Utolsó 10 cikk
Megbocsájtunk, de nem feledünkMegbocsájtunk, de nem feledünk

 

          A történelem folyamán nem csak messziről jött hordák fosztogatták és mészárolták le a magyarságot, hanem a területszerzési szándékkal ellenünk szövetkezett szomszéd népek is. És cselekedték ezt annak ellenére, hogy éppen a Magyar Királyság védőszárnyai alatt cseperedtek nemzetté.

Légy az első aki kommentálja
A küzdelem folytatódikA küzdelem folytatódik

 

          A nyugati világ kormányai, beleértve a szabadság és demokrácia védelmezőjének magát világszerte kikiáltó Amerikai Egyesült Államokét is, 1956 őszén már a kibontakozásának pillanatában elárulták a magyar forradalmat.

Légy az első aki kommentálja
Gondolatok egy évfordulónGondolatok egy évfordulón

 

          A szabadságvágyat és igényt nem lehet feledtetni, pótolni, vagy elfojtani. Sem megbilincselni, gúzsba kötni és leláncolni. De száműzni, börtönbe zárni, illetve elpusztítani sem.

Légy az első aki kommentálja
Örök főhajtás jár nekikÖrök főhajtás jár nekik

 

          Elődeink alakjának és tetteinek a felidézése nem csak erkölcsi kötelesség, hanem hosszútávon a siker záloga is. Úgy egyénenként, mint nemzetként. Hiszen erényeikből és hibáikból egyaránt tanulni lehet, emberi tartásuk pedig minket is helytállásra kötelez.

Légy az első aki kommentálja
A demokrácia megcsúfolásaA demokrácia megcsúfolása

 

 

          Rendőri erőszakba torkolt Katalóniában a vasárnap megtartott népszavazás, mely a jelenleg Spanyolországhoz tartozó tartomány függetlenségéről, vagy ennek elutasításáról volt hívatott dönteni.

Légy az első aki kommentálja
A németeknek elegük lettA németeknek elegük lett

 

          Vereségnek is beillő győzelmet aratott Németországban az Angela Merkel által vezetett CDU/CSU, vagyis a Kereszténydemokrata Unió és Bajor Keresztény – szociális Unió által alkotott pártszövetség a vasárnapi választásokon.

Légy az első aki kommentálja
Esély a megmaradásraEsély a megmaradásra

 

          Évtizedek óta egy ránk nézve végzetes folyamat, ingatlanjaink kiárusításának a cselekvő részvevői és ebből kifolyólag bűnrészesei vagyunk. Hiszen földjeink, erdeink, és házaink idegen kézbe történő juttatásának a megakadályozása helyett, inkább eladjuk őseink vagyonát.

Légy az első aki kommentálja
Gyűlöletszítás a hatalomért Gyűlöletszítás a hatalomért

         

          Kihasználva a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban való jelenlétét, az egyre erősödő magyarellenes hisztériáról, annak hátteréről és céljairól, semlegesítésének lehetőségeiről, valamint a magyar – román kapcsolatok jövőjéről faggattuk dr. Valentin Stant, a Bukaresti Egyetem Történelem Karának professzorát.

Légy az első aki kommentálja
Mi nem ünnepelhetünkMi nem ünnepelhetünk

 

          Újabb magyarellenes hisztériát váltott ki a román médiában Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek ama kijelentése, mely szerint a románságnak el kell fogadnia, hogy mi nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at.

Légy az első aki kommentálja
Államfő SzékelyföldönÁllamfő Székelyföldön

 

          Klaus Iohannis román államfő július 18 –n Hargita és Kovászna megyébe látogat, jelentette be meglepetésszerűen Madalina Dobrovolschi, az elnöki hivatal szóvivője.

