Utolsó 10 cikk
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja
Ördögi színjátékÖrdögi színjáték

 

          Felháborító ugyan, de nem meglepő a román taláros testület hétfői döntése, mely kimondja, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításáról rendelkező törvény alkotmányellenes. 

Légy az első aki kommentálja
SzabadságharcainkSzabadságharcaink

 

       Az 1848 – 49 – es magyar forradalom és szabadságharc magasztos eszméinek, valamint dicső tetteinek emlékezete örökre beleégett a nemzet lelkébe, illetve tudatába. Onnan pedig sem utasítással, sem parancsszóval, de még fenyegetőzéssel sem lehet kitörülni, mert ez a mi szellemi örökségünk és az is marad.

Légy az első aki kommentálja
Tiltott megemlékezésTiltott megemlékezés

   

     Halálának (1998. 02. 17) évfordulóján, Sepsiszentgyörgyön immár negyedik alkalommal hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt a vártemplom fala mellett tiszteletére ültetett fa tövében elhelyezett emléktáblánál. Az idei megemlékezést azonban beárnyékolta a rendőrség, fenyegetésnek is beillő átirata, melyben a rendezvény megtartásának súlyos következményeire figyelmeztették az érintetteteket.

Légy az első aki kommentálja
Fenyegetés és jogsértésFenyegetés és jogsértés

 

      A 2002/31 – es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint Romániában 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése

Légy az első aki kommentálja
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja


2009 szeptember 02 :: Múltba néző :: Bethlen Gábor vára
Bethlen Gábor vára


 

Bethlen Gábor Vára

            Emlékezni szeretnék. Emlékezni szeretnék, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumra. Annál is inkább, mert az erdélyi magyar nyelvű sajtóban méltánytalanul kevés szó esett, és esik róla. És nem csak kevés szó esik róla, hanem állaga is romlik napról napra. A kívülről tetszetős, lenyűgöző épületet belülről szemlélve összeszorul a véndiák szíve. Málló vakolatú falak, beomlott, vagy beomló félben lévő melléképületek látványa keseríti meg az emlékezés édes pillanatait. Felelősség terhel minden döntéshozó személyt, az épületek gyalázatos állapotáért. De minket, a több ezer, ott végzett háromszéki diákot is. Mert odafigyelés, szervezés, és közösségi összefogás kérdése csupán, a 386 éves iskola épületeinek az enyészettől való megmentése. És ne feledjük el, hogy életünk legszebb, és legtartalmasabb időszakát az enyedi diákévek jelentették. Hogy az itt gyűjtögetett tudásból, s élményekből merítettünk, erőt mindennapi küzdelmeinkhez. S meríteni fogunk továbbra is. Mert innen degeszre tömött szellemi batyuval bocsájtottak el. Ennek köszönhetően mindnyájan megálltuk helyünket az életben, a világ bármelyik pontjára vetett is a sors. Ennek birtokában tudtuk, és tudjuk, hogy közösségi javainkat megőrizni, és gyarapítani szent kötelességünk.
          

 

 

          Az ódon falak között érezhető és szinte tapintható volt az iskolaalapító Bethlen Gábor fejedelem szellemisége. Ő már az 1600-as évek elején felismerte a máig érvényes igazságot: Egy országot Istenbe vetett hit nélkül, csak a fegyverek erejével, nem lehet megvédeni. Felismerte, hogy a keresztény szellemiséggel ötvözött műveltség nem csak megtartja, hanem fel is virágoztatja a hazát. Hogy a nemzet fejlődése és gyarapodása nem csak tudást, hanem erkölcsi tartást is feltételez. Hiszen ennek hiányában az ismeretekkel telített elme rossz útra tévedhet, és rombolni kezd. Elévülhetetlen erénye, hogy e felismerésekből fakadó elképzeléseit gyakorlatba ültette. Ország építő és ország megtartó tetteinek hatása máig érezhető. Ezek egyike a nevét viselő kollégium megalapítása, melynek kiterjedt birtokot adományozott. Ennek jövedelme tette lehetővé, hogy a földrész híres professzorait ide hívhassák tanítani. Így vált lehetségessé, az éles elméjű, de szegény sorsú gyermekek felkarolása, taníttatása, és megélhetésük biztosítása. Ennek volt köszönhető, hogy a legtehetségesebb diákok az iskola anyagi támogatásával Európa neves egyetemein tanulhattak tovább. Elmélyítve és kibővítve ismereteiket, hogy hazatérve, az ott megszerzett tudást itthon kamatoztathassák, a nemzet érdekében.

 

 

 


           A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium egyik bölcsője, fellegvára s védő bástyája volt és maradt az egyetemes magyar szellemiségnek. A tudománynak, és nemzettudatnak. Alapításától. A vészterhes évszázadok alatt dúlta török s tatár. Pusztította osztrák, fosztogatta román, és rombolta kommunista. A magyarságtudatot, élni akarást és a fogcsikorgató újrakezdés igényét még sem tudták kiirtani. Sem a török-tatár hordák, sem a császári zsoldos seregek, sem a leitatott román parasztok, sem a kommunista diktatúra pribékei. Mert az iskola elhivatott tanárai és nevelői termékeny talajba ültették ezek magjait. Az emberi lélekbe. S ha a gondoskodó szeretet hatására már egyszer megfogantak, lehetetlen volt mindet elpusztítani. Hiszen még az üszkös falak tövében is felütötték fejüket a megújulás virágai. Koruk kimagasló egyéniségei tanították haladó, és nevelték hazafias szellemben itt a diákok nemzedékeit. Szellemi nagyságukat csak néhányuk neve említésével lehet érzékeltetni:

