áldozattal és becsülettel munkálkodott. Amikor a totalitárius hatalom asszimilációs politikája már-már a groteszk határát súrolta, Incze László intézménye továbbra is megőrizte eredeti arcélét és szerepét.”
          Dr. Egyed Ákos, történész, nyugalmazott professzor, a MTA külső tagja pedig így vélekedik:
„Sok embert ismerek múltból, s jelenből, akik foglalkozásukat hivatásszerűen végzik, de olyant, aki a teljes magánéletét, életmódját a közösségi feladatokhoz igazítja, annál kevesebbet. Incze László muzeológus bízvást sorolható az utóbbiak közé.”

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]