Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2012 január 16 :: Múltba néző :: Szabadságeszményeink őre volt
Szabadságeszményeink őre volt

 

 

 

 

Szabadságeszményeink őre volt


 

 

    A történelem folyamán mindig voltak és remélhetőleg lesznek, olyan személyiségeink, akik csendben, szerényen, de annál konokabbul végezték mindennapi és a nemzet megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen munkájukat. Ők azok, akik saját érdekeiket félretéve, tevékenységüket a közjó, szolgálatába állították, s vágyaikat, álmaikat, karrierjüket és nem egy esetben az életüket is feláldozták a haza vagy szülőföld oltárán. Ők azok, akik átvették, megőrizték és tovább adták édes anyanyelvünket, múltunk ismeretét, önazonosságtudatunkat és szokásainkat. És ugyancsak ők azok, akik az erőszakkal ránk kényszerített csend dermesztő évei alatt is hallatni merték a hangjuk és félelmüket legyűrve, így-vagy úgy ellenszegültek a létünkre törő hatalomnak. Közéjük tartozott Incze László pedagógus, történelem tanár és muzeológus is, akinek eddig méltatlanul mellőzött személyéről, a feledés fátylát kötelességünknek érezzük fellebbenteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A kézdivásárhelyiek Laci bácsija, polgári családban jött a világra Baróton, 1928. december 14-én. Szülővárosában, majd rövidebb ideig Segesváron tanult. A második világháború eseményei miatt félbeszakított középiskolát a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumban fejezte be 1947-ben, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem történelem– filozófia szakára iratkozott be, melyen 1952-ben kiváló eredménnyel diplomázott. Rövid ideig Mezőbándon, majd 1953-tól, 1970-ig, Kézdivásárhelyen tanított. Még ebben az évben az ő személyes kiállásának is köszönhetően, Turóczi Mózes 1848-as ágyúöntő kézdivásárhelyi házában megnyitották a Gábor Áron és céhtörténeti kiállítást, mely 1972. március 3-tól Kovászna megye múzeumi hálózatának részévé, 1990-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum külső egységévé vált. Ettől kezdődően, 2007. április 2. bekövetkezett haláláig, a Céhtörténeti Múzeum néven ismert részleg vezetője, fáradhatatlan őrzője és gyarapítója volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Amint az ilyenkor lenni szokott, a felsoroltak felvillantják ugyan élete főbb állomásait, de mit sem érzékeltetnek az őt körülvevő ellenséges világban gyötrődő értelmiségi, kétségekkel telített, mindennapi küzdelmeiből. Mivel az önmagában vívódó, de kifelé kemény és igaza tudatában hajthatatlan, magán és közéleti ember, tanár és tudós, intézményalapító és intézményépítő személyiség alakját, a maga árnyalt és sokoldalú mivoltában szeretnénk felidézni, engedtessék meg nekünk, hogy az alábbiakban őt jól ismerő és éppen ezért tisztelő neves tudósok, írásaiból szemelgessek. Tesszük ezt Incze László rátermettsége szakértelme és emberi tartása bizonyításának, valamint a múzeumalapításban játszott szerepe megerősítésének szándékával is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár, a MTA külső tagja, többek között a következőket írta róla:
“Incze László évtizedeken át az önismeret, az erdélyi magyar nemzettudat, a ’48-as polgári forradalom szabadságeszményeinek hűséges őreként, nagy áldozattal és becsülettel munkálkodott. Amikor a totalitárius hatalom asszimilációs politikája már-már a groteszk határát súrolta, Incze László intézménye továbbra is megőrizte eredeti arcélét és szerepét.”
          Dr. Egyed Ákos, történész, nyugalmazott professzor, a MTA külső tagja pedig így vélekedik:
„Sok embert ismerek múltból, s jelenből, akik foglalkozásukat hivatásszerűen végzik, de olyant, aki a teljes magánéletét, életmódját a közösségi feladatokhoz igazítja, annál kevesebbet. Incze László muzeológus bízvást sorolható az utóbbiak közé.”

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]