Apáczai Csere János természettudós,

 

Pápai Páriz Ferenc polihisztor,

 

Köteles Sámuel filozófus, író, és bölcsész,

 

Áprily Lajos költő, és műfordító,

 

Ajtai Abod Mihály tudós, filológus, és műpártoló, Herepei Károly vegytan, ásványtan kőzettan professzor, és kutató,  Dr. Vita Zsigmond tudományos kutató és író. Áldásos munkájuk eredményeként, közösségüknek erkölcsi példát mutató, nagy tudású egyének kerültek ki a kollégium padjaiból. Személyiségek formálódtak és csiszolódtak a kezük alatt, akik nem csak hazájuk, hanem az egész világ fejlődéséhez is hozzá járultak. Közéjük tartozik: Bethlen János történetíró, politikus, Erdély kancellárja. Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász, a magyar helyesírás alapjainak lerakója,

 

Thököly Imre Erdély fejedelme, író, és szabadságharcos,

 

Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós,orientalista, és Ázsia utazó,

 

Bolyai Farkas matematikus, drámaíró, és műfordító,

 

Barabás Miklós festőművész,

 

Gróf Mikó Imre politikus, Magyarország minisztere, a kollégium kimagasló támogatója, és iskolaalapító,

 

Sütő András író, és politikus,

Gróf Bethlen Miklós Erdély kancellárja és szabadságharcos,  Benkő József református lelkész, történetíró, és botanikus,  Báró Kemény Zsigmond író, és politikus, Makkai Sándor Erdély református püspöke, író, és politikus, Sáska László Afrika kutató és író.  Hosszúra nyúlik mindazok névsora, akik tanár vagy diákként illetve mindkét minőségben gyarapították és gazdagították a magyarság és az emberiség szellemi kincsestárát.
A személyi kultusszal fűszerezett sajátos román kommunizmus idején, bár dühöngött a nacionalizmus és a sovinizmus, az iskola tovább élt. Szembenézve a kihívásokkal, és vállalva azokat. A legsötétebb időszakban is megőrizve ember és magyarságformáló jellegét.
Mindez Izmael László igazgató, valamint Nemes János, és Biális János aligazgatók bátor kiállásának volt köszönhető. S az ősi hagyományokat őrző, és a diákoknak ezeket átadó pedagógusok tevékenységének. Közéjük tartozott Király László magyar, Simon János és Sipos Árpád matematika, Rimbás Viktor és Rátonyi József testnevelés, Varga Gyula történelem, Bajusz Pál zene, és Kónya Árpád román szakos tanár is. De nem feledkezhetünk meg Fari László nevelőről sem. Ő a maga nyers modorával és fanyar humorával nagymértékben hozzájárult az életre való felkészítésünkhöz. Számtalan jópofa és kedves történet fűződik a nevéhez. Régi hagyomány szerint nevelő úrnak kellett szólítanunk, de ha valakire megharagudott, kijelentette: „Fiam, számodra elvtárs vagyok.” Az évtizedek alatt kifejtett tanító és nevelő munkájukért örök hála és tisztelet kell, övezze ezeket az embereket. S nem csak az erdélyi, hanem az összmagyarság részéről is. Hiszen a jövő számára megmentették a magyar tudomány egyik végvárát, és megőrizték annak szellemiségét. Az erdélyi magyarság talán legsötétebb korszakában. Mi diákok is éreztük a vállainkra nehezedő felelősség súlyát, de nem meggörnyedve, hanem egyenes derékkal, felemelt fejjel cipeltük azt. Tanulmányi eredményeinkkel bizonyítottuk a kollégium életképességét és létjogosultságát. A sportban, zenében, táncban és a különböző diák olimpiákon elért, kimagasló teljesítményeinkkel öregbítettük hírnevét. Hiszen büszkék voltunk enyedi diák mivoltunkra. Az iskola számunkra a helytállás, és a tudás megszerzésének színhelye volt. Szárba szökkenő ifjúságunk, életre szóló barátságok és szerelmek kialakulásának a varázslatos szigete. Álmaink, vágyaink, és célkitűzéseink megfogalmazásának helyszíne. Menedékhely az elrontott és megromlott világ aljasságai elől. Üdítő és éltető oázis a minket körülvevő szellemi sivatagban.

 

            Kedves volt, jelenlegi és leendő enyedi diákok! Soha ne feledjétek! A Bethlen Gábor Kollégium szelleme és hagyománya most is kötelez! Arra kötelez, hogy őrizzük meg és adjuk át a nagyfejedelem örökségét utódainknak. Ami nem más, mint az ősi épületek tekintélyt és helytállást sugalló ódon falai, melyek közül erkölcsi és szellemi útravalóval felcsomagolva indulhattunk-indulhattok el. Ez nem más, mint az Istenbe, s a tudásba vetett hit, és segítségükkel a megmaradásunkért folytatott szüntelen harc. Hogy ötszáz év múlva is ballagásra szólíthassa az iskola kis és nagycsengőjének tiszta hangja az utódainkat.

 

 

                                                                            Bedő Zoltán: Európai Idő

 

 

 

 

Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]