Légy az első aki kommentálja


2012 november 22 :: Múltba néző :: A Székely Nemzeti Múzeum Őre
A Székely Nemzeti Múzeum Őre

 

 

 

 

A Székely Nemzeti Múzeum Őre


 

 

           Erdély 1920-as Romániához csatolása után, a kisebbségi sorsot vállaló gazdasági, politikai és szellemi magyar elit vállaira az elszakított nemzetrész megmentésének és talpra állításának terhe és felelőssége nehezedett. A második világháború véget értével azonban a Romániára is ráerőszakolt kommunista diktatúra sötét évei alatt, ennek a bátor kiállást feltételező nemes feladatnak a teljesítése, szinte lehetetlenné vált. Az új rendszer az államosítással ugyanis nem csak a nemzeti megmaradásunk alapját képező intézmények gazdasági hátteret szüntette meg, hanem róluk való rendelkezésének jogi feltételeit is megteremtette. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben pedig már az önfeláldozásig elmenő hősi magatartás sem volt elegendő a megmentésükhöz, ha azt nem kísérte szakmai felkészültségből fakadó hírnév, ravaszsággal ötvözött furfang, és kompromisszumkészség. Szerencsére, de nem véletlenül, az erdélyi magyarság soraiban akadtak olyan személyiségek, akik a felsorolt tulajdonságok birtokában, minden tőlük telhetőt elkövettek szellemi fellegváraink megtartása érdekében. Közéjük tartozott dr. Székely Zoltán, történész, régész, muzeológus is, akire születésének századik évfordulója alkalmából emlékezünk.

 

 

 

 

 

 

 

             Bár ősi rétyi, vagyis székely nemesi családból származott, mivel tisztviselő apját Désre helyezik, 1912. november 18-án, itt látja meg a napvilágot. Az első világháborúban önkéntesként harcoló, hősiességéért kitüntetett apa, csatatéren való eleste után, édesanyja visszaköltözik Háromszékre, így a Székely Mikó Kollégiumban érettségizik, majd annak legendás igazgatója, Csutak Vilmos támogatásával Kolozsváron tanul tovább. Az I. Ferdinánd Egyetem, klasszika- filológia és történelem szakának elvégzése után, egy évet Zilahon tanít, majd jótevője megüresedett katedráját és tisztségét elfoglalva, a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium tanára, 1937-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum őre lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ez utóbbi intézmény megbízásából, Magyarországon, Alföldi András mellett régészetet tanul, mely tudományágban, a komollói erődített római táborról írt dolgozatával, 1943-ban doktori fokozatot szerez. Mivel az általa feltárt régészeti leletekre alapozott disszertációjában tulajdonképpen megcáfolja, a Constantin Daicoviciu nevével fémjelzett s a kommunizmusban nemzetstratégiai rangra emelt erdélyi dákó-román népességfolytonosság elméletet, tudományos fokozatát Romániában évtizedekig nem ismerik el.

 

 

 

 

 

 

 

       Igazgatói megbízatása alatt, mely a múzeum fennállásának legsötétebb időszakára, 1949- 1990 közé esett, nem csak megmentenie, hanem továbbfejlesztenie is sikerült a gondjaira bízott létesítményt. Többek között új teret hoz létre a nép és természetrajzi, valamint képzőművészeti osztályoknak, ezzel lehetővé téve a főépületben maradt történelmi kiállítás kiszélesítését. Képtárat létesít, tudományos fórumot biztosító évkönyvet szerkeszt, és kiépíti az egész megyére kiterjedő alegység hálózatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Szakmájában az őskortól a középkorig, minden korszak kutatásában kivételes eredményeket ért el. Mindez nem lett volna lehetséges tekintély, emberi tartás és kivételes diplomáciai érzék nélkül. Bizonyos helyzetekben azonban sajnos még e ritka erények sem bizonyultak elégségesnek, ezért a veszély elhárítása érdekében kompromisszumokat kellett kötnie. Emberi nagysága, éppen abban rejlik, hogy a múzeum érdekében személyes és szakmai hírnevét kockára téve, képes volt ezt megcselekedni. Munkássága ismeretében nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy a Székely Nemzeti Múzeum fennmaradása tulajdonképpen neki köszönhető.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]