Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2012 november 22 :: Múltba néző :: A Székely Nemzeti Múzeum Őre
A Székely Nemzeti Múzeum Őre

 

 

 

 

A Székely Nemzeti Múzeum Őre


 

 

           Erdély 1920-as Romániához csatolása után, a kisebbségi sorsot vállaló gazdasági, politikai és szellemi magyar elit vállaira az elszakított nemzetrész megmentésének és talpra állításának terhe és felelőssége nehezedett. A második világháború véget értével azonban a Romániára is ráerőszakolt kommunista diktatúra sötét évei alatt, ennek a bátor kiállást feltételező nemes feladatnak a teljesítése, szinte lehetetlenné vált. Az új rendszer az államosítással ugyanis nem csak a nemzeti megmaradásunk alapját képező intézmények gazdasági hátteret szüntette meg, hanem róluk való rendelkezésének jogi feltételeit is megteremtette. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben pedig már az önfeláldozásig elmenő hősi magatartás sem volt elegendő a megmentésükhöz, ha azt nem kísérte szakmai felkészültségből fakadó hírnév, ravaszsággal ötvözött furfang, és kompromisszumkészség. Szerencsére, de nem véletlenül, az erdélyi magyarság soraiban akadtak olyan személyiségek, akik a felsorolt tulajdonságok birtokában, minden tőlük telhetőt elkövettek szellemi fellegváraink megtartása érdekében. Közéjük tartozott dr. Székely Zoltán, történész, régész, muzeológus is, akire születésének századik évfordulója alkalmából emlékezünk.

 

 

 

 

 

 

 

             Bár ősi rétyi, vagyis székely nemesi családból származott, mivel tisztviselő apját Désre helyezik, 1912. november 18-án, itt látja meg a napvilágot. Az első világháborúban önkéntesként harcoló, hősiességéért kitüntetett apa, csatatéren való eleste után, édesanyja visszaköltözik Háromszékre, így a Székely Mikó Kollégiumban érettségizik, majd annak legendás igazgatója, Csutak Vilmos támogatásával Kolozsváron tanul tovább. Az I. Ferdinánd Egyetem, klasszika- filológia és történelem szakának elvégzése után, egy évet Zilahon tanít, majd jótevője megüresedett katedráját és tisztségét elfoglalva, a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium tanára, 1937-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum őre lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ez utóbbi intézmény megbízásából, Magyarországon, Alföldi András mellett régészetet tanul, mely tudományágban, a komollói erődített római táborról írt dolgozatával, 1943-ban doktori fokozatot szerez. Mivel az általa feltárt régészeti leletekre alapozott disszertációjában tulajdonképpen megcáfolja, a Constantin Daicoviciu nevével fémjelzett s a kommunizmusban nemzetstratégiai rangra emelt erdélyi dákó-román népességfolytonosság elméletet, tudományos fokozatát Romániában évtizedekig nem ismerik el.

 

 

 

 

 

 

 

       Igazgatói megbízatása alatt, mely a múzeum fennállásának legsötétebb időszakára, 1949- 1990 közé esett, nem csak megmentenie, hanem továbbfejlesztenie is sikerült a gondjaira bízott létesítményt. Többek között új teret hoz létre a nép és természetrajzi, valamint képzőművészeti osztályoknak, ezzel lehetővé téve a főépületben maradt történelmi kiállítás kiszélesítését. Képtárat létesít, tudományos fórumot biztosító évkönyvet szerkeszt, és kiépíti az egész megyére kiterjedő alegység hálózatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Szakmájában az őskortól a középkorig, minden korszak kutatásában kivételes eredményeket ért el. Mindez nem lett volna lehetséges tekintély, emberi tartás és kivételes diplomáciai érzék nélkül. Bizonyos helyzetekben azonban sajnos még e ritka erények sem bizonyultak elégségesnek, ezért a veszély elhárítása érdekében kompromisszumokat kellett kötnie. Emberi nagysága, éppen abban rejlik, hogy a múzeum érdekében személyes és szakmai hírnevét kockára téve, képes volt ezt megcselekedni. Munkássága ismeretében nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy a Székely Nemzeti Múzeum fennmaradása tulajdonképpen neki köszönhető.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]