Utolsó 10 cikk
A küzdelmet folytatni kellA küzdelmet folytatni kell

 

 

     Mellbevágóan kevesen voltunk július 12 –én a székely politikai foglyok, Beke István és Szőcs Zoltán ellen hozott igazságtalan ítélet miatt, Kézdivásárhelyre meghirdetett tiltakozó nagygyűlésen. 

Légy az első aki kommentálja
A követendő példaA követendő példa

 

 

     „Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!"- válaszolta 1805-ben Francois Talleyrand Napóleonnak, amikor a francia uralkodó Bécs városához érkezve megkérdezte tőle, hogy mit tegyen a magyarokkal.  

Légy az első aki kommentálja
Üzent a hatalomÜzent a hatalom

 

     Románia Legfelsőbb Ítélő és Semmitőszéke öt év letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyi tagjait, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.  

Légy az első aki kommentálja
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

     Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja


2013 május 24 :: Publicisztika :: A hit és összetartozás jegyében
A hit és összetartozás jegyében

 

 

 

 

A hit és összetartozás jegyében

 

 

 

Az utazás

 

 

 

           Már kora reggel sejteni lehetett, hogy minden idők legnagyobb létszámú tömege fog összeverődni az idei csíksomlyói búcsún, ugyanis az oda igyekvők még Sepsiszentgyörgyön zsúfolásig megtöltötték a pótvagonokat is tartalmazó szerelvényt, olyannyira, hogy Tusnádon csak hosszas próbálkozás után tudtak az utazni vágyók felpréselődni. Ennek ellenére senki sem civakodott, vagy morgolódott, hanem inkább az eső után pipáló hegyek, és a sziklafalakat tajtékozva ostromló Olt, látványában gyönyörködött, imát mormolt és szent énekeket dudorászott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mivel a Magyarországról elindult Nagy Boldogasszony vonat néhány perccel előttünk futott be, a csíkszeredai állomáson is összetorlódtak a zarándokok, de lökdösődés és egymásra vicsorgás nélkül sorokba rendeződtek, s hangos ima és énekszó kíséretében indultak a kegyhely felé.

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bár széles a Somlyó felé vezető út, ez alkalomból keskenynek bizonyult, hiszen a világ négy égtája felől rá hömpölygő sokaság csak apró lépésekkel, szinte csak tapogatózva tudott előrehaladni. Mégsem öntött el senkit a pulykaméreg, ha a nagy tumultusban véletlenül egymás tyúkszemére tapostunk, mert a ránk ilyen esetekben jellemző ingerültséget egy jótékony erő kiseperte az idegrendszerünkből, így mosolyogva kérünk elnézést egymástól.

 

 

 

A várakozás

 

 

 

          A nyeregbe élve, miután letörültem az mászás és egyre jobban perzselő napsugarak hatására az arcomról patakzó és már a látásomat is zavaró izzadságot, kíváncsi tekintettel simogatom végig a szent helyet. Mint felhőszakadás után megáradt folyó a völgyet, úgy töltötte meg a szélrózsa minden irányából kezdetben hegyi patakként csordogáló, az idő múlásával azonban folyóvá duzzadó emberáradat, a Kis és nagy Somlyó közt elterülő tágas területet.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Még sem volt hangzavar, az idáig megtett hosszú út és fárasztó kapaszkodó után a különböző történelmi korszakok hagyományos polgári vagy egyenruháiba bújt, illetve népviseletbe vagy a jelenkor szokásai szerint öltözött, zarándokok, a földre terített pokrócon, vagy összecsukható széken halkan imádkozva várták a búcsús szentmise kezdetét. A két csúcs között csak a Kárpát- medence és földgolyó minden sarkából, köztük még Argentínából is érkező magyar zarándokcsoportokat köszöntő megawattok ezreivel felerősített bemondó hangja visszhangzott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A Márton Áron Római Katolikus Főgimnázium székelyruhás diákjainak védő sorfalának kíséretében a hármas oltárhoz megérkező egyházi és világi méltóságokat, már több százezres, egyházi, valamint magyar, székely és árpád sávos zászlót lobogtató, lelki békére vágyó és megbocsájtásra szomjas tömeg látványa fogadta. Egy hatalmas magyar gyülekezeté, amely a székelyek ősi kegyhelyén, imádságos ajkakkal és bűnbánó lélekkel esedezett a minket megtartó Csíksomlyói Szűz Mária közbenjárásáért és segítségéért.

