Utolsó 10 cikk
Megbocsájtunk, de nem feledünkMegbocsájtunk, de nem feledünk

 

          A történelem folyamán nem csak messziről jött hordák fosztogatták és mészárolták le a magyarságot, hanem a területszerzési szándékkal ellenünk szövetkezett szomszéd népek is. És cselekedték ezt annak ellenére, hogy éppen a Magyar Királyság védőszárnyai alatt cseperedtek nemzetté.

Légy az első aki kommentálja
A küzdelem folytatódikA küzdelem folytatódik

 

          A nyugati világ kormányai, beleértve a szabadság és demokrácia védelmezőjének magát világszerte kikiáltó Amerikai Egyesült Államokét is, 1956 őszén már a kibontakozásának pillanatában elárulták a magyar forradalmat.

Légy az első aki kommentálja
Gondolatok egy évfordulónGondolatok egy évfordulón

 

          A szabadságvágyat és igényt nem lehet feledtetni, pótolni, vagy elfojtani. Sem megbilincselni, gúzsba kötni és leláncolni. De száműzni, börtönbe zárni, illetve elpusztítani sem.

Légy az első aki kommentálja
Örök főhajtás jár nekikÖrök főhajtás jár nekik

 

          Elődeink alakjának és tetteinek a felidézése nem csak erkölcsi kötelesség, hanem hosszútávon a siker záloga is. Úgy egyénenként, mint nemzetként. Hiszen erényeikből és hibáikból egyaránt tanulni lehet, emberi tartásuk pedig minket is helytállásra kötelez.

Légy az első aki kommentálja
A demokrácia megcsúfolásaA demokrácia megcsúfolása

 

 

          Rendőri erőszakba torkolt Katalóniában a vasárnap megtartott népszavazás, mely a jelenleg Spanyolországhoz tartozó tartomány függetlenségéről, vagy ennek elutasításáról volt hívatott dönteni.

Légy az első aki kommentálja
A németeknek elegük lettA németeknek elegük lett

 

          Vereségnek is beillő győzelmet aratott Németországban az Angela Merkel által vezetett CDU/CSU, vagyis a Kereszténydemokrata Unió és Bajor Keresztény – szociális Unió által alkotott pártszövetség a vasárnapi választásokon.

Légy az első aki kommentálja
Esély a megmaradásraEsély a megmaradásra

 

          Évtizedek óta egy ránk nézve végzetes folyamat, ingatlanjaink kiárusításának a cselekvő részvevői és ebből kifolyólag bűnrészesei vagyunk. Hiszen földjeink, erdeink, és házaink idegen kézbe történő juttatásának a megakadályozása helyett, inkább eladjuk őseink vagyonát.

Légy az első aki kommentálja
Gyűlöletszítás a hatalomért Gyűlöletszítás a hatalomért

         

          Kihasználva a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban való jelenlétét, az egyre erősödő magyarellenes hisztériáról, annak hátteréről és céljairól, semlegesítésének lehetőségeiről, valamint a magyar – román kapcsolatok jövőjéről faggattuk dr. Valentin Stant, a Bukaresti Egyetem Történelem Karának professzorát.

Légy az első aki kommentálja
Mi nem ünnepelhetünkMi nem ünnepelhetünk

 

          Újabb magyarellenes hisztériát váltott ki a román médiában Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek ama kijelentése, mely szerint a románságnak el kell fogadnia, hogy mi nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at.

Légy az első aki kommentálja
Államfő SzékelyföldönÁllamfő Székelyföldön

 

          Klaus Iohannis román államfő július 18 –n Hargita és Kovászna megyébe látogat, jelentette be meglepetésszerűen Madalina Dobrovolschi, az elnöki hivatal szóvivője.

