Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2012 november 22 :: Múltba néző :: A Székely Nemzeti Múzeum Őre
A Székely Nemzeti Múzeum Őre

 

 

 

 

A Székely Nemzeti Múzeum Őre


 

 

           Erdély 1920-as Romániához csatolása után, a kisebbségi sorsot vállaló gazdasági, politikai és szellemi magyar elit vállaira az elszakított nemzetrész megmentésének és talpra állításának terhe és felelőssége nehezedett. A második világháború véget értével azonban a Romániára is ráerőszakolt kommunista diktatúra sötét évei alatt, ennek a bátor kiállást feltételező nemes feladatnak a teljesítése, szinte lehetetlenné vált. Az új rendszer az államosítással ugyanis nem csak a nemzeti megmaradásunk alapját képező intézmények gazdasági hátteret szüntette meg, hanem róluk való rendelkezésének jogi feltételeit is megteremtette. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben pedig már az önfeláldozásig elmenő hősi magatartás sem volt elegendő a megmentésükhöz, ha azt nem kísérte szakmai felkészültségből fakadó hírnév, ravaszsággal ötvözött furfang, és kompromisszumkészség. Szerencsére, de nem véletlenül, az erdélyi magyarság soraiban akadtak olyan személyiségek, akik a felsorolt tulajdonságok birtokában, minden tőlük telhetőt elkövettek szellemi fellegváraink megtartása érdekében. Közéjük tartozott dr. Székely Zoltán, történész, régész, muzeológus is, akire születésének századik évfordulója alkalmából emlékezünk.

 

 

 

 

 

 

 

             Bár ősi rétyi, vagyis székely nemesi családból származott, mivel tisztviselő apját Désre helyezik, 1912. november 18-án, itt látja meg a napvilágot. Az első világháborúban önkéntesként harcoló, hősiességéért kitüntetett apa, csatatéren való eleste után, édesanyja visszaköltözik Háromszékre, így a Székely Mikó Kollégiumban érettségizik, majd annak legendás igazgatója, Csutak Vilmos támogatásával Kolozsváron tanul tovább. Az I. Ferdinánd Egyetem, klasszika- filológia és történelem szakának elvégzése után, egy évet Zilahon tanít, majd jótevője megüresedett katedráját és tisztségét elfoglalva, a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium tanára, 1937-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum őre lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ez utóbbi intézmény megbízásából, Magyarországon, Alföldi András mellett régészetet tanul, mely tudományágban, a komollói erődített római táborról írt dolgozatával, 1943-ban doktori fokozatot szerez. Mivel az általa feltárt régészeti leletekre alapozott disszertációjában tulajdonképpen megcáfolja, a Constantin Daicoviciu nevével fémjelzett s a kommunizmusban nemzetstratégiai rangra emelt erdélyi dákó-román népességfolytonosság elméletet, tudományos fokozatát Romániában évtizedekig nem ismerik el.

 

 

 

 

 

 

 

       Igazgatói megbízatása alatt, mely a múzeum fennállásának legsötétebb időszakára, 1949- 1990 közé esett, nem csak megmentenie, hanem továbbfejlesztenie is sikerült a gondjaira bízott létesítményt. Többek között új teret hoz létre a nép és természetrajzi, valamint képzőművészeti osztályoknak, ezzel lehetővé téve a főépületben maradt történelmi kiállítás kiszélesítését. Képtárat létesít, tudományos fórumot biztosító évkönyvet szerkeszt, és kiépíti az egész megyére kiterjedő alegység hálózatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Szakmájában az őskortól a középkorig, minden korszak kutatásában kivételes eredményeket ért el. Mindez nem lett volna lehetséges tekintély, emberi tartás és kivételes diplomáciai érzék nélkül. Bizonyos helyzetekben azonban sajnos még e ritka erények sem bizonyultak elégségesnek, ezért a veszély elhárítása érdekében kompromisszumokat kellett kötnie. Emberi nagysága, éppen abban rejlik, hogy a múzeum érdekében személyes és szakmai hírnevét kockára téve, képes volt ezt megcselekedni. Munkássága ismeretében nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy a Székely Nemzeti Múzeum fennmaradása tulajdonképpen neki köszönhető.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]