 

 

 

Az ünnepi szentmise

 

 

 

          A házigazdák nevében Orbán Szabolcs, ferences tartományfőnök, az erdélyi főegyházmegye nevében pedig dr. Jakubinyi György érsek köszöntötte a zarándokokat, köztük dr. Áder Jánost, Magyarország államelnökét, dr. Semlyén Zsolt miniszterelnök helyettest, Harrach Pétert, a teljes létszámban jelen lévő KDNP frakció vezetőjét, Kelemen Hunor, RMDSZ és Toró T. Tibor, EMNP elnököt.

 

 

 

 

 

 

 

          Az idei ünnep főszónoka dr. Ternyák Csaba, egri érsek volt, aki homíliájában többek között a következőket mondta:

 

 

 

 

 

 

 


          „Örömmel indultam el én is azon az úton, amely szép Erdélyországba, a székelyek ősi Szűz Máriás kegyhelyére vezetett. Azt is örömmel látom, hogy nem csak az őseik hitéhez ragaszkodó székelyek, hanem az anyaországi és más országokban élő honfitársaim is nagy számban képviseltetik magukat. Azért jöttünk, hogy zarándokként köszöntsük Jézus Krisztus édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát! Hiszen ő mindannyiunk égi édesanyja.
Örömünket fokozza, hogy ezen az úton ma velünk tart sok protestáns testvérünk, és vannak köztünk más nyelven beszélő keresztények is. Mindannyian a Boldogságos Szűz Mária gyermekei vagyunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nem először járok Székelyföldön. Az elmúlt évek során többször örömmel tapasztaltam az itt élő magyarok Istenhez, Szűzanyához, a templomhoz és papjaikhoz való hűségét. Mária segített a múltban. Ma is hozzá fordulunk, hogy álljon mellettünk pünkösdi készületünkben. Fogadjuk el most is segítségét! Mária előbb megismerte a Szentlelket, mint maguk az apostolok. Jobban ismerte Jézust, mint a tanítványok. Többet tud a hitről és a boldogságról bárki másnál. Érdemes hallgatnunk rá! Ősi nemzeti himnuszunk joggal nevezi őt boldog asszonynak és a Szentlélek mátkájának. Jelen volt az apostolok között az első Pünkösd napján.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fogadjuk meg tanácsát! Nekünk is azt mondja, amit a kánai menyegzőn mondott a bor hiány miatt zavarba került násznagynak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!" (Jn 2,5). Mária is abban találta meg boldogságát, hogy Istenre figyelt, hitt Neki és megtette azt, amit kért tőle.

 

 

 

 

 

 

 

               Ma Boldog II. János Pál pápa születésnapja van. Idézzük emlékezetünkbe, amit pápasága kezdetén a lelkünkre kötött: „Ne féljetek!" Ez a bátorítás 365 helyen található a Bibliában. Jut belőle az év minden napjára! Ne féljünk tehát Krisztust beengedni az életünkbe és hagyni, hogy ő irányítsa gondolatainkat, vágyainkat és tetteinket. Ámen.”

