Utolsó 10 cikk
A küzdelmet folytatni kellA küzdelmet folytatni kell

 

 

     Mellbevágóan kevesen voltunk július 12 –én a székely politikai foglyok, Beke István és Szőcs Zoltán ellen hozott igazságtalan ítélet miatt, Kézdivásárhelyre meghirdetett tiltakozó nagygyűlésen. 

Légy az első aki kommentálja
A követendő példaA követendő példa

 

 

     „Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!"- válaszolta 1805-ben Francois Talleyrand Napóleonnak, amikor a francia uralkodó Bécs városához érkezve megkérdezte tőle, hogy mit tegyen a magyarokkal.  

Légy az első aki kommentálja
Üzent a hatalomÜzent a hatalom

 

     Románia Legfelsőbb Ítélő és Semmitőszéke öt év letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyi tagjait, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.  

Légy az első aki kommentálja
Addig nem tűnhetünk el….Addig nem tűnhetünk el….

 

 

     Most, hogy örökre eltávozott közülünk, elemi erővel törnek fel belőlem a Kányádi Sándorhoz fűződő személyes élményeim. Ezek egyike végérvényesen beleégette magát a tudatomba és kapaszkodót nyújtott életem nehéz pillanataiban, ezért közkincsé teszem.

Légy az első aki kommentálja
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja


2013 június 04 :: Publicisztika :: Magyarként akarunk élni
Magyarként akarunk élni

 

 

 

 

Magyarként akarunk élni

 

 

 

           A trianoni békediktátum, a világtörténelemben addig, és azóta is egyedülálló módon darabolta fel egy ország területét, s szakította szét egy nemzet testét. És történt mindez, a győztes nagyhatalmak, köztük Nagy –Britannia, Franciaország, Olaszország és Amerikai Egyesült Államok, akaratából, egy olyan háború lezárásaként, melyet az osztrák trónörökös Sarajevoban történt meggyilkolásával a nyugat tudatosan provokált ki, és amelyben a magyarság saját akaratán kívül volt kénytelen részt venni, hiszen az Osztrák Birodalom részeként, másként nem cselekedhetett.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A diktátum következtében Magyarország területe 282 000 km2-ről, 93 000 km2-re csökkent, lakóinak száma pedig 18,2 millióról, 7,6 millióra esett vissza. A termőföld 61,4, a faállomány 88 a vasúthálózat 62,2 a kiépített utak 64,5, a nyersvas 83,1, az ipartelepek 55,7, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába.

 

 

 

 

 

 

 

          A hazáját sújtó példátlan igazságtalanságról, a magyar tárgyaló küldöttséget vezető gróf Apponyi Albert, a békekonferencia legfelsőbb tanácsa előtt 1920. január 16-án elmondott híres beszédében, így vélekedett:

 

 

 

 

 

 

 


           „Uraim! Anélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia ügyeire és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniök.”

 

 

 

 

 

 

 

 

          Apponyi beszéde a magyar történelmet még felületesen sem ismerő nagyhatalmi tárgyalóküldöttségek több tagjára is nagy hatást gyakorolt, de mivel Magyarország bűnös feldarabolása már évekkel azelőtt eldöntetett, a történelmi érvek és tények felsorakoztatása ellenére ez egyezség eredeti formájában maradt.

 

 

 

 

 

 

 

          Nos, ez Trianon. Nekünk, magyaroknak örök gyász, a minket naponta rohamozó, szolgává átnevelni akaró, újabb és újabb gyarmatosítóknak pedig örömünnep. A történtek miatt azonban nem szabad siránkozni, még akkor sem, ha ezek hatását, a mai napig nyögi a nemzet, és nem csak annak határokon kívül rekesztett milliói, hanem a megcsonkított országon belüli része is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ugyanis nem meddő kesergéssel tudjuk, ha felszámolni egyelőre nem is, de legalább feloldani a ránk mért kegyetlen csapás következményeit, hanem csak fogcsikorgató tenni akarással, önmagunk tanulás általi, kitartó és folyamatos pallérozásával, valamint anyagi és számbeli gyarapodásunkkal.

 

 

 

 

 

 

 

          Emlékezni azonban szükséges, hiszen jövőt, csak a múltra alapozva lehet építeni, ezért arról napjaink nemzedékeinek is tudnia kell, mint ahogy a benne rejlő igazságról is. Akaratunkat pedig jó hangosan fogalmazzuk meg, hogy Bukarestig és Brüsszelig hallatsszék, a trianoni diktátum aláírásának évfordulóján meghúzott harangjaink zúgásával együtt. Mi közösen ugyanis azt hirdetjük, hogy szülőföldünkön továbbra is magyarként akarunk élni.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]