Utolsó 10 cikk
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja


2012 november 22 :: Múltba néző :: A Székely Nemzeti Múzeum Őre
A Székely Nemzeti Múzeum Őre

 

 

 

 

A Székely Nemzeti Múzeum Őre


 

 

           Erdély 1920-as Romániához csatolása után, a kisebbségi sorsot vállaló gazdasági, politikai és szellemi magyar elit vállaira az elszakított nemzetrész megmentésének és talpra állításának terhe és felelőssége nehezedett. A második világháború véget értével azonban a Romániára is ráerőszakolt kommunista diktatúra sötét évei alatt, ennek a bátor kiállást feltételező nemes feladatnak a teljesítése, szinte lehetetlenné vált. Az új rendszer az államosítással ugyanis nem csak a nemzeti megmaradásunk alapját képező intézmények gazdasági hátteret szüntette meg, hanem róluk való rendelkezésének jogi feltételeit is megteremtette. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben pedig már az önfeláldozásig elmenő hősi magatartás sem volt elegendő a megmentésükhöz, ha azt nem kísérte szakmai felkészültségből fakadó hírnév, ravaszsággal ötvözött furfang, és kompromisszumkészség. Szerencsére, de nem véletlenül, az erdélyi magyarság soraiban akadtak olyan személyiségek, akik a felsorolt tulajdonságok birtokában, minden tőlük telhetőt elkövettek szellemi fellegváraink megtartása érdekében. Közéjük tartozott dr. Székely Zoltán, történész, régész, muzeológus is, akire születésének századik évfordulója alkalmából emlékezünk.

 

 

 

 

 

 

 

             Bár ősi rétyi, vagyis székely nemesi családból származott, mivel tisztviselő apját Désre helyezik, 1912. november 18-án, itt látja meg a napvilágot. Az első világháborúban önkéntesként harcoló, hősiességéért kitüntetett apa, csatatéren való eleste után, édesanyja visszaköltözik Háromszékre, így a Székely Mikó Kollégiumban érettségizik, majd annak legendás igazgatója, Csutak Vilmos támogatásával Kolozsváron tanul tovább. Az I. Ferdinánd Egyetem, klasszika- filológia és történelem szakának elvégzése után, egy évet Zilahon tanít, majd jótevője megüresedett katedráját és tisztségét elfoglalva, a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium tanára, 1937-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum őre lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ez utóbbi intézmény megbízásából, Magyarországon, Alföldi András mellett régészetet tanul, mely tudományágban, a komollói erődített római táborról írt dolgozatával, 1943-ban doktori fokozatot szerez. Mivel az általa feltárt régészeti leletekre alapozott disszertációjában tulajdonképpen megcáfolja, a Constantin Daicoviciu nevével fémjelzett s a kommunizmusban nemzetstratégiai rangra emelt erdélyi dákó-román népességfolytonosság elméletet, tudományos fokozatát Romániában évtizedekig nem ismerik el.

 

 

 

 

 

 

 

       Igazgatói megbízatása alatt, mely a múzeum fennállásának legsötétebb időszakára, 1949- 1990 közé esett, nem csak megmentenie, hanem továbbfejlesztenie is sikerült a gondjaira bízott létesítményt. Többek között új teret hoz létre a nép és természetrajzi, valamint képzőművészeti osztályoknak, ezzel lehetővé téve a főépületben maradt történelmi kiállítás kiszélesítését. Képtárat létesít, tudományos fórumot biztosító évkönyvet szerkeszt, és kiépíti az egész megyére kiterjedő alegység hálózatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Szakmájában az őskortól a középkorig, minden korszak kutatásában kivételes eredményeket ért el. Mindez nem lett volna lehetséges tekintély, emberi tartás és kivételes diplomáciai érzék nélkül. Bizonyos helyzetekben azonban sajnos még e ritka erények sem bizonyultak elégségesnek, ezért a veszély elhárítása érdekében kompromisszumokat kellett kötnie. Emberi nagysága, éppen abban rejlik, hogy a múzeum érdekében személyes és szakmai hírnevét kockára téve, képes volt ezt megcselekedni. Munkássága ismeretében nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy a Székely Nemzeti Múzeum fennmaradása tulajdonképpen neki köszönhető.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]