 

 

 

Megszólalnak a zarándokok

 

 

 

          A szent mise végeztével, a sors különös kegye által, Áder János magyar államfővel is sikerült néhány szót váltani, aki kérdésünkre, hogy járt-e már Csíksomlyón, ezt válaszolta: „Voltunk már itt a feleségemmel, de nem a búcsún, hanem nyáron, amikor nincsenek ennyin, de azért néhány látogató mindig akad. Régóta készültünk ide, de mindig valahogy elmaradt. Most azt mondom, hogy egy hang azt súgta, a magyar köztársasági elnököknek van egy adóssága, hiszen az elmúlt 22 évben nem volt még itt senki sem.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Akkor azt gondoltam, hogy az első év végén, mikor elérkezik az első pünkösd, akkor eljövünk ide, és együtt leszünk honfitársainkkal a Kárpát-medencéből és Kárpát- medencén túlról. Azt gondolom, hogy a kép, ha itt körbe nézünk, az önmagáért beszél.” Az államfő szerint, aki földinkkel, a 48-as honvéd egyenruhába öltözött Boldizsár Bélával is kezet fogott, és szívélyesen elbeszélgetett, felemelő élmény volt itt lenni.

 

 

 

 

 

 

 

           A zarándokok némelyikével szóba állva kiderült, hogy volt, akit személyes bánata, másokat a nemzet sorsáért érzett aggodalom, némelyeket a magyar jövő megalapozásának vagy egymás megismerésének a testvéri kéz kinyújtásának és elfogadásának szándéka hozott ide, egy valami azonban, mindenikükben közös volt. Az Istenbe vetett hit, a Csíksomlyói Mária szeretete és segítségében való bizakodás és a magyar összetartozás érzése.

 

 

 

 

 

 

 

          A Kolozsvár melletti Györgyfalváról érkező néni, a nemrég elhunyt veje lelki üdvéért, a közelmúltban megműtött lánya és beteg férje felépüléséért imádkozott.

 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Jeszenszky Géza, a Szent György Lovagrend Dél- erdélyi nagypriorja, gyergyószentmiklósi orvos és felesége nyolc éve jár vissza Csíksomlyóra, mert itt megtalálja a Szent Lelket, mely erőt ad nekik, és megsegíti őket, hogy a következő búcsúig helyt tudjanak állni orvosként, magyarként és emberként, egyaránt.

 

 

 

 

 

 

 

             A budapesti Dóra Gábor, Haraszti Enikő és Tóth Tibor patyolat fehér öltözékben jelentek meg a helyszínen, elmondásuk szerint elsősorban azért, mert ez a tisztaság színe, és itt, Csíksomlyón, másnak nincs helye, csak tiszta léleknek, érzelmeknek és gondolatoknak. Éppen ezért nagyon örülnének, ha legalább ebből az alkalomból, minél többen öltöznének fehérbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

               A Veszprém megyei fiatal házaspár, Lóderer Péter és Szilvia, első alkalommal jutott el ide, de az itt megtapasztalt öröm és lelki feltöltődés hatására kijelentették, hogy ezentúl, minden évben részt szeretnének venni ezen az egyedülálló szent eseményen. Gondolatban és lélekben ugyanis itt sikerült nekik visszamenni ahhoz, amit az Árpád sávos zászló képvisel, vagyis a gyökereinkig, addig az apostoli királyságig, amikor a magyarok még egybe forrva éltek.

 

 

 

 

 

 

 

          A szintén Veszprém megyei Bándról érkezett Csorbás házaspár könnyekkel a szégyenletes gyurcsányi népszavazás eredménye elleni tiltakozásként, már a következő esztendőben a zamárdiak által útnak indított Árpád kori jelképpel, a szárnyas kereszttel érkeztek.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Könnyekkel küszködve mesélik, hogy a náluk lévő kegytárgy a magyar összetartozás jelképeként már többször is bejárta az ősi haza területét, és minden érintett településen rákötöttek egy-egy jelmondatot tartalmazó szalagot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A csíksomlyói nyeregben, több százezernyi társunkkal együtt, az idén is megtapasztalhattuk Isten végtelen irgalmát és szűz Mária szeretetét. Hitünkben megerősödve, lélekben megnyugodva, a nagy nemzeti találkozás örömével szívünkben ereszkedtünk le, a kegytemplom felé.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó

 

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]