Utolsó 10 cikk
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja


2013 június 04 :: Publicisztika :: Magyarként akarunk élni
Magyarként akarunk élni

 

 

 

 

Magyarként akarunk élni

 

 

 

           A trianoni békediktátum, a világtörténelemben addig, és azóta is egyedülálló módon darabolta fel egy ország területét, s szakította szét egy nemzet testét. És történt mindez, a győztes nagyhatalmak, köztük Nagy –Britannia, Franciaország, Olaszország és Amerikai Egyesült Államok, akaratából, egy olyan háború lezárásaként, melyet az osztrák trónörökös Sarajevoban történt meggyilkolásával a nyugat tudatosan provokált ki, és amelyben a magyarság saját akaratán kívül volt kénytelen részt venni, hiszen az Osztrák Birodalom részeként, másként nem cselekedhetett.

 

 

 

 

 

 

 

 

          A diktátum következtében Magyarország területe 282 000 km2-ről, 93 000 km2-re csökkent, lakóinak száma pedig 18,2 millióról, 7,6 millióra esett vissza. A termőföld 61,4, a faállomány 88 a vasúthálózat 62,2 a kiépített utak 64,5, a nyersvas 83,1, az ipartelepek 55,7, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába.

 

 

 

 

 

 

 

          A hazáját sújtó példátlan igazságtalanságról, a magyar tárgyaló küldöttséget vezető gróf Apponyi Albert, a békekonferencia legfelsőbb tanácsa előtt 1920. január 16-án elmondott híres beszédében, így vélekedett:

 

 

 

 

 

 

 


           „Uraim! Anélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia ügyeire és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniök.”

 

 

 

 

 

 

 

 

          Apponyi beszéde a magyar történelmet még felületesen sem ismerő nagyhatalmi tárgyalóküldöttségek több tagjára is nagy hatást gyakorolt, de mivel Magyarország bűnös feldarabolása már évekkel azelőtt eldöntetett, a történelmi érvek és tények felsorakoztatása ellenére ez egyezség eredeti formájában maradt.

 

 

 

 

 

 

 

          Nos, ez Trianon. Nekünk, magyaroknak örök gyász, a minket naponta rohamozó, szolgává átnevelni akaró, újabb és újabb gyarmatosítóknak pedig örömünnep. A történtek miatt azonban nem szabad siránkozni, még akkor sem, ha ezek hatását, a mai napig nyögi a nemzet, és nem csak annak határokon kívül rekesztett milliói, hanem a megcsonkított országon belüli része is.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ugyanis nem meddő kesergéssel tudjuk, ha felszámolni egyelőre nem is, de legalább feloldani a ránk mért kegyetlen csapás következményeit, hanem csak fogcsikorgató tenni akarással, önmagunk tanulás általi, kitartó és folyamatos pallérozásával, valamint anyagi és számbeli gyarapodásunkkal.

 

 

 

 

 

 

 

          Emlékezni azonban szükséges, hiszen jövőt, csak a múltra alapozva lehet építeni, ezért arról napjaink nemzedékeinek is tudnia kell, mint ahogy a benne rejlő igazságról is. Akaratunkat pedig jó hangosan fogalmazzuk meg, hogy Bukarestig és Brüsszelig hallatsszék, a trianoni diktátum aláírásának évfordulóján meghúzott harangjaink zúgásával együtt. Mi közösen ugyanis azt hirdetjük, hogy szülőföldünkön továbbra is magyarként akarunk élni.

 

 

 

Bedő Zoltán: Székely Hírmondó


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]