Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2012 január 16 :: Múltba néző :: Szabadságeszményeink őre volt
Szabadságeszményeink őre volt

 

 

 

 

Szabadságeszményeink őre volt


 

 

    A történelem folyamán mindig voltak és remélhetőleg lesznek, olyan személyiségeink, akik csendben, szerényen, de annál konokabbul végezték mindennapi és a nemzet megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen munkájukat. Ők azok, akik saját érdekeiket félretéve, tevékenységüket a közjó, szolgálatába állították, s vágyaikat, álmaikat, karrierjüket és nem egy esetben az életüket is feláldozták a haza vagy szülőföld oltárán. Ők azok, akik átvették, megőrizték és tovább adták édes anyanyelvünket, múltunk ismeretét, önazonosságtudatunkat és szokásainkat. És ugyancsak ők azok, akik az erőszakkal ránk kényszerített csend dermesztő évei alatt is hallatni merték a hangjuk és félelmüket legyűrve, így-vagy úgy ellenszegültek a létünkre törő hatalomnak. Közéjük tartozott Incze László pedagógus, történelem tanár és muzeológus is, akinek eddig méltatlanul mellőzött személyéről, a feledés fátylát kötelességünknek érezzük fellebbenteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A kézdivásárhelyiek Laci bácsija, polgári családban jött a világra Baróton, 1928. december 14-én. Szülővárosában, majd rövidebb ideig Segesváron tanult. A második világháború eseményei miatt félbeszakított középiskolát a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumban fejezte be 1947-ben, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem történelem– filozófia szakára iratkozott be, melyen 1952-ben kiváló eredménnyel diplomázott. Rövid ideig Mezőbándon, majd 1953-tól, 1970-ig, Kézdivásárhelyen tanított. Még ebben az évben az ő személyes kiállásának is köszönhetően, Turóczi Mózes 1848-as ágyúöntő kézdivásárhelyi házában megnyitották a Gábor Áron és céhtörténeti kiállítást, mely 1972. március 3-tól Kovászna megye múzeumi hálózatának részévé, 1990-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum külső egységévé vált. Ettől kezdődően, 2007. április 2. bekövetkezett haláláig, a Céhtörténeti Múzeum néven ismert részleg vezetője, fáradhatatlan őrzője és gyarapítója volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Amint az ilyenkor lenni szokott, a felsoroltak felvillantják ugyan élete főbb állomásait, de mit sem érzékeltetnek az őt körülvevő ellenséges világban gyötrődő értelmiségi, kétségekkel telített, mindennapi küzdelmeiből. Mivel az önmagában vívódó, de kifelé kemény és igaza tudatában hajthatatlan, magán és közéleti ember, tanár és tudós, intézményalapító és intézményépítő személyiség alakját, a maga árnyalt és sokoldalú mivoltában szeretnénk felidézni, engedtessék meg nekünk, hogy az alábbiakban őt jól ismerő és éppen ezért tisztelő neves tudósok, írásaiból szemelgessek. Tesszük ezt Incze László rátermettsége szakértelme és emberi tartása bizonyításának, valamint a múzeumalapításban játszott szerepe megerősítésének szándékával is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár, a MTA külső tagja, többek között a következőket írta róla:
“Incze László évtizedeken át az önismeret, az erdélyi magyar nemzettudat, a ’48-as polgári forradalom szabadságeszményeinek hűséges őreként, nagy áldozattal és becsülettel munkálkodott. Amikor a totalitárius hatalom asszimilációs politikája már-már a groteszk határát súrolta, Incze László intézménye továbbra is megőrizte eredeti arcélét és szerepét.”
          Dr. Egyed Ákos, történész, nyugalmazott professzor, a MTA külső tagja pedig így vélekedik:
„Sok embert ismerek múltból, s jelenből, akik foglalkozásukat hivatásszerűen végzik, de olyant, aki a teljes magánéletét, életmódját a közösségi feladatokhoz igazítja, annál kevesebbet. Incze László muzeológus bízvást sorolható az utóbbiak közé.”

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]