Légy az első aki kommentálja


2012 január 16 :: Múltba néző :: Szabadságeszményeink őre volt
Szabadságeszményeink őre volt

 

 

 

 

Szabadságeszményeink őre volt


 

 

    A történelem folyamán mindig voltak és remélhetőleg lesznek, olyan személyiségeink, akik csendben, szerényen, de annál konokabbul végezték mindennapi és a nemzet megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen munkájukat. Ők azok, akik saját érdekeiket félretéve, tevékenységüket a közjó, szolgálatába állították, s vágyaikat, álmaikat, karrierjüket és nem egy esetben az életüket is feláldozták a haza vagy szülőföld oltárán. Ők azok, akik átvették, megőrizték és tovább adták édes anyanyelvünket, múltunk ismeretét, önazonosságtudatunkat és szokásainkat. És ugyancsak ők azok, akik az erőszakkal ránk kényszerített csend dermesztő évei alatt is hallatni merték a hangjuk és félelmüket legyűrve, így-vagy úgy ellenszegültek a létünkre törő hatalomnak. Közéjük tartozott Incze László pedagógus, történelem tanár és muzeológus is, akinek eddig méltatlanul mellőzött személyéről, a feledés fátylát kötelességünknek érezzük fellebbenteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A kézdivásárhelyiek Laci bácsija, polgári családban jött a világra Baróton, 1928. december 14-én. Szülővárosában, majd rövidebb ideig Segesváron tanult. A második világháború eseményei miatt félbeszakított középiskolát a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumban fejezte be 1947-ben, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem történelem– filozófia szakára iratkozott be, melyen 1952-ben kiváló eredménnyel diplomázott. Rövid ideig Mezőbándon, majd 1953-tól, 1970-ig, Kézdivásárhelyen tanított. Még ebben az évben az ő személyes kiállásának is köszönhetően, Turóczi Mózes 1848-as ágyúöntő kézdivásárhelyi házában megnyitották a Gábor Áron és céhtörténeti kiállítást, mely 1972. március 3-tól Kovászna megye múzeumi hálózatának részévé, 1990-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum külső egységévé vált. Ettől kezdődően, 2007. április 2. bekövetkezett haláláig, a Céhtörténeti Múzeum néven ismert részleg vezetője, fáradhatatlan őrzője és gyarapítója volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Amint az ilyenkor lenni szokott, a felsoroltak felvillantják ugyan élete főbb állomásait, de mit sem érzékeltetnek az őt körülvevő ellenséges világban gyötrődő értelmiségi, kétségekkel telített, mindennapi küzdelmeiből. Mivel az önmagában vívódó, de kifelé kemény és igaza tudatában hajthatatlan, magán és közéleti ember, tanár és tudós, intézményalapító és intézményépítő személyiség alakját, a maga árnyalt és sokoldalú mivoltában szeretnénk felidézni, engedtessék meg nekünk, hogy az alábbiakban őt jól ismerő és éppen ezért tisztelő neves tudósok, írásaiból szemelgessek. Tesszük ezt Incze László rátermettsége szakértelme és emberi tartása bizonyításának, valamint a múzeumalapításban játszott szerepe megerősítésének szándékával is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár, a MTA külső tagja, többek között a következőket írta róla:
“Incze László évtizedeken át az önismeret, az erdélyi magyar nemzettudat, a ’48-as polgári forradalom szabadságeszményeinek hűséges őreként, nagy áldozattal és becsülettel munkálkodott. Amikor a totalitárius hatalom asszimilációs politikája már-már a groteszk határát súrolta, Incze László intézménye továbbra is megőrizte eredeti arcélét és szerepét.”
          Dr. Egyed Ákos, történész, nyugalmazott professzor, a MTA külső tagja pedig így vélekedik:
„Sok embert ismerek múltból, s jelenből, akik foglalkozásukat hivatásszerűen végzik, de olyant, aki a teljes magánéletét, életmódját a közösségi feladatokhoz igazítja, annál kevesebbet. Incze László muzeológus bízvást sorolható az utóbbiak közé.”

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]